Kolektor dolotowy

 

Kolektor dolotowy

Kolektor dolotowy, kolektor ssący - zespól przewodów doprowadzających do silnika powietrze (w silnikach o zapłonie samoczynnym) lub mieszankę w silnikach gaźnikowych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kolektor flotacyjny - odczynnik flotacyjny.
Kolektor frakcji - urządzenie do automatycznego zbierania frakcji wycieku z kolumny.
Kolektor kanalizacyjny -  rurociąg podziemny do przyjmowania i odprowadzania wód ściekowych, wpływających do niego z sieci rur kanalizacyjnych.
Kolektor spalin - kolektor wylotowy.

Kolektor ssący - kolektor dolotowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Kolektor wylotowy, kolektor wydechowy, kolektor spalin - zespól przewodów odprowadzających spaliny od silnika do rury wydechowej.
Kolektor złożowy - zbiornik złożowy.
Kolektyw - soczewka umieszczana w przyrządach optycznych w pobliżu pośredniego obrazu rzeczywistego, zmieniająca kierunek biegu wiązek promieni tworzących obraz (w zasadzie nie wpływająca na położenie i rozmiary obrazu); k. stosuje się w okularach, w układach odwracających lunet, w układach kondensorowych i in. w celu usunięcia winietowania oraz do korekcji krzywizny powierzchni odwzorowania i dystorsji.
Koleśnica, przodek pługa - część składowa pługa kole
śnego zapewniająca pracę pługa na ustalonej głębokości; k. składa się z dwukołowego wózka, kabląka pionowego z poprzeczką i przymocowanym do niego siodełkiem, kabląka poziomego i dyszla z hakiem (uprawnienia budowlane).
Kolidar {z ang. coherent light detection and ranging), dalmierz laserowy, lokator laserowy - radar świetlny, w którym źródłem promieniowania jest laser impulsowy; k. może służyć do śledzenia z Ziemi i namierzania statków kosmicznych, do pomiarów odległości między dwoma obiektami kosmicznymi itp.

Kolimacja - przetworzenie rozbieżnej wiązki promieniowania (elektromagnetycznego lub korpu- skulamego) na wiązkę równoległą.
Kolimator - urządzenie umożliwiające uzyskanie wiązki promieniowania o określonej charakterystyce (program egzamin ustny).
Kolmatacja, namulanie - osadzanie namulów niesionych przez wodę, w wyniku czego następuje uszczelnienie przepuszczalnego gruntu oraz podnoszenie się poziomu gruntu; k. może być naturalna i sztuczna, przeprowadzana w celu uszczelnienia dna zbiorników, tworzenia warstwy gleby na jałowych gruntach itp.

Kolodium

Kolodium - alkoholowo-eterowy roztwór nitrocelulozy o średniej zawartości grup nitrowych, tworzący po wyschnięciu (wyparowaniu rozpuszczalnika) bezbarwną blonkę; stosowany do wyrobu błon fotograficznych, sztucznej skóry, sztucznych pereł, do impregnacji papieru i tkanin, do uszczelniania złączy w aparaturze laboratoryjnej oraz w lecznictwie.
Kologarytm - liczba przeciwna do logarytmu danej liczby x, oznaczana przez clg x.
Koloid, układ koloidalny - układ dyspersyjny o dużym stopniu dyspersji i rozwiniętej powierzchni rozdziału faz, w którym fazą rozproszoną są cząstki koloidalne (k. f a z o w y) lub układ fizycznie jednorodny zawierający makrocząsteczki jako jeden ze składników (k. cząsteczkowy) (opinie o programie).

Koloid hydrofilowy - koloid liofilowy w przypadku, gdy ośrodkiem rozpraszającym jest woda.
Koloid hydrofobowy - koloid liofobowy w przypadku, gdy ośrodkiem rozpraszającym jest woda.
Koloid liofilowy - koloid, którego cząstki fazy rozproszonej są solwatowane przez fazę rozpraszającą, np. zol żelatyny w wodzie, kauczuku w benzenie.
Koloid liofobowy - koloid, którego cząstki fazy rozproszonej nie są solwatowane przez fazę rozpraszającą, np. zole metali szlachetnych w wodzie.
Koloid nieodwracalny - układ koloidalny, z którego po usunięciu przez ostrożne odparowanie fazy rozpraszającej i ponownym jej dodaniu nie tworzy się z powrotem układ pierwotny.
Koloid ochronny - koloid liofilowy, który dodany w niewielkich ilościach do koloidu liofobowego, zwiększa jego trwałość, np. żelatyna, protalbinian sodowy.
Koloid odwracalny - układ koloidalny, z którego po usunięciu przez ostrożne odparowanie fazy rozpraszającej i ponownym jej dodaniu tworzy się z powrotem układ pierwotny.
Koloid promieniotwórczy, radiokoloid - koloid złożony z cząstek substancji promieniotwórczej o rozdrobnieniu koloidalnym lub pscudoradiokoloid, będący produktem adsorpcji substancji promieniotwórczej na obcych cząstkach koloidalnych (segregator aktów prawnych).

Koloidalność płuczki wiertniczej - stosunek ilościowy materiału koloidowego do wody w płuczce iłowej.
Kolonel - stopień pisma drukarskiego o wielkości 7 punktów typograficznych (= 2,632 mm).
Kolorymetr 1. tintometr -  przyrząd optyczny do pomiarów kolorymetrycznych; w k. wizualnym trójbarwnym badaną barwę porównuje się za pomocą oka z barwą mieszaną uzyskaną przez nałożenie np. na białym ekranie trzech barw podstawowych o odpowiednich natężeniach; k. obiektywny działa na zasadzie analizy światła dającego dane wrażenie barwne.
Kolorymetr 2 - przyrząd do wykonywania analiz kolorymetrycznych na podstawie pomiaru absorpcji lub porównywania absorpcji roztworów (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !