Konstrukcja dna zbiornika

Konstrukcja dna zbiornika

Zbrojenie może być spawane bezpośrednio lub poprzez kształtowniki wbetonowane na brzegach, ewentualnie połączone na zasadzie przyczepności między betonem a stalą (program uprawnienia budowlane na komputer). Przerwę między płytami należy zabetonować najlepiej przy użyciu cementu ekspansywnego, ewentualnie można zwykły beton uszczelnić przez wibrowanie, torkretowanie lub odpowietrzanie.

Najlepiej oczywiście zapewnia się szczelność przez sprężenie. Ścianę łączymy z dnem na ogół monolitycznie, rzadko przegubowo lub przesuwnie. Pełne zamocowanie uzyskujemy, gdy dno jest grube lub ława fundamentowa szeroka, natomiast w cienkim dnie lub w wąskiej ławie zamocowanie jest sprężyste. 

Fundament ściany często oddziela się dylatacją od dna w celu zmniejszenia szkodliwego wpływu nierównomiernego osiadania. Konstrukcja dna zbiornika zależy od nośności i rodzaju gruntu oraz od konstrukcji przekrycia. W zbiornikach otwartych mniej lub bardziej zagłębionych w ziemi zarzucono zupełnie stosowanie grubych den monolitycznych, związanych ze ścianami. Dno takie przy pustym zbiorniku wskutek krawędziowego obciążenia ścian trzeba było zbroić na znaczne momenty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obecnie stosuje się płytę denną podzieloną dylatacjami na płyty i zbrojoną albo pojedynczą siatką (cienka płyta), albo podwójną w celu przejęcia naprężeń skurczowych i termicznych oraz ewentualnie niewielkich momentów. Zbrojenie niekiedy przepuszcza się poprzez przerwy dylatacyjne i wtedy musi być ono zabezpieczone przed korozją. Grubość płyty zależy od jej rozmiarów oraz od rodzaju gruntu; przy gruncie słabym i przy większych rozmiarach należy stosować płyty grubsze, przy dobrym gruncie - cieńsze. Pod właściwą płytą z zasady układa się warstwę piasku i żwiru (także na skale) oraz warstwę chudego betonu, na której daje się izolację przeciwwilgociową (uprawnienia budowlane).

W zbiornikach przykrytych, w przypadku bardzo słabego gruntu lub wysokiego stanu wody gruntowej, dno wykonuje się w postaci odwróconego stropu płytowo-żebrowego, lub grzybkowego, przy tym żebra dajemy od spodu dla uzyskania wewnątrz równej powierzchni.

Rozluźnienie miejscowe gruntu

Korzystniejsze pod względem zużycia stali są odwrócone sklepienia łukowe jednokierunkowe lub klasztorne oparte na belkowaniu. Wymagają one jednak wyrównania powierzchni wewnętrznej. Unikamy tego przy dużych sklepieniach obejmujących cały zbiornik, pół lub ćwierć zbiornika (program egzamin ustny). Przy gruntach o większej nośności stosuje się ławy fundamentowe pod ścianami i stopy pod słupami, a przestrzeń między nimi wypełnia się cienką płytą, połączoną z fundamentami albo oddzieloną dylatacją. Niekiedy dajemy ścianę i sąsiedni rząd słupów na wspólnej płycie połączonej ze ścianą w postaci kątownika.

Dla obniżenia wysokich ścian można, przy dostatecznie zwięzłym gruncie, stosować dno o brzegach podniesionych, pochylonych do poziomu pod kątem do 30°, przy czym pochylenie to nie powinno przekraczać połowy kąta tarcia wewnętrznego gruntu (opinie o programie). Należy jednak przy tym rozważyć opłacalność takiego rozwiązania, gdyż wprawdzie maleje wysokość ściany, natomiast powierzchnia zbiornika, dna i przekrycia oraz długość ścian - wzrasta.

Dno zaopatruje się w odpływ, znajdujący się w niewielkim zagłębieniu w środku lub z boku, przy czym dla wyrobienia spadku w kierunku odpływu na poziomym dnie daje się warstwę chudego betonu. Przy większych zbiornikach opłaca się wykonać dno od razu ze spadkiem. Spadek dna w większych zbiornikach wynosi co najmniej 1%, w małych 2-3. Niekiedy warunki zmuszają nas do posadowienia zbiornika o dużej pojemności na gruntach marglistych lub podobnych, w których wskutek przepływu wód opadowych i gruntowych nastąpiło wypłukanie kawern i rozluźnienie miejscowe gruntu (segregator aktów prawnych).

W takich przypadkach zwykle nie opłaca się stosować dna grubego w postaci płyty grzybkowej lub podobnej, koniecznej przy wysokim stanie wody gruntowej, natomiast* prostsze i tańsze jest ułożenie cienkiej zdylatowanej płyty dennej na odpowiednio wzmocnionym podłożu. Stosuje się tu zastrzyki cementowe lub silikatowe (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !