Kompleksowy system

Kompleksowy system
Kompleksowy system

Kompleksowy system sterowania jakością powinien uwzględniać działanie w sprawie kruszyw, tj. pełną specyfikę produkcji kruszyw oraz technologii produkcji płyt, a także warunki pracy płyt w konstrukcji (które poza względami ekonomicznymi również uniemożliwiają nadmierne zwiększanie grubości ścian) i tendencje wymagań dotyczących izolacji cieplnej z uwagi na konieczność oszczędzania energii cieplnej do ogrzewania domów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnym przykładem mogą być płyty scalone z betonu komórkowego, produkowane wraz z fakturą i wbudowaną stolarką. W tym przypadku znane są dobrze wady i uszkodzenia powstające w czasie produkcji, składowania, transportu i montażu z winy budowlanych. Istnieje natomiast jeszcze problem zabezpieczania tych płyt od wpływów atmosferycznych w czasie transportu za pomocą folii plastykowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niestety dość często spotykane były przypadki zabierania tej folii z elementów w czasie transportu przez przypadkowe osoby. Wiadomo natomiast, że wilgotność betonu komórkowego jest jednym z czynników decydujących o jego trwałości. Niezabezpieczenie więc tych płyt - w czasie transportu i składowania - przed zawilgoceniem od deszczu może wpłynąć ujemnie na ich trwałość.

Odrębnym zagadnieniem jest jakość materiałów dostarczanych przez inne resorty. Są to w większości materiały nowoczesne, których jakość w chwili uruchamiania produkcji odpowiada w zasadzie najwyższym standardom, jednak w bieżącej ciągłej produkcji jakość ta ulega cyklicznym wahaniom (uprawnienia budowlane). Przy rozruchu jakość podwyższa się do założonego poziomu przy równoczesnym osiągnięciu ilości docelowej, potem w miarę popytu zwiększa się czasami ilość i przeważnie przy tym obniża się jakość. W wyniku niezadowolenia użytkowników i wielu interwencji następuje powtórna analiza technologii produkcji i stosowanego systemu kontroli jakości.

Okres podwyższania jakości

Dość często producent tłumaczy się, że przejście na surowce inne niż przy rozruchu (bardziej dostępne) jest przyczyną obniżenia jakości oraz że brakowało odpowiedniego systemu bieżącej kontroli jakości. Zostają więc wprowadzone odpowiednie zmiany oraz poprawki i obserwuje się okres podwyższania jakości (program egzamin ustny). Po pewnym czasie, na skutek braku odpowiedniego systemu ciągłego sterowania jakością, znowu występuje kolejne obniżenie jakości produkcji. Niestety po kilku takich cyklach wahania jakości produkcji, tj. po kilku latach produkcji, dojdą do głosu zużycia linii technologicznych, które będą decydująco wpływały na jakość produkcji. Poza tym wystąpi zjawisko moralnej degradacji jakości wyrobu. Wymaga to przy opracowywaniu systemu sterowania jakością uwzględnienia również przewidywanego czasu produkcji i kierunków modernizacji danej technologii produkcji (opinie o programie).

Przykładem mogą tu być jedne z wykładzin podłogowych produkowanych na podstawie zakupionej licencji. Negatywne opinie użytkowników, dotyczące np. zbyt szybkiego mechacenia się wykładziny (pilling) spowodowały konieczność poprawienia jakości surowców i wprowadzenia dodatkowego urządzenia do bieżącej kontroli jakości (segregator aktów prawnych). Wszystko to powinno być przewidziane przed uruchomieniem produkcji, a nie wynikać dopiero z negatywnej oceny użytkowników. Jak wspomniano poprzednio, ok. 50% ogólnej ilości materiałów produkowanych jest przez jednostki nie podlegające MBiPMB, a przy tym spośród 80 przemysłów tylko kilkanaście podlega MBiPMB, konieczne jest więc opracowanie centralnego systemu sterowania jakością i stymulacją bodźców.

Można przedstawić również przykłady niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji i okresowych napraw budynków. Wszystko to świadczy o braku kompleksowej troski o jakość (promocja 3 w 1). Przykładem pozytywnym może być częściowo przemysł samochodowy, który cierpi również nadal na brak odpowiedniego zaplecza, natomiast sam bezpośredni użytkownik jest bardziej zaangażowany w usuwaniu tych braków niż przy użytkowaniu mieszkań. Nie znaczy to, że ma on wyręczać przemysł budowlany, lecz powinien współdziałać z większym niż dotychczas zaangażowaniem.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !