Konstrukcje betonowe - pytania z norm


Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie


Wymień 3 podstawowe czynniki decydujące o wielkości skurczu i pełzania betonu.
Odp: wilgotność środowiska, wymiary elementu, skład betonu


Podaj w jaki sposób zapewniamy niezawodność konstrukcji żelbetowych.
Odp: dobór właściwych materiałów, racjonalnego ustroju konstrukcyjnego, nie przekroczenie stanów granicznych, sprostanie wymaganiom konstrukcyjnym, kontrolę wykonania.


Podaj graniczne wartości ugięć dla belek i płyt.
Odp: dla belek i płyt - l do 6,0m : l/200 , 6 do 7,5 m - 30mm, l>7,5m – l/250


Podaj minimalne odległości poziome i pionowe między prętami lub warstwami prętów w konstrukcjach żelbetowych (mierzone w świetle).
Odp: Φ, 20mm, dg+5mm


W jakich elementach betonowych minimalne grubości otulenia prętów określone normą mogą być zmniejszone o 5mm.
Odp: w elementach z betonu o dwie klasy wyższego od zalecanego.


Przy jakich średnicach prętów gładkich możemy stosować zakotwienie proste lub w postaci haka prostego.
Odp: zalecane do Ø 8


Podaj zasadę stosowaną przy określaniu zakotwienia prętów zbrojenia rozciąganego, elementów zamocowanych w murze.
Odp: 0,3h+lbd


Wymień co najmniej 4 sposoby spajania prętów zbrojeniowych.
Odp: doczołowe zgrzewane, nakładkowe jednostronne, nakładkowe dwustronne, zakładkowe jednostronne, zakładkowe jednostronne przerywane


Jakie są minimalne grubości płyt stropowych żelbetowych?
Odp: prefabrykowane – 40mm(nad przejazdami 100mm), betonowane na miejscu – 60mm (nad przejazdami – 120mm)


Jaka powinna być minimalna średnica podłużnych prętów w belkach żelbetowych?
Odp: rozciąganych – 8mm (na budowie) , 5,5 mm (prefabrykowane)

Ściskane 10mm na budowie, 10mm prefabrykowane


Jakie powinny być odległości między przerwami dylatacyjnymi konstrukcji betonowych I żelbetowych poddanych wahaniom temperatury zewnętrznej?
Odp: ściany niezbrojone 5m, ściany zbrojone 20m, żelbetowe konstrukcje szkieletowe 30m

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami