Kominy w budynkach istotnymi elementami


Kominy w budynkach są bardzo ich istotnymi elementami. Natomiast samo projektowanie kominów powinno odbywać się tak, by zaprojektowany komin w przyszłości w danym domu spełniał wszelkie swoje wymogi i był bezpieczny.
Przewody kominowe powinny być, przede wszystkim szczelne, powinny zapobiegać zadymieniu pomieszczeń oraz stanowić bezpieczeństwo dla mieszkańców danego domu.
PROJEKTOWANIE UKŁADÓW ODPROWADZANIA POWIETRZA I SPALIN
Już na etapie projektu komina, należy uwzględnić jego umiejscowienie oraz fakt, że długość jego czopucha powinna być jak najkrótsza.
Czopuch to część łącząca piec z kominem, powinna być ona krótka i dostatecznie dostosowana do pracy u urządzeniem grzewczym.
Istnieją polskie normy, które dyktują warunki stawiania kominów i według nich każdy komin powinien być odpowiednio zaprojektowany.
JAKA PRZEPUSTOWOŚĆ?
Każdy komin powinien mieć odpowiednią swoją przepustowość. Wymagana przepustowość, najmniejsza, dla kominów to około 0,14 m, w przypadku zainstalowania wsadu kominowego, powinna wynosić 0,12m.
Natomiast przewody kominowe, stosowane przy wentylacji grawitacyjnej, według norm, mają swoją powierzchnię przekroju - 0, 0016 m2 oraz ich najmniejszy wymiar to 0,1m.
Dopiero tego rodzaju rozmiary komina dają dane bezpieczeństwo i są możliwe do zainstalowania z kominem odpowiedniego urządzenia grzewczego.
JAKIE PRZEWODY KOMINOWE?
Wszystkie przewody kominowe pełnią w budynku bardzo ważną i integralną rolę. ich zadaniem jest odprowadzanie z budynku spalin i zanieczyszczonego powietrza.
Dzisiejsze przewody kominowe są super nowoczesne i dają pewną gwarancję szczelności kominów. W każdym kominie powinny być prowadzone odpowiednie przewody dymowe i spalinowe. Sam komin jest konstrukcją najbardziej widoczną dla każdego, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że to właśnie komin zabezpiecza wszelkie przewody, które są w nim prowadzone.
Dzisiejsze kominy są ceramiczne, systemowe, kwasoodporne, dzięki materiałom, z których są wykonywane są kominami bezpiecznymi z bezpiecznymi przewodami kominowymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami