Remont bieżący

Remont bieżący

W zakres remontu bieżącego powinny wchodzić następujące roboty:
a) Usuwanie poważniejszych uszkodzeń związanych z przecięciem lub przedziurawieniem zewnętrznej powłoki ochronnej obwodu (co może być przyczyną przerwania się przewodów lub zniszczenia ich izolacji i może spowodować przerwę w dopływie prądu do odbiorników, zwarcia, uziemienia instalacji lub możliwości porażenia prądem elektrycznym) (program uprawnienia budowlane na komputer). W takich przypadkach należy natychmiast po zauważeniu awarii przede wszystkim wyłączyć uszkodzoną część instalacji spod napięcia przez wykręcenie najbliższych bezpieczników znajdujących się między miejscem uszkodzenia a wewnętrzną linią zasilającą, następnie usunąć uszkodzenie.

b) Jeżeli takiemu uszkodzeniu uległa instalacja natynkowa lub podtynkowa wykonana rurką izolacyjną płaszczową (bergmanowską), wtedy należy wyciągnąć uszkodzone przewody na odcinku od wypustu do najbliższej puszki rozgałęźnej i po wstawieniu nowego odcinka rurki (w miejsce zniszczonego) wciągnąć nowe przewody (nie wolno sztukować przewodów wewnątrz rurki) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
c) W instalacjach natynkowych wykonanych przewodami kabelkowymi lub kabelkami ołowianymi należy uszkodzony odcinek wymienić na nowy, jeżeli długość jego jest nie większa niż 3 m (odległość między najbliższymi puszkami).
Nowy odcinek na każdym końcu należy połączyć z instalacją za pośrednictwem hermetycznej puszki przelotowej - w przypadku przewodu kabelkowego, lub rozetki rozgałęźnej - w przypadku kabelka ołowianego.


Gdy uszkodzeniu uległ obwód dwużyłowy (przerwanie żyły), a uszkodzenie ogranicza się tylko do jednego miejsca, można w miejscu uszkodzenia wstawić puszkę rozgałęźną z pierścieniem czterozaciskowym, przyłączyć do każdego zacisku koniec jednej żyły, a następnie za pomocą gołego kawałka przewodu, którego przekrój jest równy przekrojowi żyły naprawianej, połączyć ze sobą (zmostkować) odpowiednie zaciski (uprawnienia budowlane).
Liczniki energii elektrycznej jedno- i trójfazowe instalowane w domach mieszkalnych są własnością miejscowego Zakładu Energetycznego, a konserwacja ich i sprawdzanie należy wyłącznie do tego zakładu.
Tablice rozdzielcze są najwrażliwszymi elementami domowej instalacji elektrycznej i dlatego powinny być otoczone przez konserwatora szczególną opieką (program egzamin ustny).
Konserwowanie tablic rozdzielczych sprowadza się do okresowego badania temperatury gniazd bezpiecznikowych i główek (przez dotknięcie ręką), wymiany przepalonych wkładek topikowych (patronów) oraz przeglądu połączeń zatablicowych z dokręcaniem zluzowanych nakrętek.
Okresowe badanie temperatury gniazd należy przeprowadzać w godzinach największego obciążenia bez wyłączenia napięcia (opinie o programie).

Dokręcanie zluzowanych nakrętek

Dokręcanie zluzowanych nakrętek połączone jest zwykle ze zdjęciem tablicy z kotew mocujących ją do ściany po całkowitym wyłączeniu linii zasilającej tablice spod napięcia. W ramach remontu bieżącego zajść może konieczność wymiany uszkodzonego gniazda bezpiecznikowego, wymiany części lub wszystkich połączeń zatablicowych oraz wymiany płyty izolacyjnej na nową. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac tablice należy wyłączyć spod napięcia tak, aby przewody doprowadzające energię do tablicy również były wyłączone spod napięcia. Wymiana uszkodzonego gniazda bezpiecznikowego połączona jest zwykle z koniecznością zdjęcia tablicy z kotw, na których jest ona zamocowana do ściany, oraz z odłączeniem wszystkich obwodów (segregator aktów prawnych).

Odłączone obwody należy oznaczyć w dowolny sposób, tak aby po wykonaniu robót naprawczych każdy obwód został przyłączony do swych dawnych gniazd bezpiecznikowych. Korzystając ze zdjęcia tablicy należy sprawdzić, czy wszystkie nakrętki na śrubach gniazd są dostatecznie mocno dokręcone. Dotyczy to szczególnie instalacji wykonanych przewodami aluminiowymi. Potrzeba wymiany połączeń zatablicowych zachodzi zwykle wskutek grzania się przewodów o zbyt małym przekroju.

Konieczność wymiany płyty izolacyjnej w tablicy zachodzi bardzo rzadko i może być spowodowana: albo znacznym zawilgoceniem płyty, powodującym zmniejszenie jej własności izolacyjnych, albo wskutek wypalenia się dużych otworów w płycie przy śrubach gniazd bezpiecznikowych. Przypadki takie zdarzają się niekiedy w instalacjach wykonanych przewodami aluminiowymi, przy niewłaściwie prowadzonej konserwacji, wskutek czego może nastąpić iskrzenie na połączeniach przewodu z gniazdem bezpiecznikowym; wówczas śruby rozgrzewając się bardzo znacznie powodują zwęglanie się bezpośrednio z nim sąsiadujących części tablicy izolacyjnej (promocja 3 w 1).

Przed przystąpieniem do remontu lub wymiany zniszczonej tablicy należy dokładnie stwierdzić przyczyny, które spowodowały zniszczenie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !