Koło śrubowe

Koło śrubowe

Koło śrubowe - koło (zębate) walcowe, którego linie zębów są liniami śrubowymi (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Koło tarczowe - koło, w którym elementem łączącym piastę z wieńcem jest tarcza (w odróżnieniu od ramion koła ramieniowego).
Koło toczne - (1) koło, które toczy się bez poślizgu po drugim współpracującym kole lub po prostej; (2) koło jezdne pojazdu mechanicznego, które nie jest napędzane przez silnik.
Koło trygonometryczne - koło, którego środek leży w początku układu ortokartezjańskiego, a promień = I.
Koło tworzące (torusa) - koło, którego okrąg tworzy torus obracając się dookoła prostej leżącej w płaszczyźnie tego okręgu i nie przecinającej go.
Koło walcowe - koło zębate.
Koło wielkie - przekrój kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej środek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Koło wierzchołkowe - koło ograniczające wierzchołki zębów koła uzębionego (zębatego lub łańcuchowego).
Koło wirnikowe’ (maszyny przepływowej) - koło utworzone z tarczy i wieńca łopatkowego, stanowiące część wirnika (tarczowego) turbiny cieplnej lub sprężarki przepływowej.
Koło wirnikowe - piasta osadzona na wale i zaopatrzona w wystające na zewnątrz ramiona, na których zmontowane są blachy rdzenia magnetycznego twomika; (2) (magneśnicy) - piasta osadzona na wale z umieszczonymi na jej obwodzie biegunami.
Koło wodne - silnik wodny, którego istotnym elementem jest koło zaopatrzone na obwodzie w szereg równomiernie rozmieszczonych komórek lub łopatek zasilanych wodą doprowadzaną kanałem dopływowym; k.w. wyzyskuje głównie energię położenia wody; w zależności od sposobu zasilania k.w. dzielimy na nasiębieme, śródsiębieme i podsiębierne (uprawnienia budowlane).
Koło wpisane (w wielokąt) - koło styczne do wszystkich boków wielokąta.
Koło wychwytowe - koło zębate o specjalnym obrysie zębów napędzane za pośrednictwem przekładni chodu; zęby k.w. współpracują z paletami kotwicy (w wychwycie kotwicowym) lub z cylindrem na osi balansu (w wychwycie cylindrowym), powodując skokowy ruch k.w. sterowany ruchami regulatora.
Koło zamachowe - wirujące koło o dużej masie wieńca, stosowane w maszynach, w których dopływ i pobór energii ulega chwilowym zmianom; k.z. jest akumulatorem energii kinetycznej i służy do zwiększenia jednostajności pracy maszyny (np. silnika tłokowego) (program egzamin ustny).

Koło zapadkowe

Koło zapadkowe - koło stanowiące element mechanizmu zapadkowego, o wieńcu zaopatrzonym w wycięcia dostosowane do współpracy z zapadką.
Koło zębate - element przekładni zębatej w postaci koła z zębami o określonym kształcie rozmieszczonymi równomiernie na walcu (k. z. walcowe), na stożku (k. z. stożkowe) lub na powierzchni pierścieniowej wklęsłej (ślimacznica); k.z. walcowe może być zewnętrzne lub wewnętrzne zależnie od tego, czy uzębienie znajduje się na zewnętrznej czy na wewnętrznej stronie wieńca.
Kołogniot - kruszarka-kołogniot.
Kołowanie - poruszanie się samolotu po powierzchni ziemi na podwoziu za pomocą własnego napędu.
Kołowiec, statek kołowy - statek wodny o napędzie silnikowym i z pędnikiem w postaci koła łopatkowego (opinie o programie).
Kołowrót - maszyna prosta pracująca na zasadzie dźwigni dwuramiennej; głównym elementem k. jest bęben, na który nawija się cięgno z przyczepionym ciężarem; bęben obracany jest korbą o promieniu większym niż promień bębna wciągarka ręczna do podnoszenia małych ciężarów.
Kołowrót bezpieczeństwa - kołowrót stosowany w górniczych wyrobiskach pochyłych jako zabezpieczenie przed niepożądanym zsuwem maszyny urabiającej w przypadku uszkodzenia jej urządzenia pociągowego.
Kołowrót kablowy - kołowrót do wciągania kabla do kanalizacji kablowej (segregator aktów prawnych).
Kołowrót kopalniany - maszyna górnicza transportowa w postaci kołowrotu wyposażonego w silnik; w zależności od rodzaju napędu rozróżnia się k.k. elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne.
Kołowrót pociągowy - kołowrót kopalniany przeznaczony do ciągnienia ciężarów po drogach poziomych lub do ciągnienia albo opuszczania ciężarów po drogach nachylonych.
Kołowrót pomiarowy - urządzenie do zapuszczania przyrządów pomiarowych do odwiertu.
Kołowrót rabunkowy - kołowrót przystosowany do rabowania.
Kołowrót teletechniczny - kołowrót do naciągania przewodów.
Kołowrót wiertniczy - kołowrót do podnoszenia oraz opuszczania narzędzi i rur, przytwierdzony między dwoma słupami trójnoga lub czwómoga przy wierceniu ręcznym (promocja 3 w 1).
Kołowrót wyciągowy - kołowrót kopalniany przeznaczony do ciągnienia lub opuszczania ciężarów w kierunku pionowym kołówka - tokarka do obtaczania obręczy zestawów kołowych pojazdów szynowych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !