Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana

Wykonywanie konstrukcji bez uwzględnienia środków impregnacyjnych, bez obliczenia stateczności cieplnej i wilgociowej pomieszczeń oraz
w ogóle bez uwzględnienia profilaktyki izolacyjnej prowadzi do niszczenia konstrukcji drewnianych.
Zabezpieczenie powinno uwzględniać, przede wszystkim wybór samej konstrukcji, która powinna być ściśle dostosowana do warunków wilgotności, działania czynników chemicznych, atmosferycznych i biologicznego niszczenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy obliczaniu konstrukcji należy na rysunkach roboczych oznaczać rodzaj i dopuszczalną wilgotność materiału drzewnego, który ma być użyty do wykonania danej konstrukcji.
Konstrukcja drewniana powinna być chroniona od zawilgocenia atmosferycznego, wody gruntowej oraz wilgoci kondensacyjnej i eksploatacyjnej.
Pomijając szkody mogące powstać wskutek wykonania robót budowlanych niezgodnie z projektem, często zdarzają się przypadki niewłaściwie dobranego materiału, niewłaściwego składowania i niezachowania warunków profilaktyki, związanej z wykonawstwem robót budowlanych.

Do szczególnie niebezpiecznych zaniedbań wykonawstwa można zaliczyć:
- Podwyższoną wilgotność dostarczonego drewna powodującą późniejsze szkody w czasie eksploatacji. Nadmiernie wilgotne drewno wysychając w okresie eksploatacji wywołuje skurcze powodujące dodatkowe niebezpieczne dla konstrukcji odkształcenia. Jednocześnie zastosowanie surowych, niewysuszonych materiałów drzewnych powoduje niebezpieczeństwo gnicia drewna.
- Niechlujne przechowywanie drewna na placu budowy doprowadza do jego zawilgocenia i gnicia. Układanie drewna na ziemi bez podkładek lub na podkładkach ulegających gniciu, brak ochrony drewna przed opadami i układanie w stosy bez umożliwienia przewiewu i wysychania, pozostawienie na placu budowy trocin, odpadków drzewnych i kory powoduje zagrzybienie drewna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- Równie szkodliwe jest stosowanie w konstrukcjach budowlanych wilgotnych materiałów ocieplających, a także przykrycie zawilgoconych materiałów ocieplających przed ich przeschnięciem izolacją wodoszczelną itp.
- Zaniedbanie odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią za pomocą papy i lepiku.
- Niewykonanie we właściwej porze pokrycia dachowego i murowanej obudowy konstrukcji drewnianych jest także przyczyną zawilgocenia i gnicia drewna.

Woda w drewnie znajduje się w trzech postaciach jako:
a) woda chemicznie związana,
b) woda higroskopijna,
c) woda włoskowata (uprawnienia budowlane).

Woda włoskowata

Woda chemicznie związana z celulozą i innymi organicznymi składnikami stanowi niewielki procent całkowitej ilości wody zawartej w drewnie. Wody chemicznie związanej nie można usunąć przez podgrzewanie w temperaturze 100-105°C, można natomiast wydzielić chemicznie związaną wodę w temperaturze suchej destylacji (ok. 110°C).
Drewno wysuszone do stałego ciężaru w temperaturze 100-105°C rozumie się jako absolutnie suche (program egzamin ustny).
Woda higroskopijna utrzymuje się w drewnie w ilości zależnej od wilgotności otaczającego powietrza. Drewno ma właściwości higroskopijne i jest
ono w stałej równowadze z wilgotnością otaczającego powietrza. Z chwilą dojścia wilgotności względnej powietrza do 100%, włókna drewna absorbują w tych granicach odpowiednią ilość wody. Jest to punkt nasycenia włókien.

Woda włoskowata (kapilarna) pojawia się w drewnie tylko po osiągnięciu punktu nasycenia włókien. Zawilgocenie wodą włoskowatą powstaje wskutek trwałego działania opadów atmosferycznych, wody gruntowej, zetknięcia z surowym gruntem, kamieniem, betonem, systematycznych zacieków pokryć dachowych, instalacji sanitarnych, skraplania pary itp. Pełne nasycenie może nastąpić po zanurzeniu drewna do wody (opinie o programie). Z pełnym nasyceniem związane jest pełne wyparcie powietrza z drewna.
A zatem wilgotność drewna przedstawia stosunek ciężaru wyparowanej wody do ciężaru absolutnie suchego drewna. Bezwzględna wilgotność drewna nie dotyczy wody chemicznie związanej (segregator aktów prawnych).

Rozróżnia się następujące stany wilgotności drewna:
- drewno mokre (dłuższy czas moczone w wodzie) ma wilgotność powyżej 100%, która może dochodzić do 200-4-250%;
- drewno świeżo ścięte o wilgotności 50-4-100°/o;
- drewno powietrzno-suche (dłuższy czas przebywające na powietrzu) o wilgotności 15-20%;
- drewno pokojowo-suche o wilgotności 8-4-10%;
- drewno bezwzględnie suche o wilgotności 0% (drewno bez wilgoci) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !