Blog

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Kominy stalowe - pytania na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Kominy stalowe - pytania na uprawnienia budowlane


Kominy stalowe - pytania na uprawnienia budowlane

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.  Zobacz promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Jakie wyposażenie powinien posiadać komin stalowy? Proszę omówić najważniejsze zasady konstruowania poszczególnych elementów wyposażenia.


1) Drabina wejściowa: powinna rozpoczynać się 3 m nad poziomem terenu i prowadzić aż do wierzchołka komina, należy stosować tylko jedną drabinę od strony zawietrznej (wschodniej z wyjątkiem obszarów podgórskich i górskich), minimalne wymiary drabiny to szerokość wewnętrzna 300 mm, odległość od zewnętrznej powierzchni komina 150 mm, średnica szczebla 20 mm, odstęp szczebli maksymalnie 300 mm, mocowana co 2,5-4,0 m, powinna posiadać obręcze lub inny system bezpieczeństwa.

2) Pomosty: okalające cały obwód komina (galerie) i odpoczynkowe (spoczniki) przy drabinie włazowej, rozstaw spoczników 15-20 m.

3) Urządzenia odgromowe: na każdym kominie, zaleca się wykorzystanie zbrojenia fundamentu jako uziemienia.

4) Znaki ostrzegawcze: powinny być umieszczone na wszystkich kominach powyżej 100 m oraz na niższych uznanych za przeszkodę w ruchu lotniczym przez organa nadzoru nad lotniskami.

5) Urządzenia zapobiegające drganiom

6) Urządzenia pomiarowo-kontrolne do pomiaru temperatury, prędkości przepływu i zapylenia gazów, umieszczane ok. 3 średnice od górnej krawędzi czopucha.


W jaki sposób uwzględnia się wpływ korozji przy projektowaniu kominów stalowych?


Miarą działania korozji jest prognozowany średni ubytek grubości delta(t [mm/rok] elementów komina stykających się z gazami. Działanie korozji należy uwzględnić przez

1) zmniejszenie grubości ścianek o prognozowane ubytki i sprawdzenie ich nośności, 2) zmniejszenie wytrzymałości obliczeniowej stali przez zastosowanie współczynnika korekcyjnego, zależnego od planowanego czasu użytkowania komina i ubytku korozyjnego S. Prognozując ubytki należy uwzględnić czynniki sprzyjające i przeciwdziałające korozji: rodzaj odprowadzanych gazów, korozyjność środowiska zewnętrznego, gatunek stali, temperatury gazów, zastosowania powłok antykorozyjnych i innych rozwiązań konstrukcyjnych.


W jaki sposób uwzględnia się obciążenie wiatrem przy projektowaniu kominów stalowych?


Obciążenie działające w linii wiatru, wynikające z prędkości charakterystycznej i porywistości wiatru i z właściwości aerodynamicznych i dynamicznych komina oraz obciążenie działające prostopadle do linii wiatru, wynikające ze zjawisk niestateczności aeroelastycznej komina, takie jak wzbudzenie wirowe i galopowanie. Obciążenie w linii wiatru i prostopadłe do linii wiatru nie występują jednocześnie, nie należy ich sumować. Zakłada się, że wartość obciążenia działającego w linii wiatru może być przekroczona tylko raz w czasie eksploatacji komina. Obciążenie działające prostopadle do linii wiatru występuje wielokrotnie.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 15 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 16 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 17
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 18
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 19 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 20 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 21
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 31 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 32 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 33
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 34
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 35 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 36 Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 37
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych – kiedy można ją rozpocząć? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami