Konstrukcja uchwytu

Konstrukcja uchwytu

Pod względem konstrukcyjnym płyty wykonuje się w formie prostopadłościanu, przy czym grubość ich może być nieco mniejsza w stosunku do nawierzchni klasycznych ze względu na to, że płyty o małych wymiarach pracują w nieco lepszych warunkach niż wielkie płyty (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość płyt ograniczona jest nośnością środków transportowych i przeładunkowych. Wymiary płyt w rzucie poziomym określa się, zakładając, że jeden z wymiarów płyty powinien równać się połowie szerokości nawierzchni, a wymiar długości powinien być dobrany z warunku nośności urządzeń przeładunkowych. Dla łatwiejszego montażu płyty powinny posiadać uchwyty konstrukcyjne. Przykład rozmieszczenia uchwytów w płycie o wymiarach w rzucie 3,50×3,50 m. Konstrukcja uchwytu może być wykonana w różny sposób, najbardziej racjonalne sposoby rozwiązania.

Na górnej płaszczyźnie płyty pozostawia się otwory odsłaniające zbrojenie płyty, za które zaczepia się uchwyty żurawia. Po ostatecznym ułożeniu i uregulowaniu płyt wkłada się do otworów korki betonowe, a wolną przestrzeń pomiędzy otworem w płycie a korkiem zalewa się bitumiczną masą zalewową (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Innego rodzaju rozwiązanie uchwytów. Podwieszenie płyty odbywa się przez zaczepienie urządzeń chwytających dźwigu na zbrojenie umieszczone w ściance bocznej płyty. Jak wiadomo z poprzednich rozdziałów, odpowiednie wzajemne połączenie sąsiednich płyt w nawierzchniach betonowych monolitycznych.

Przy lekkim i średnim natężeniu ruchu można układać płyty na styk. Płyty ze względu na konieczność uzyskiwania dokładnych wymiarów należy wykonywać w stalowych formach, które mogą być stałe lub rozbieralne. Wykonanie nawierzchni z płyt wielkowymiarowych polega na układaniu gotowych płyt na uprzednio przygotowanym przepuszczalnym podłożu gruntowym albo na warstwie odsączającej w gruncie nieprzepuszczalnym (uprawnienia budowlane). Przygotowanie podłoża polega na maksymalnym i jednostajnym zagęszczeniu oraz dokładnym sprofilowaniu odpowiadającym profilowi przyszłej nawierzchni.

Grubość płyt

Płyty układa się za pomocą żurawi portalowych albo przewoźnych na podwoziu gąsienicowym, a także kołowym (program egzamin ustny). Żurawie za pośrednictwem wysięgników podejmują płyty z samochodów lub z przyczep niskopodwoziowych i opuszczają je dokładnie w miejsce przeznaczenia, starając się przy tym uzyskiwać szczeliny stykowe możliwie najmniejszej szerokości (5-P8 mm). Według doświadczeń w Rosji szybkość układania płyt jednym żurawiem wynosi 4-P6 płyt na godzinę.

Po ułożeniu pewnej partii płyt przystępuje się do zalewania miejsca uchwytów oraz szczelin masą zalewową (opinie o programie). Dolne części szczelin, na wysokość około 2/3, należy zapełnić drobnym, suchym piaskiem. Wypełnienie szczelin wykonuje się jak w nawierzchniach monolitycznych. Po zalaniu szczelin i wykonaniu robót porządkowych można otworzyć ruch na drodze. Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt betonowych wielkowymiarowych oraz małych płyt wykazują pewne niedogodności, na które wskazano w odpowiednich punktach.

Niedogodności te w znacznym stopniu łagodzą nawierzchnie z płyt kwadratowych o długości boku około 1,0 m. Budowę tego rodzaju nawierzchni zapoczątkowano na Węgrzech stosując je w warunkach podobnych do polskich. Grubość płyt wynosi 15 do 18 cm (segregator aktów prawnych). Płyty produkuje się w stalowych formach w miejscach zapotrzebowania w małych wytwórniach, stosując do zagęszczania wibratory.

Składniki masy betonowej jak i ich zestawienie powinny odpowiadać warunkom dla nawierzchni monolitycznych typu klasycznego. Przed wbudowaniem płyt w nawierzchnię wszystkie ich boczne ściany należy powlec bitumem. Przygotowane płyty betonowe po okresie 2-P3 tygodni układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej rozścielanej w warstwie o grubości 2-3 cm na podbudowie kamiennej lub z gruntu stabilizowanego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !