Blog

Głębokość zamrażania zdjęcie nr 10
25.06.2021

Konstrukcje podłóg

W artykule znajdziesz:

Konstrukcje podłóg

Głębokość zamrażania zdjęcie nr 11
Konstrukcje podłóg

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ze względu na swój specjalny charakter wymagają takiego wykończenia, które zapewni utrzymanie właściwej czystości i porządku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stropy pod natryskami, umywalniami i ustępami należy wykonywać monolityczne żelbetowe.
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych, podlegających obfitemu i częstemu zalewaniu wodą (np. kąpiel pod natryskiem, spłukiwanie strumieniem wody) wymagają odpowiednich spadków posadzki w kierunku kratki ściekowej (co najmniej 1%, zwykle 1,5-3,0%) oraz wodoszczelnej warstwy izolacyjnej.

Na posadzki w tych pomieszczeniach powinny być stosowane materiały mineralne odporne na zawilgocenie i działania mechaniczne (np. płytki terakotowe). Warstwę wodoszczelną z papy lub folii układa się na podkładzie cementowym z wyrobionymi spadkami, a na niej - podkład cementowy służący do wykonania posadzki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Warstwy izolacji wodoszczelnej powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha spustu albo szczelnie z nimi połączone, aby w razie przesiąkania podkładu woda mogła spływać po powierzchni izolacji wodoszczelnej do wpustu ściekowego (uprawnienia budowlane).
Podłogi na stropach nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności powietrza i prężności pary wodnej (nad łaźniami, pralniami itp.) powinny mieć od strony tych pomieszczeń odpowiednią izolację wodoszczelną.

W kabinach natryskowych celowe jest wstawienie brodzików ułatwiających zabezpieczenie stropu przed zawilgoceniem.
W budynkach zakładów pracy szerokość drzwi w każdym pomieszczeniu uzależnia się od liczby pracowników z nich korzystających, licząc co najmniej po 0,6 m na 100 pracowników. Szerokość drzwi nie może być jednak mniejsza niż 0,80 m, a wysokość nie mniejsza niż 2,0 m.
Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny otwierać się w kierunku wyjść ogólnych, a drzwi tych wyjść na zewnątrz. W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanych robót może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu pożaru, drzwi z pomieszczeń parterowych powinny prowadzić bezpośrednio na wolne powietrze, a z pomieszczeń na piętrze - na podesty ogniotrwałych klatek schodowych.
W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanych robót panuje wysoka temperatura, wyjście z pomieszczenia powinno prowadzić nie bezpośrednio na wolne powietrze, lecz do sieni, przybudówki lub innego pomieszczenia o temperaturze pośredniej (program egzamin ustny).

Światło dzienne

Zależnie od różnych kryteriów okna można podzielić na:
- jedno-, dwu-, trój- i wielodzielne (podział pionowy),
- dwu-, trój- i wielopoziomowe (podział poziomy),
- złożone (o podziałach pola otworu poziomych i pionowych),
- stałe, półstałe, otwierane, pojedyncze, podwójne, krosnowe, ościeżnicowe, pół- skrzynkowe, skrzynkowe, zespolone itd.

Skrzydła okienne zależnie od sposobu otwierania (usytuowania osi obrotu) podzielić można na:
- rozwierane,
- obrotowe,
- uchylne (opinie o programie),
- odchylne,
- przechylne.

Naturalne światło słoneczne ma następujące właściwości:
- jest najzdrowszym dla oczu rodzajem światła,
- zawiera promienie nadfioletowe niszczące mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,
- oddziałuje na psychikę człowieka powodując jego dobry nastrój i dobre samopoczucie (segregator aktów prawnych).

Światło dzienne nie wymaga nakładów na eksploatację. Jednak konstrukcja otworów oświetleniowych, zwłaszcza dużych, jest droższa niż konstrukcja ściany, a ponadto straty ciepła przez okno są większe niż przez ścianę. Współczynnik przenikania ciepła dla okien metalowych lub żelbetowych z oszkleniem pojedynczym jest 3 razy większy niż dla drewnianych podwójnych z trzema warstwami szkła, a 5 razy większy niż dla ścian zewnętrznych. Wynika z tego, że wielkość otworów oświetleniowych powinna być ustalana wg potrzeb użytkowych i utrzymana w ekonomicznie uzasadnionych granicach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Głębokość zamrażania zdjęcie nr 16 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 17 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 18
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 19
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 20 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 21 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 22
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 32 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 33 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 34
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 35
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 36 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 37 Głębokość zamrażania zdjęcie nr 38
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Głębokość zamrażania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami