Blog

25.06.2021

Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcję nośną systemu Stran-Steel stanowią dwuprzegubowe ramy pełnościenne o dwuspadowych ryglach (spadek 1 : 12), na których opierają się płatwie dachowe. W zakres systemu wchodzą trzy wersje; każda obejmuje zestaw ujednoliconych elementów konstrukcji, obudowy, pokrycia i wyposażenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Amerykański system Dubl-Panl realizuje w Europie firma La Sicit z Mediolanu wg metody Behlen polegającej na wykonywaniu konstrukcji z ocynkowanej blachy falistej wysokiej wytrzymałości. System ten stosuje dwuwarstwową strukturę przekrycia, w której głównym elementem jest kratownica o pasach równoległych z blachy grubości 0,6-2,5 mm.

Pas górny stanowi pokrycie, a pas dolny - sufit hali. Pasy połączone są z krzyżulcami za pośrednictwem podłużnie przymocowanych do blach. Podłużnice są usztywnione pionowymi rozporkami. Nachylenie krzyżulców jest stałe, również stały jest rozstaw węzłów kraty wynoszący 8 stóp, tj. ok. 1,3 m. Wielkość ta jest modułem kratownicy. Wysokość kratownicy jest wielokrotnością połowy modułu i zależy od rozpiętości i obciążenia przekrycia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Omawiane przekrycie jest sztywne i na obciążenie siłami poziomymi pracuje jako tarcza. Podparcie przekrycia stanowi ściana lub belka, która może być również ukryta wewnątrz kratownicy (między pasami).

Odmianą przekryć o pasach równoległych jest system Convex o pasach górnych w postaci luku kołowego. Przekrycia te stosowane są do rozpiętości 60 m (uprawnienia budowlane).
Konstrukcję przekrycia w systemach Unibat i Pyramitec (Francja) stanowi płaska struktura dwuwarstwowa zmontowana z modułowych elementów prefabrykowanych w kształcie ostrosłupów skierowanych wierzchołkiem w dół. Ostrosłupy (piramidy) mogą mieć podstawę kwadratową lub wieloboczną. Ich wymiary zależą od rozpiętości i obciążenia przekrycia. Pas górny konstrukcji tworzą podstawy ostrosłupów, a dolny - dodatkowe kształtowniki umocowane w dwóch kierunkach wzdłuż osi modularnych. Przestrzenne rozwiązanie konstrukcji ułatwia prowadzenie przewodów instalacyjnych (program egzamin ustny).

Hale systemów Haller

Przekrycia tego typu nadają się do budowli o różnym przeznaczeniu. Elementy są wygodne do transportu i składowania oraz gwarantują szybki i łatwy montaż.
Na tej samej zasadzie scalania prefabrykowanych ostrosłupów w jednolitą strukturę Aruwarstwową opiera się system Pyramitec stosowany w Polsce przez Mostostal przy współpracy z autorami systemu Unibat.
Hale systemów Haller (Szwajcaria) opracowano w dwóch wersjach: USM-Maxi i USM-Mini. Obejmują one zestaw zunifikowanych elementów konstrukcji i wyposażenia w kilku mutacjach. Sposób połączenia elementów ułatwia montaż i umożliwia łatwą rozbudowę budynku w każdym kierunku (opinie o programie).

W systemie USM-Mini mogą być realizowane budynki jedno- i dwukondygnacyjne. Obciążenie użytkowe stropów w budynkach dwukondygnacyjnych systemu USM-Mini wynosi 2,00-3,45 kN/m2.
System konstrukcyjno-montażowy fabryki fabryk'(rys. 6-23 i 6-24) służy do realizacji parterowych hal, ocieplanych i nieocieplanych, bez transportu i z transportem podwieszonym lub podpartym, jedno- i wielonawowych o jednakowej lub różnej wysokości naw . okładzie naw równoległym lub prostopadłym, ze świetlikami dachowymi lub bez.

Siatki słupów wynoszą dla hal bez transportu 18×12 m, a dla hal z transportem podwieszonym 18×6 m, tzn. rozstaw słupów jest dwukrotnie mniejszy niż dla hal bez transportu. Wysokość hal oparta na module 1,20; wynosi ona 4,8, 6,0, 7,2, 8,4, 9,6, 10,8, : 12,0 m (segregator aktów prawnych).
Konstrukcję hali stanowią słupy utwierdzone w fundamentach i przegubowo z nimi łączone strunobetonowe dźwigary dachowe rozpiętości 18 m. Dachowe płyty żebrowe nają rozpiętość 6,0 m, a strunobetonowe 12,0 m.

System Chapnor budownictwa szkieletowego realizowany jest w układzie poprzecznym do budowy hal wielonawowych, z suwnicą nośności do 150 kN, zadaszeń i wiat. Rozpiętość hal wynosi 6—25 m, rozstaw słupów - 5,00, 6,00 i 7,50 m, wysokość - dowolna z ograniczeniem do 8,00 m, a spadek dachu - 14 lub 22,5° (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami