Blog

Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 10
26.10.2020

Komin karbidowni

W artykule znajdziesz:

Komin karbidowni

Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 11
Komin karbidowni

Komin karbidowni Zakładów Azotowych w Chorzowie, zrealizowany w r. 1959, ma wysokość 140 m. Komin odprowadza w atmosferę gazy z karbidowni tłoczone wentylatorami znad pieców karbidowych do czopuchów. Łączna maksymalna ilość gazów wynosi ok. 375 m3sek; gazy te odprowadzane są siedmioma czopuchami o przekroju kołowym (średnica 2,10 m), dochodzącymi do komina na wysokości 15,95 do +23,75 m przez otwory wlotowe umieszczone z jednej strony (program uprawnienia budowlane na komputer).

W części komina ponad stropami odpopielania wykonano wykładzinę z cegły zwykłej czerwonej grubości 12 cm na zaprawie cementowej. Szczelina pomiędzy wykładziną i trzonem o szerokości 10,25 cm wypełniona jest żużlem granulowanym do wysokości 80 m, powyżej jest pusta. Temperatura gazów wynosi 60-150 °C.
Na poziomie + 11,50 wykonany jest strop żelbetowy oddzielający część dolną komina, w której w trzech kondygnacjach urządzono pomieszczenia administracyjne i socjalne. Wejście do nich prowadzi ze zbudowanej obok klatki schodowej. Grubość ściany trzonu w części dolnej wynosi 65 cm, ponad otworami wlotowymi od 35 cm do 15 cm u góry. Zbieżność trzonu komina jest stała i wynosi 2%; średnica zewnętrzna dolna - 11,82 m, górna - 5,96 m. Zastosowano beton Ru, = 200 kG/cm2 dla trzonu i Rw = 140 kG/cm2 dla fundamentu, wykonanego jako płyta kołowa o średnicy 20,0 m i grubości w środku 2,50 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W obliczeniu uwzględniono wpływ przechyłu podłoża przy eksploatacji górniczej, który może wynosić do 0,006, tj. 0,6%. Z tego względu płytę posadowiono na podsypce piaskowej (80 cm), która spoczywa bezpośrednio na podłożu typu skalistego (wapień triasowy i przerosty z gliny twardoplastycznej). Nap-eńcnia krawędziowe na podsypkę piaskową wynoszą 3,50 kG/cm.
Projekt komina wykonany został w Biurze Prosynchem-Gliwice (J. T omaszek). Realizację prowadziło Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.

Nadzór specjalistyczny

Nadzór specjalistyczny i służbę technologiczną materiałów prowadził zespół Politechniki (uprawnienia budowlane).
Krakowskiej pod kierownictwem R. Ciesielskiego. Realizacja prowadzona w ciężkich warunkach, przy pełnej eksploatacji zakładu, nastręczała wiele trudności. 

Komin Elektrowni Siersza II, o wysokości 150 m, zrealizowany w roku 1960 odprowadza spaliny w ilości ok. 440 m3/sek. Średnica zewnętrzna dolna komina wynosi 11,64 m, górna 6,64 m; grubość ściany trzonu u dołu 40 cm, u góry 15 cm. Zbieżność trzonu 2% i l,5% (program egzamin ustny).

Powyżej otworów wlotowych czopuchów (tj. od poziomu + 6,0) zastosowano wykładzinę z cegły zwykłej o grubości 12 cm i izolację z wełny żużlowej grubości 5 cm. Fundament jest płytowy okrągły o średnicy 27 m i grubości płyty 2,80 m.
Naprężenie maksymalne na grunt wynosi 2,10 kG/cm2. Beton Rw = 200 kG/cm2. zbrojenie ze stali okrągłej, gładkiej. Projekt komina wykonano w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego; realizacja - Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Przy budowie wykorzystano głowicę zmechanizowaną (opinie o programie). Komin Zakładów Włókien Sztucznych Celwiskoza w Jeleniej Górze, o wysokości 150 m, zrealizowany w r. 1960, ma część żelbetową do wysokości 130 m i na niej ustawioną część ceglaną o wysokości 20 m.

Konstrukcję tę zastosowano z tego względu, że część górna narażona jest najbardziej na agresję chemiczną. Komin w Jeleniej Górze zalicza się do tzw. kominów zimnych; odprowadzane gazy mają temperaturę 15 do 30 °C i dużą zawartość siarki w związkach CS2 oraz S02. Ze względu na możliwość tworzenia się kondensatu na ścianach komina i korozji chemicznej, trzon komina wymaga szczególnie troskliwej izolacji wewnętrznej (segregator aktów prawnych). Po wielu próbach zdecydowano zastosować izolację z folii oppanolowej przyklejonej na lepiku bitumicznym do wewnętrznej powierzchni trzonu, dodatkowo wyprawionej zaprawą cementową z cementu hutniczego.

Komin ma trzy otwory wlotowe dla czopuchów na poziomie 0,0. Przy galeriach zewnętrznych przewidziano szczelne drzwi obustronne, pozwalające na dokonanie oględzin wnętrza trzonu z pewnej wysokości. Fundament komina jest żelbetowy o średnicy 31 m, typu żebrowego, posadowiony na gruncie piaszczystym (promocja 3 w 1)..

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 16 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 17 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 18
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 19
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 20 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 21 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 22
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 32 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 33 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 34
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 35
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 36 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 37 Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 38
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Trudność utrzymania kształtu wyrobu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami