Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcja nośna systemu

Konstrukcję nośną systemu Stran-Steel stanowią dwuprzegubowe ramy pełnościenne o dwuspadowych ryglach (spadek 1 : 12), na których opierają się płatwie dachowe. W zakres systemu wchodzą trzy wersje; każda obejmuje zestaw ujednoliconych elementów konstrukcji, obudowy, pokrycia i wyposażenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Amerykański system Dubl-Panl realizuje w Europie firma La Sicit z Mediolanu wg metody Behlen polegającej na wykonywaniu konstrukcji z ocynkowanej blachy falistej wysokiej wytrzymałości. System ten stosuje dwuwarstwową strukturę przekrycia, w której głównym elementem jest kratownica o pasach równoległych z blachy grubości 0,6-2,5 mm.

Pas górny stanowi pokrycie, a pas dolny - sufit hali. Pasy połączone są z krzyżulcami za pośrednictwem podłużnie przymocowanych do blach. Podłużnice są usztywnione pionowymi rozporkami. Nachylenie krzyżulców jest stałe, również stały jest rozstaw węzłów kraty wynoszący 8 stóp, tj. ok. 1,3 m. Wielkość ta jest modułem kratownicy. Wysokość kratownicy jest wielokrotnością połowy modułu i zależy od rozpiętości i obciążenia przekrycia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Omawiane przekrycie jest sztywne i na obciążenie siłami poziomymi pracuje jako tarcza. Podparcie przekrycia stanowi ściana lub belka, która może być również ukryta wewnątrz kratownicy (między pasami).

Odmianą przekryć o pasach równoległych jest system Convex o pasach górnych w postaci luku kołowego. Przekrycia te stosowane są do rozpiętości 60 m (uprawnienia budowlane).
Konstrukcję przekrycia w systemach Unibat i Pyramitec (Francja) stanowi płaska struktura dwuwarstwowa zmontowana z modułowych elementów prefabrykowanych w kształcie ostrosłupów skierowanych wierzchołkiem w dół. Ostrosłupy (piramidy) mogą mieć podstawę kwadratową lub wieloboczną. Ich wymiary zależą od rozpiętości i obciążenia przekrycia. Pas górny konstrukcji tworzą podstawy ostrosłupów, a dolny - dodatkowe kształtowniki umocowane w dwóch kierunkach wzdłuż osi modularnych. Przestrzenne rozwiązanie konstrukcji ułatwia prowadzenie przewodów instalacyjnych (program egzamin ustny).

Hale systemów Haller

Przekrycia tego typu nadają się do budowli o różnym przeznaczeniu. Elementy są wygodne do transportu i składowania oraz gwarantują szybki i łatwy montaż.
Na tej samej zasadzie scalania prefabrykowanych ostrosłupów w jednolitą strukturę Aruwarstwową opiera się system Pyramitec stosowany w Polsce przez Mostostal przy współpracy z autorami systemu Unibat.
Hale systemów Haller (Szwajcaria) opracowano w dwóch wersjach: USM-Maxi i USM-Mini. Obejmują one zestaw zunifikowanych elementów konstrukcji i wyposażenia w kilku mutacjach. Sposób połączenia elementów ułatwia montaż i umożliwia łatwą rozbudowę budynku w każdym kierunku (opinie o programie).

W systemie USM-Mini mogą być realizowane budynki jedno- i dwukondygnacyjne. Obciążenie użytkowe stropów w budynkach dwukondygnacyjnych systemu USM-Mini wynosi 2,00-3,45 kN/m2.
System konstrukcyjno-montażowy fabryki fabryk'(rys. 6-23 i 6-24) służy do realizacji parterowych hal, ocieplanych i nieocieplanych, bez transportu i z transportem podwieszonym lub podpartym, jedno- i wielonawowych o jednakowej lub różnej wysokości naw . okładzie naw równoległym lub prostopadłym, ze świetlikami dachowymi lub bez.

Siatki słupów wynoszą dla hal bez transportu 18×12 m, a dla hal z transportem podwieszonym 18×6 m, tzn. rozstaw słupów jest dwukrotnie mniejszy niż dla hal bez transportu. Wysokość hal oparta na module 1,20; wynosi ona 4,8, 6,0, 7,2, 8,4, 9,6, 10,8, : 12,0 m (segregator aktów prawnych).
Konstrukcję hali stanowią słupy utwierdzone w fundamentach i przegubowo z nimi łączone strunobetonowe dźwigary dachowe rozpiętości 18 m. Dachowe płyty żebrowe nają rozpiętość 6,0 m, a strunobetonowe 12,0 m.

System Chapnor budownictwa szkieletowego realizowany jest w układzie poprzecznym do budowy hal wielonawowych, z suwnicą nośności do 150 kN, zadaszeń i wiat. Rozpiętość hal wynosi 6—25 m, rozstaw słupów - 5,00, 6,00 i 7,50 m, wysokość - dowolna z ograniczeniem do 8,00 m, a spadek dachu - 14 lub 22,5° (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !