Konstrukcje podłóg

Konstrukcje podłóg

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ze względu na swój specjalny charakter wymagają takiego wykończenia, które zapewni utrzymanie właściwej czystości i porządku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Stropy pod natryskami, umywalniami i ustępami należy wykonywać monolityczne żelbetowe.
Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych, podlegających obfitemu i częstemu zalewaniu wodą (np. kąpiel pod natryskiem, spłukiwanie strumieniem wody) wymagają odpowiednich spadków posadzki w kierunku kratki ściekowej (co najmniej 1%, zwykle 1,5-3,0%) oraz wodoszczelnej warstwy izolacyjnej.

Na posadzki w tych pomieszczeniach powinny być stosowane materiały mineralne odporne na zawilgocenie i działania mechaniczne (np. płytki terakotowe). Warstwę wodoszczelną z papy lub folii układa się na podkładzie cementowym z wyrobionymi spadkami, a na niej - podkład cementowy służący do wykonania posadzki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Warstwy izolacji wodoszczelnej powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha spustu albo szczelnie z nimi połączone, aby w razie przesiąkania podkładu woda mogła spływać po powierzchni izolacji wodoszczelnej do wpustu ściekowego (uprawnienia budowlane).
Podłogi na stropach nad pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności powietrza i prężności pary wodnej (nad łaźniami, pralniami itp.) powinny mieć od strony tych pomieszczeń odpowiednią izolację wodoszczelną.

W kabinach natryskowych celowe jest wstawienie brodzików ułatwiających zabezpieczenie stropu przed zawilgoceniem.
W budynkach zakładów pracy szerokość drzwi w każdym pomieszczeniu uzależnia się od liczby pracowników z nich korzystających, licząc co najmniej po 0,6 m na 100 pracowników. Szerokość drzwi nie może być jednak mniejsza niż 0,80 m, a wysokość nie mniejsza niż 2,0 m.
Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny otwierać się w kierunku wyjść ogólnych, a drzwi tych wyjść na zewnątrz. W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanych robót może zachodzić niebezpieczeństwo wybuchu pożaru, drzwi z pomieszczeń parterowych powinny prowadzić bezpośrednio na wolne powietrze, a z pomieszczeń na piętrze - na podesty ogniotrwałych klatek schodowych.
W pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj wykonywanych robót panuje wysoka temperatura, wyjście z pomieszczenia powinno prowadzić nie bezpośrednio na wolne powietrze, lecz do sieni, przybudówki lub innego pomieszczenia o temperaturze pośredniej (program egzamin ustny).

Światło dzienne

Zależnie od różnych kryteriów okna można podzielić na:
- jedno-, dwu-, trój- i wielodzielne (podział pionowy),
- dwu-, trój- i wielopoziomowe (podział poziomy),
- złożone (o podziałach pola otworu poziomych i pionowych),
- stałe, półstałe, otwierane, pojedyncze, podwójne, krosnowe, ościeżnicowe, pół- skrzynkowe, skrzynkowe, zespolone itd.

Skrzydła okienne zależnie od sposobu otwierania (usytuowania osi obrotu) podzielić można na:
- rozwierane,
- obrotowe,
- uchylne (opinie o programie),
- odchylne,
- przechylne.

Naturalne światło słoneczne ma następujące właściwości:
- jest najzdrowszym dla oczu rodzajem światła,
- zawiera promienie nadfioletowe niszczące mikroorganizmy szkodliwe dla zdrowia ludzkiego,
- oddziałuje na psychikę człowieka powodując jego dobry nastrój i dobre samopoczucie (segregator aktów prawnych).

Światło dzienne nie wymaga nakładów na eksploatację. Jednak konstrukcja otworów oświetleniowych, zwłaszcza dużych, jest droższa niż konstrukcja ściany, a ponadto straty ciepła przez okno są większe niż przez ścianę. Współczynnik przenikania ciepła dla okien metalowych lub żelbetowych z oszkleniem pojedynczym jest 3 razy większy niż dla drewnianych podwójnych z trzema warstwami szkła, a 5 razy większy niż dla ścian zewnętrznych. Wynika z tego, że wielkość otworów oświetleniowych powinna być ustalana wg potrzeb użytkowych i utrzymana w ekonomicznie uzasadnionych granicach (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami