Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania


Kwestia wymagań do uzyskania uprawnień budowlanych uzależniona jest od wielu czynników (https://uprawnienia-budowlane.pl). Inne są wymogi w zakresie uprawnień do projektowania, inne do kierowania robotami budowlanymi, a jeszcze inne do łącznych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Duże znaczenie ma również zakres uprawnień budowlanych, które nadawane są bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym. W przypadku uprawnień projektowych bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie sprawa jest prosta, ponieważ praktyka trwa tyle samo, czyli rok przy sporządzaniu projektów oraz rok na budowie (program na komputer).

Uprawnienia budowlane – najważniejsze wymagania

Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia praktyki do uprawnień wykonawczych, czyli do kierowania robotami budowlanymi. Jeśli uprawnienia mają być nadane bez ograniczeń, to osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, muszą odbyć półtoraroczną praktykę na budowie. Natomiast kandydaci, który skończyli studia I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności, muszą odbyć trzyletnią praktykę na budowie (program na telefon).

W przypadku uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie kwestia praktyk jest jeszcze bardziej zróżnicowana. Kandydaci, którzy ukończyli studia II stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności lub studia I stopnia na kierunku odpowiednim odbywają półtoraroczną praktykę na budowie (program egzamin ustny). Trzyletnią praktykę muszą odbyć osoby, które skończyły studia I stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności, a czteroletnią kandydaci mający tytuł zawodowy technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie lub posiadający dyplom, który potwierdza kwalifikacje zawodowe wymagane do uprawnień (opinie o programie).

Osoba fizyczna


Łączne uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi mają takie same wymagania w zakresie praktyki (segregator aktów prawnych). Musi ona trwać przynajmniej rok przy sporządzaniu projektów oraz półtora roku na budowie. Należy przy tym pamiętać, że uprawnienia budowlane w Polsce może otrzymać tylko osoba fizyczna. Obowiązkiem kandydata jest opłacenie kosztów postępowania kwalifikacyjnego (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !