Konstrukcja pomostów w mostach o ukośnych wieszakach

Konstrukcja pomostów w mostach o ukośnych wieszakach

Konstrukcja pomostów w mostach o ukośnych wieszakach nie różni się od konstrukcji pomostów w mostach o wieszakach pionowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jedyne różnice wynikają z otworów na łuki. Otwory te wypadają na liniach głównych belek wzdłużnych pomostu, które wydawałoby się najsłuszniej umieszczać na skrzyżowaniu łuków z pomostem. Taki układ rusztu pomostu powodowałby jednak konieczność obudowania otworu na łuki wymianami o ścianach pochyłych, a tc byłoby rozwiązaniem bardzo niezgrabnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego też zazwyczaj wymijamy skrzyżowanie łuków poprzecznicami, umieszczając chodniki między łukami. bądź na zewnątrz łuków, przy czym wieszaki kotwimy nie w belkach wzdłużnych, lecz w poprzecznicach. Taki układ rusztu pomostu pozwala zachować ciągłość podłużnie i poprzecznie oraz wymaga wycięcia otworu na łuki jedynie w płycie pomostu (uprawnienia budowlane).
Mosty o pomostach opartych na łukach powstały i są budowane dla następujących zalet:
- zdolności łuków i sklepień do przenoszenia obciążeń poprzez siły ściskające przy niewielkich momentach zginających,
-położenia pomostu nad łukami lub sklepieniami,
- dużej sztywności poprzecznej (program egzamin ustny).

Pierwsza z tych zalet umożliwia wykorzystanie własności wytrzymałościowych betonu, polegających na zdolności przenoszenia sił ściskających i niezdolności przenoszenia rozciągań. W przeciwstawieniu do belek i płyt, łuki i sklepienia są zdolne do przenoszenia obciążeń bez uzbrojenia rozciąganego. Wymieniona zaleta oznacza przeto też, że ustroje mostów łukowych wymagają najmniej uzbrojenia. Może być ona wykorzystana tam, gdzie można zbudować bez nadmiernych kosztów podpory zdolne do przejęcia oddziaływań poziomych.
Druga zaleta ma znaczenie komunikacyjne i estetyczne. Mosty o pomostach położonych nad elementami głównymi dają lepszą widoczność i bezpieczeństwo ruchu; mogą być też łatwiej dostosowane do potrzeb komunikacyjnych i do zmian w rodzaju lub natężeniu ruchu. Mają one przewagę nad mostami o pomostach położonych dołem przez większą czytelność linii komunikacyjnej, oddzielenie jej od linii konstrukcji i przez to, że elementy główne nie zasłaniają przejeżdżającym widoku z mostu (opinie o programie).

Wady mostów łukowych

Trzecia zaleta oznacza, że mosty te nie wymagają dodatkowych stężeń poprzecznych, tak jak mosty łukowe o jeździe dołem. Szerokość łuków i sklepień jest dowolna; może być zawsze wystarczająca do zapewnienia im dostatecznie małej odkształcalności w poprzek przęsła. Poza tym łuki i sklepienia mogą być połączone łącznikami o dużej sztywności w jedną całość z pomostem.

Pozwala to na wytworzenie przęseł znacznie sztywniejszych poprzecznie od przęseł mostów łukowych o pomostach zawieszonych.
Wadami mostów łukowych o pomostach opartych na łukach jest ich rozporowość, duża wysokość ustrojowa, konieczność wysokich rusztowań, ograniczony zakres prefabrykacji.
Przekroje łuków niosących pomosty klasyfikujemy podobnie do przekrojów łuków utrzymujących pomosty zawieszone. Różnica między możliwościami obierania kształtów przekrojów łuków w tych dwóch rodzajach mostów polega na tym, że łuki pod pomostami można kształtować jako sklepienia zajmujące całą szerokość pomostu tak, jak w mostach kamiennych (segregator aktów prawnych).

Kształty przekrojów łuków zależą od warunków komunikacyjnych i wytrzymałościowych. Pierwsze wyznaczają szerokość użytkową pomostu, a wraz z nią rozstawienie łuków w poprzek mostu. Od drugich — zależą wymiary przekrojów, ich szerokość, grubość, pola. Kształty te obieramy zależnie od tego, czy chcemy, aby łuki przenosiły tylko siły ściskające, czy też i momenty zginające, czy mają one przenosić siły poziome wywołane przez tabor i parcie wiatru, czy chcemy je zabezpieczyć od sił mogących powstać wskutek zmian temperatury, skurczu i pełzania betonu, przemieszczeń podpór.

Jak to poprzednio powiedziano, do niedawna zakładano, że obciążenia działające na pomost przechodzą bezpośrednio na łuki, a pomost i łączniki nie stanowią ogniw ustroju, a więc że nie współdziałają w przenoszeniu obciążeń na podpory (promocja 3 w 1).
Badania doświadczalne wykonane w Szwajcarii, których część przedstawiono w rozdziale 6, wskazały, że pomijanie współdziałania pomostów i łączników daje błędne wyniki. Stwierdzono, że w wielu przypadkach współdziałanie to zmniejsza siły w łukach do połowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !