Kominy stalowe - pytania na uprawnienia budowlane


Kominy stalowe - pytania na uprawnienia budowlane

 

Reklama: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.  Zobacz promocje 2 w 1 oraz 3 w 1.

 

Jakie wyposażenie powinien posiadać komin stalowy? Proszę omówić najważniejsze zasady konstruowania poszczególnych elementów wyposażenia.


1) Drabina wejściowa: powinna rozpoczynać się 3 m nad poziomem terenu i prowadzić aż do wierzchołka komina, należy stosować tylko jedną drabinę od strony zawietrznej (wschodniej z wyjątkiem obszarów podgórskich i górskich), minimalne wymiary drabiny to szerokość wewnętrzna 300 mm, odległość od zewnętrznej powierzchni komina 150 mm, średnica szczebla 20 mm, odstęp szczebli maksymalnie 300 mm, mocowana co 2,5-4,0 m, powinna posiadać obręcze lub inny system bezpieczeństwa.

2) Pomosty: okalające cały obwód komina (galerie) i odpoczynkowe (spoczniki) przy drabinie włazowej, rozstaw spoczników 15-20 m.

3) Urządzenia odgromowe: na każdym kominie, zaleca się wykorzystanie zbrojenia fundamentu jako uziemienia.

4) Znaki ostrzegawcze: powinny być umieszczone na wszystkich kominach powyżej 100 m oraz na niższych uznanych za przeszkodę w ruchu lotniczym przez organa nadzoru nad lotniskami.

5) Urządzenia zapobiegające drganiom

6) Urządzenia pomiarowo-kontrolne do pomiaru temperatury, prędkości przepływu i zapylenia gazów, umieszczane ok. 3 średnice od górnej krawędzi czopucha.


W jaki sposób uwzględnia się wpływ korozji przy projektowaniu kominów stalowych?


Miarą działania korozji jest prognozowany średni ubytek grubości delta(t [mm/rok] elementów komina stykających się z gazami. Działanie korozji należy uwzględnić przez

1) zmniejszenie grubości ścianek o prognozowane ubytki i sprawdzenie ich nośności, 2) zmniejszenie wytrzymałości obliczeniowej stali przez zastosowanie współczynnika korekcyjnego, zależnego od planowanego czasu użytkowania komina i ubytku korozyjnego S. Prognozując ubytki należy uwzględnić czynniki sprzyjające i przeciwdziałające korozji: rodzaj odprowadzanych gazów, korozyjność środowiska zewnętrznego, gatunek stali, temperatury gazów, zastosowania powłok antykorozyjnych i innych rozwiązań konstrukcyjnych.


W jaki sposób uwzględnia się obciążenie wiatrem przy projektowaniu kominów stalowych?


Obciążenie działające w linii wiatru, wynikające z prędkości charakterystycznej i porywistości wiatru i z właściwości aerodynamicznych i dynamicznych komina oraz obciążenie działające prostopadle do linii wiatru, wynikające ze zjawisk niestateczności aeroelastycznej komina, takie jak wzbudzenie wirowe i galopowanie. Obciążenie w linii wiatru i prostopadłe do linii wiatru nie występują jednocześnie, nie należy ich sumować. Zakłada się, że wartość obciążenia działającego w linii wiatru może być przekroczona tylko raz w czasie eksploatacji komina. Obciążenie działające prostopadle do linii wiatru występuje wielokrotnie.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami