Konserwacja dachów papowych

Konserwacja dachów papowych

Pokrycia z papy smołowej wymagają starannej konserwacji, aby mogły osiągnąć znaczną trwałość. Wskutek ulatniania się lżejszych składników, masa nasycająca papę traci z biegiem czasu elastyczność i kruszeje (program na komputer). Skruszałe części odpadają odsłaniając tekturę, papa staje się porowata i ulega niszczącemu działaniu czynników atmosferycznych.

Zanim do tego dojdzie, należy papę nasycić przez powlekanie pokrycia smołą na gorąco bądź masą smołowo-asfaltową na gorąco lub na zimno w stanie upłynnionym. Warstwa rozsmarowywana musi być cienka (ok. 0,75 kg/m2), bo inaczej spływałaby latem (program na telefon). Smarowanie powinno odbywać się: pierwsze po upływie 1 roku, następne nie rzadziej niż co 2 lata. Smarowanie — podobnie jak i wszelkie klejenia, powinno odbywać się tylko przy suchej pogodzie; smoła smarowana przy pogodzie wilgotnej, dżdżystej, nie przenika w pory papy i w szybkim czasie ulega wymyciu przez deszcze  (program egzamin ustny).

Po wykonaniu pokrycie z pap asfaltowych nie jest na ogół powlekane żadną masą. Papy asfaltowe zawierają znacznie mniej ulatniających się składników niż papy smołowe, co wpływa dodatnio na trwałość pokrycia. Jednakowoż ulatniające się składniki, mimo że jest ich niewiele (na ogół tym mniej, im gatunek papy jest lepszy), powodują po pewnym czasie kruszenie się, a zatem i zniszczenie papy. Drugim czynnikiem wpływającym na zniszczenie jest sadź, która się formuje na skutek naniesienia kurzu przez wiatr (opinie o programie).

Pod wpływem słońca

Pod wpływem słońca kurz ten przyczepia się do powierzchni masy nasycającej papę i tworzy z nią nową, odrębną, brunatną warstewkę, która wskutek wydłużeń termicznych łuszczy się z biegiem czasu i jest usuwana przez deszcz i wiatr (segregator aktów prawnych).
W celu uniknięcia zniszczeń należy papy asfaltowe odświeżać przez powlekanie lepikiem asfaltowym (ok. 0,85 kg/m2), przy czym czasokres zależy od gatunku i rodzaju papy. Należy powlec pokrycie gorącą cienką warstwą masy asfaltowej pierwszy raz po upływie 5 lat od czasu wykonania, a dalsze smarowania wykonywać co 2 lata. Właściwości tworzyw sztucznych powstałych w ostatnich latach pozwalają uważać je za materiały do krycia o dużej przyszłości (promocja 3 w 1). Tworzywo sztuczne jest lekkie, wytrzymałe, posiada pozbawioną porów powierzchnię i jest wobec tego zupełnie nieprzepuszczalne (wodoszczelne), daje się układać na dowolnie dużych powierzchniach i w sposób zupełnie pewny zespawać, jest ponadto niewrażliwe na działanie wody. Niektóre z tworzyw są odporne na działanie kwasów rozcieńczonych jak również na zasady, oleje, tłuszcze, benzynę, alkohol itp., co jest szczególnie cenne przy zastosowaniu do pokryć w okręgach przemysłowych.

Pokrycie z tworzywa sztucznego jest łatwe do wykonania, nie wymaga konserwacji i daje się, w przypadku gwałtownego uszkodzenia, łatwo naprawić. Jak dotąd posiadamy doświadczenia z folią PCW, która daje się w różne sposoby układać na wszystkich płaskich dachach, na gładkim deskowaniu, na zatartym betonie, jastrychach, warstwach izolacyjnych. Folie termoplastyczne są wystawiane w pokryciach dachowych ną zmiany temperatury w granicach —40°-T- + 90°C i nie wykazują przy tym większych zmian. Znane są powłoki z tworzyw sztucznych w rolach (pokrycie z Pegulanu 1X15 m, przy grubości 0,55 mm, waży 0,8 kg/m2), o różnych kolorach. Folie mają gładką powierzchnię i szorstki spód, przez co osiąga się lepszą przyczepność przy klejeniu. Na dachach o spadku 0,5% układa się folię od okapu na kalenicy z zakładami 10 cm.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !