Brak dostępu powietrza

Brak dostępu powietrza

Brak dostępu powietrza, np. po zasypaniu ścisłą ziemią, powoduje wg B. Bukowskiego wyraźne obniżenie wytrzymałości betonu. Jest to spowodowane niewykorzystaniem do celów wytrzymałościotwórezych zjawiska karbonizacji wolnego wapna w stwardniałym zaczynie dwutlenkiem węgla z powietrza oraz trudnościami z wysychaniem i krystalizacją gelu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Chłód i mróz. Chłodna pogoda powoduje zahamowanie procesów hydratacji cementu i wydłuża znacznie czas osiągnięcia przez beton wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie konstrukcji czy też jej eksploatację, przez co opóźnia tempo robót i podraża budowę.
Natomiast mrozy wyrządzają w tężejącym świeżym betonie poważne szkody, zwłaszcza występujące na przemian z odwilżą, gdyż w okresie cieplejszym następuje wiązanie betonu, w czasie zaś mrozu zamarzająca w betonie woda zwiększa swą objętość, rozsadzając beton lub osłabiając jego spoistość.

Zamarznięcie betonu ułożonego w deskowaniu przed stwardnieniem jest zawsze szkodliwe i odbija się ujemnie na wytrzymałości. Rozmaity jest tylko stopień szkodliwości, zależnie od tego w jakiej fazie twardnienia nastąpiło zamarznięcie betonu. Najniebezpieczniejsze jest zamarzanie betonu w okresie wiązania i początkowego stadium twardnienia, kiedy zamarzająca woda rozsuwa ziarna i wywołuje zniszczenie wiązań strukturalnych oraz spulchnienie zagęszczonej mieszanki betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po ustaniu mrozów ziarna nie wracają do pierwotnego położenia z powodu dużych oporów tarcia, a beton pozostaje w postaci ciała silnie porowatego i kruchego. Jako materiał konstrukcyjny jest wówczas bezwartościowy.
Działanie mrozu na beton nie wywołuje ujemnych skutków dopiero po osiągnięciu przez niego tzw. odporności na działanie mrozu, co związane jest z osiągnięciem przez beton odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie (uprawnienia budowlane).

Rozciąganie powierzchniowych warstw betonu

Odporność tę uzyskuje beton doprowadzony do wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50-100 kG/cm’- (zależnie od rodzaju cementu i wskaźnika W7C) albo doprowadzony do takiego stopnia stwardnienia, który uzyskuje się po upływie co najmniej 18 godzin przy tężeniu w temperaturze t =4 18’C, z jednoczesnym warunkiem izolowania takiego betonu od dopływu wilgoci z zewnątrz. Nagłe zmiany temperatury zewnętrznej (program egzamin ustny). Nagłe zmiany temperatury zewnętrznej wywołują w betonie naprężenia termiczne, które w pewnych przypadkach, zwłaszcza przy elementach masywnych, mogą wywołać rysy i pęknięcia termiczne. Współczynnik dyfuzji temperatury w betonie a/ ma wartość rzędu 3- 10~3 m2/godz, co wpływa na stosunkowo powolne wyrównywanie się temperatur wewnątrz betonu.

Prowadzi to do powstawania dużych gradientów temperatury przy powierzchni elementów i związanych z nimi naprężeń termicznych. Dla swobodnego, nieutwardzonego elementu nagłe obniżenie się temperatury zewnętrznej wywołuje rozciąganie powierzchniowych warstw betonu; przy nagłym wzroście temperatury np. w wyniku nasłonecznienia rozciągane jest wnętrze elementu betonowego (opinie o programie). W przypadku gdy końce elementu nie mają swobody w odkształcaniu się, powstające naprężenia rozciągające są znacznie większe i wywołują bardzo często pęknięcia betonu.

W początkowym okresie tężenia zagadnienie naprężeń termicznych nabiera dużego znaczenia z uwagi na samoocieplanie się betonów w wyniku ciepła hydratacji cementów. We wnętrzu dużych masywów betonowych panują warunki tężenia zbliżone do adiabatycznych i samoocieplenie może dochodzić tutaj nawet do 48°C (segregator aktów prawnych). Natomiast w powierzchniowych warstwach betonu panują warunki izotermiczne i wydzielające się ciepło hydratacji jest szybko oddawane otoczeniu.

Rysy i pęknięcia od naprężeń termicznych powstają głównie pomiędzy 1 i 5 dniem tężenia i to znacznie częściej w jesieni niż w lecie, gdyż powstają wówczas wewnątrz masy betonowej większe gradienty temperatury. Rysy takie mogą sięgać w dużych masywach na głębokość 1 m i więcej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !