Blog

30.05.2018

Konstrukcje betonowe - pytania z norm

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje betonowe - pytania z norm


Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie


Wymień 3 podstawowe czynniki decydujące o wielkości skurczu i pełzania betonu.
Odp: wilgotność środowiska, wymiary elementu, skład betonu


Podaj w jaki sposób zapewniamy niezawodność konstrukcji żelbetowych.
Odp: dobór właściwych materiałów, racjonalnego ustroju konstrukcyjnego, nie przekroczenie stanów granicznych, sprostanie wymaganiom konstrukcyjnym, kontrolę wykonania.


Podaj graniczne wartości ugięć dla belek i płyt.
Odp: dla belek i płyt - l do 6,0m : l/200 , 6 do 7,5 m - 30mm, l>7,5m – l/250


Podaj minimalne odległości poziome i pionowe między prętami lub warstwami prętów w konstrukcjach żelbetowych (mierzone w świetle).
Odp: Φ, 20mm, dg+5mm


W jakich elementach betonowych minimalne grubości otulenia prętów określone normą mogą być zmniejszone o 5mm.
Odp: w elementach z betonu o dwie klasy wyższego od zalecanego.


Przy jakich średnicach prętów gładkich możemy stosować zakotwienie proste lub w postaci haka prostego.
Odp: zalecane do Ø 8


Podaj zasadę stosowaną przy określaniu zakotwienia prętów zbrojenia rozciąganego, elementów zamocowanych w murze.
Odp: 0,3h+lbd


Wymień co najmniej 4 sposoby spajania prętów zbrojeniowych.
Odp: doczołowe zgrzewane, nakładkowe jednostronne, nakładkowe dwustronne, zakładkowe jednostronne, zakładkowe jednostronne przerywane


Jakie są minimalne grubości płyt stropowych żelbetowych?
Odp: prefabrykowane – 40mm(nad przejazdami 100mm), betonowane na miejscu – 60mm (nad przejazdami – 120mm)


Jaka powinna być minimalna średnica podłużnych prętów w belkach żelbetowych?
Odp: rozciąganych – 8mm (na budowie) , 5,5 mm (prefabrykowane)

Ściskane 10mm na budowie, 10mm prefabrykowane


Jakie powinny być odległości między przerwami dylatacyjnymi konstrukcji betonowych I żelbetowych poddanych wahaniom temperatury zewnętrznej?
Odp: ściany niezbrojone 5m, ściany zbrojone 20m, żelbetowe konstrukcje szkieletowe 30m

 

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami