Konstrukcja stalowa uprawnienia budowlane

Konstrukcja stalowa uprawnienia budowlane

W zależności od stanu technicznego słupa konstrukcja stalowa może bezpośrednio wzmacniać słup lub też stanowić dodatkową podporę opartych na słupie lu lek bądź podciągów.

Do dwóch kątowników przyspawa się przewiązki, a następnie przystawia kątowniki do słupa, tak by znalazły się one po jego przekątnej (program uprawnienia budowlane na komputer). Przed przystawieniem kątowników należy na oczyszczone naroża nałożyć cienką warstwę drobnoziarnistej zaprawy cementowej marki 80. Ustawione kątowniki dociska się do słupa u góry) skręcając je drutem, w środku zaś i u dołu słupa przyspawa się do kątowników środkowe, przeciwległe przewiązki. Przewiązki te powinny być przed przyspawaniem nagrzane do temperatury 650-700oC. Pozostałe przewiązki przyspawa się parami do kątowników w taki sam sposób, na przemian od góry i od dołu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie parami przyspawa się u dołu i u góry słupa kątowniki poziome do pionowych, pozostawiając między wierzchem stropu i spodem kątowników, u dołu słupa, oraz wierzchem kątowników a dołem belki, u góry słupa, szczeliny grubości ok. 3 mm. Szczeliny te po przyspawaniu kątowników wypełnia się zaprawą cementową marki 120 bitkami z odpowiedniej grubości desek lub bali. Do nadbitek można używać I desek grubości minimum 38 mm oraz bali o grubości określonej w dokumentacji (uprawnienia budowlane). W przypadku zmniejszenia nośności belek daje się nadbitki na całej ich długości, natomiast w przypadku uszkodzenia końców belek przy podporach nadbitki stosuje się na ich końcach. Wszystkie elementy drewniane 1 użyte do wzmocnienia stropu powinny być zaimpregnowane, a końce belek osadzone w ścianach dodatkowo zabezpieczone papą.

W razie znacznego stopnia zniszczenia drewnianych elementów stropu i konieczności wymiany dużych partii stropu należy stosować stropy ceramiczne na belkach stalowych lub stropy żelbetowe, z reguły z elementów prefabrykowanych. Obecnie na belkach stalowych układa się przeważnie prefabrykowane żelbetowe płyty WPS, PS170 i PSW170 (program egzamin ustny).

Po usunięciu stropu drewnianego wykonuje się wzdłuż ścian deskowania szerokości ok. 60 cm, na których będzie betonować się podciągi i układać prefabrykowane belki stropu. W ścianach zewnętrznych wykuwa się na głębokość jednej cegły gniazda na wsporniki, u w ścianach środkowych na całą ich szerokość, wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej (opinie o programie).

Po oczyszczeniu gniazd z gruzu zbroi się wsporniki i podciągi, układając jednocześnie elementy stropu. Po zazbrojeniu i ułożeniu elementów stropu należy zmoczyć gniazda wsporników i strop zabetonować betonem co najmniej klasy B 15. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości strop rozdeskowuje się i tynkuje.

Stropy Kleina

W przypadku konieczności wzmocnienia stropu Kleina, zwiększania się nośność jego belek przez przyspawanie do obydwu półek piaskowników o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej lub, jeśli jest to możliwe, zwiększenie grubości stropu przez nadbetonowanie górnej części belek stropowych (segregator aktów prawnych). W tym drugim przypadku zaleca się, w celu zwiększeń Im współpracy belki stalowej z nadbetonem, przyspawać do belek strzemioim z prętów o średnicy 6-8 mm. Natomiast zwiększenie nośności samej płyty ceramicznej uzyskuje się przez jej nadbetonowanie warstwą betonu drobnoziarnistego klasy B 15 o minimalnej grubości 3 cm.

W przypadku gdy zbrojenie płyty ceramicznej jest niedostateczne, należy po zadeskowaniu stropu od dołu usunąć w określonych miejscach wypełnienie płyty i wykonać w nich odpowiednio mocne żeberka ceramiczne lub żelbetowe. W razie konieczności usunięcia całej uszkodzonej płyty między belkami należy, jeśli tylko ich rozstaw na to pozwala, ułożyć w jej miejsce prefabrykowane płyty żelbetowi typu WPS, PS 170, PSW 170, T-27 lub inne.

Stropy żelbetowe żebrowe pustakowe. W przypadku uszkodzenia od spodu stropów z wypełnieniem pustakami Akermana, DMS, DZ, TK, Stolica itp. wypełnia się uszkodzone spody pustaków płytami wiórowo-cementowymi, cegłą porowatą itp. i po osiatkowaniu siatką cięto-ciągnioną wykonuje się na nich narzut z zaprawy cementowej, a po jej związaniu, powierzchnie stropu tynkuje się (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !