Komin karbidowni

Komin karbidowni

Komin karbidowni Zakładów Azotowych w Chorzowie, zrealizowany w r. 1959, ma wysokość 140 m. Komin odprowadza w atmosferę gazy z karbidowni tłoczone wentylatorami znad pieców karbidowych do czopuchów. Łączna maksymalna ilość gazów wynosi ok. 375 m3sek; gazy te odprowadzane są siedmioma czopuchami o przekroju kołowym (średnica 2,10 m), dochodzącymi do komina na wysokości 15,95 do +23,75 m przez otwory wlotowe umieszczone z jednej strony (program uprawnienia budowlane na komputer).

W części komina ponad stropami odpopielania wykonano wykładzinę z cegły zwykłej czerwonej grubości 12 cm na zaprawie cementowej. Szczelina pomiędzy wykładziną i trzonem o szerokości 10,25 cm wypełniona jest żużlem granulowanym do wysokości 80 m, powyżej jest pusta. Temperatura gazów wynosi 60-150 °C.
Na poziomie + 11,50 wykonany jest strop żelbetowy oddzielający część dolną komina, w której w trzech kondygnacjach urządzono pomieszczenia administracyjne i socjalne. Wejście do nich prowadzi ze zbudowanej obok klatki schodowej. Grubość ściany trzonu w części dolnej wynosi 65 cm, ponad otworami wlotowymi od 35 cm do 15 cm u góry. Zbieżność trzonu komina jest stała i wynosi 2%; średnica zewnętrzna dolna - 11,82 m, górna - 5,96 m. Zastosowano beton Ru, = 200 kG/cm2 dla trzonu i Rw = 140 kG/cm2 dla fundamentu, wykonanego jako płyta kołowa o średnicy 20,0 m i grubości w środku 2,50 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W obliczeniu uwzględniono wpływ przechyłu podłoża przy eksploatacji górniczej, który może wynosić do 0,006, tj. 0,6%. Z tego względu płytę posadowiono na podsypce piaskowej (80 cm), która spoczywa bezpośrednio na podłożu typu skalistego (wapień triasowy i przerosty z gliny twardoplastycznej). Nap-eńcnia krawędziowe na podsypkę piaskową wynoszą 3,50 kG/cm.
Projekt komina wykonany został w Biurze Prosynchem-Gliwice (J. T omaszek). Realizację prowadziło Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych.

Nadzór specjalistyczny

Nadzór specjalistyczny i służbę technologiczną materiałów prowadził zespół Politechniki (uprawnienia budowlane).
Krakowskiej pod kierownictwem R. Ciesielskiego. Realizacja prowadzona w ciężkich warunkach, przy pełnej eksploatacji zakładu, nastręczała wiele trudności. 

Komin Elektrowni Siersza II, o wysokości 150 m, zrealizowany w roku 1960 odprowadza spaliny w ilości ok. 440 m3/sek. Średnica zewnętrzna dolna komina wynosi 11,64 m, górna 6,64 m; grubość ściany trzonu u dołu 40 cm, u góry 15 cm. Zbieżność trzonu 2% i l,5% (program egzamin ustny).

Powyżej otworów wlotowych czopuchów (tj. od poziomu + 6,0) zastosowano wykładzinę z cegły zwykłej o grubości 12 cm i izolację z wełny żużlowej grubości 5 cm. Fundament jest płytowy okrągły o średnicy 27 m i grubości płyty 2,80 m.
Naprężenie maksymalne na grunt wynosi 2,10 kG/cm2. Beton Rw = 200 kG/cm2. zbrojenie ze stali okrągłej, gładkiej. Projekt komina wykonano w Krakowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego; realizacja - Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych. Przy budowie wykorzystano głowicę zmechanizowaną (opinie o programie). Komin Zakładów Włókien Sztucznych Celwiskoza w Jeleniej Górze, o wysokości 150 m, zrealizowany w r. 1960, ma część żelbetową do wysokości 130 m i na niej ustawioną część ceglaną o wysokości 20 m.

Konstrukcję tę zastosowano z tego względu, że część górna narażona jest najbardziej na agresję chemiczną. Komin w Jeleniej Górze zalicza się do tzw. kominów zimnych; odprowadzane gazy mają temperaturę 15 do 30 °C i dużą zawartość siarki w związkach CS2 oraz S02. Ze względu na możliwość tworzenia się kondensatu na ścianach komina i korozji chemicznej, trzon komina wymaga szczególnie troskliwej izolacji wewnętrznej (segregator aktów prawnych). Po wielu próbach zdecydowano zastosować izolację z folii oppanolowej przyklejonej na lepiku bitumicznym do wewnętrznej powierzchni trzonu, dodatkowo wyprawionej zaprawą cementową z cementu hutniczego.

Komin ma trzy otwory wlotowe dla czopuchów na poziomie 0,0. Przy galeriach zewnętrznych przewidziano szczelne drzwi obustronne, pozwalające na dokonanie oględzin wnętrza trzonu z pewnej wysokości. Fundament komina jest żelbetowy o średnicy 31 m, typu żebrowego, posadowiony na gruncie piaszczystym (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !