Zbiorniki gruntowe

Zbiorniki gruntowe

Powyżej ochronnej warstwy zaprawy, ułożonej na przeponie, układa się warstwę ocieplającą z żużla paleniskowego. Następnie układa się betonową płytę grub. 10 cm. Na gładko zatartą powierzchnię płyty układa się 3-warstwową przeponę wodoszczelną (program uprawnienia budowlane na komputer). Na przeponę układa się dociskowe płyty żelbetowe grub. 8 cm, połączone uszczelnionymi spoinami dylatacyjnymi. Ze względu na możliwość przedostania się wody do warstwy ocieplającej z ewentualnych zacieków należy przewidzieć drenowanie warstwy ocieplającej.

Dolna przepona przy odpowiednio dogodnych warunkach gruntowych nie jest konieczna. Pięciocentymetrowa warstwa uszczelnionego podłoża spełnia rolę izolacji paroszczelnej.
Zbiorniki gruntowe buduje się również ze ściankami prostopadłymi. Wtedy parcie gruntu musi być przejęte przez ściany oporowe. Resztę robót łączących
drenowanie, izolacje i budowę wykonuje się w sposób identyczny jak w zbiornikach ze ścianami pochylonymi.

Sztywne zbiornlki żelbetowe przedstawiają ciężkie konstrukcje i kosztowne inwestycje. Konstrukcje tego rodzaju są stosowane częściej do zbiorników o małych wymiarach. Ocieplenie zbiorników pozostaje Zawsze zagadnieniem godnym rozpatrzenia. Zabezpieczenie większych zbiorników przed wysadzinami bez zastosowania ocieplenia wymaga przezbrojonych konstrukcji, co jest ekonomicznie mało uzasadnione (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wytrzymałość tych konstrukcji jest niewspółmiernie wysoka, jak na rzeczywiste warunki związane z parciem gruntu i wody oraz obciążeniem budowli.

Zbiorniki monolityczne. Zbiorniki otwarte wykonuje się najczęściej z żelbetu jako konstrukcje monolityczne. Nie stykają się one dnem z podłożem gruntowym, lecz bywają posadowione na indywidualnych fundamentach. Jeżeli konstrukcja zbiornika monolitycznego jest oparta w trzech punktach, to nie następują w niej naprężenia wskutek odkształceń gruntu.
Tego rodzaju konstrukcje zbiorników są bardzo trwałe i pod tym względem nie mają sobie równych przy innym sposobie posadowienia. Przykład takiego zbiornika używanego jako basenu kąpielowego. Izolacja jego od wewnątrz jest prosta. Wykłada się powierzchnie przeponą i zabezpiecza się płytami dociskowymi (uprawnienia budowlane).

Parcie wody gruntowej

Przy zastosowaniu spinaczy stalowych płyty dociskowe nie przekraczają 6-8 cm grubości. Zamiast płyt można stosować wyprawę cementową na siatce stalowej. Technologia układania przepon i konstrukcji zabezpieczających została już omówiona uprzednio (program egzamin ustny).
Przy wykonaniu mniejszych zbiorników otwartych postępuje się w podobny sposób. Jeżeli mają być one zagłębione w gruncie, ustawia się je na jednym filarze lub na trzech słupach. Poza obudową zbiorników pozostawia się wolną przestrzeń, z której odprowadza się wodę do kanalizacji.
Rozróżniamy dwa podstawowe przypadki budowy takich zbiorników (opinie o programie).

W pierwszym przypadku zbiornik stanowi sam dla siebie odrębną budowę, jak to bywa np. w wieżach ciśnień lub w., zbiornikach ukrytych pod ziemią. Zbiorniki ukryte pod ziemią poza strefą zamarzania są zwykłymi budowlami podziemnymi, których konstrukcje należy dostosować do parcia wody wewnątrz zbiorników i ewentualnego parcia wody gruntowej. Jeżeli strop zbiornika jest w strefie zamarzania, należy go ocieplić przez wytworzenie kopca lub zastosowanie warstwy ocieplającej.
Drugą kategorię wewnętrznych zbiorników stanowią zbiorniki w pomieszczeniach o przeznaczeniu sportowym lub przemysłowym (segregator aktów prawnych).

Zbiorniki takie nie ulegają wpływom atmosferycznym i parciu gruntu. Mogą zatem pracować jako sztywne naczynia wolno stojące, obliczone na parcie wewnętrzne wody i na obciążenie po wypełnieniu wodą.
Do największych zbiorników tego typu należą zbiorniki kąpielowe.

Zbiorniki te muszą być całkowicie szczelne, ponieważ zazwyczaj pod nimi pozostaje wolna przestrzeń, którą wyzyskuje się jako sutereny i pomieszczenia techniczne, służące do obsługi tych basenów i urządzeń. Izolacja obejmuje zbiornik (basen) i posadzkę pomieszczenia kąpielowego. Przedstawiony jest przekrój basenu kąpielowego z pokazaną przeponą, przebiegającą również pod posadzką pomieszczenia kąpielowego (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !