Konstruktor budowlany – czy musi posiadać uprawnienia?

Konstruktor budowlany to osoba, które opracowuje konstrukcje budowlane, czyli dba o to, aby powstający budynek nie zawalił się i był bezpieczny (program na komputer). W czasie wykonywania swoich obowiązków bardzo często musi on współpracować z osobą pełniącą rolę architekta, ponieważ to właśnie architekt odpowiada za sporządzenia projektu architektonicznego. Według obowiązujących przepisów budowlanych osoba na stanowisku konstruktora budowlanego pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w wybranej specjalizacji (program na telefon). W związku z tym, że praca w tym zawodzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz znajomość obowiązujących przepisów. Konstruktor musi więc posiadać uprawnienia budowlane (program na egzamin ustny).

Studia na kierunku budownictwo

Konstruktor budowlany

Aby móc pracować jako konstruktor budowlany trzeba ukończyć studia na kierunku budownictwo na jednej z poniższych specjalizacji:
• budownictwo lądowe,
• budownictwo morskie,
• budownictwo drogowe,
• budownictwo mostowe (promocja 3 w 1).
Konieczne jest również odbycie praktyk, których długość jest uzależniona od tego, czy uprawnienia mają być do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, czy może do obu tych czynności jednocześnie. Ponadto uprawnienia można uzyskać bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w zależności od tego, jaki kierunek studiów został ukończony i ile lat trwała praktyka (segregator).
Uprawnienia budowlane nadawane są po zaliczeniu egzaminu państwowego we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Część pisemną wszyscy kandydaci zdają w tym samym terminie, aby uniknąć przecieków. Dopiero po zaliczeniu testów można przystąpić do części ustnej, której termin wyznaczany jest przez komisję wyłonioną z członków izby. Aby zostać konstruktorem wystarczy zdobyć uprawnienia do projektowania bez ograniczeń. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przyszły konstruktor zostaje członkiem miejscowej izby inżynierów i ma prawo m.in. do projektowania konstrukcji oraz budynków jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !