Blog

22.11.2018

Moc jednostkowa

W artykule znajdziesz:

Jakim podstawowym warunkom powinna odpowiadać moc jednostkowa oświetlenia

Wszystkie obiekty budowlane podlegają szczegółowym zapisom prawa, które reguluje wszelkie aspekty dotyczące instalacji elektrycznych oraz ich przeznaczenia. Dotyczy to również oświetlenia, gdzie ściśle określona maksymalna wartość mocy jednostkowej musi być bezwzględnie przestrzegana.

Jaka moc jednostkowa oświetlenia jest stosowana w różnych typach budynków?

W każdym obiekcie budowlanym źródła światła muszą być dostosowane do konkretnego przeznaczenia i użytkowania przez mieszkańców, pracowników bądź innych osób w nim przebywających. O ile w prywatnych pomieszczeniach domów mieszkalnych stosowanie się do parametrów, jakie określa moc jednostkowa oświetlenia nie jest rygorem, jednak prowadzi do większego bezpieczeństwa, o tyle w obiektach użyteczności publicznej maksymalna wartość mocy jednostkowej jest sprawą kluczową i podlega ścisłej kontroli. Uprawnienia budowlane Do obiektów, gdzie wymagana maksymalna moc jest obowiązkowa należą: biura, szkoły, szpitale, restauracje, budynki sportowo-rekreacyjne, a także handlowo- usługowe. W tego rodzaju budownictwie maksymalna wartość mocy jednostkowej punktów oświetleniowych jest ściśle określona przepisami rozporządzenia i zawarta jest w odpowiedniej tabeli, gdzie te wartości są szczegółowo podane dla każdego rodzaju użytkowania.

Dlaczego maksymalna wartość mocy jednostkowej powinna być przestrzegana

Przede wszystkim moc jednostkowa oświetlenia na odpowiednim poziomie zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji elektrycznej, a co za tym idzie także bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie. Przestrzeganie ustanowionych norm w zakresie mocy jednostkowej znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów w rodzaju pożaru, porażenia prądem osób, wystąpienia wybuchu oraz przepięciom i innym awariom instalacji elektrycznej. Prawidłowe postępowanie w zakresie używania oświetlenia po prostu zapobiega powstawaniu szkód w mieniu oraz niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami