Korekturka

Korekturka

Korekturka - prasa korektowa korelacja - mat. w rachunku prawdopodobieństwa miara liniowej zależności między zmiennymi losowymi wyrażana za pomocą współczynnika korelacji.

Korelacja konfiguracji - ustalanie wzajemnych stosunków między konfiguracją związku badanego i wzorcem konfiguracji względnej lub związkiem o oznaczonej konfiguracji absolutnej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Korelacja stratygraficzna - porównywanie warstw skalnych, a przede wszystkim zawartej w nich fauny i flory kopalnej, cech litologicznych i facjalnych oraz wyników uzyskanych z badań geofizycznych w celu wydzielenia równowickowych warstw
Korelator - urządzenie liczące analogowe lub cyfrowe do wyznaczania wartości funkcji korelacji własnej lub wzajemnej procesów przypadkowych, oparte na wykorzystaniu ergodyczności tych procesów; rozróżnia się k. fotoelcktryczne, elektromechaniczne, elektroniczno-analogowe, clcktroniczno-cyfrowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Korkociąg - figura akrobacji lotniczej lub niezamierzony lot samolotu lub szybowca po stromej linii spiralnej w dół w stanie autorotacji; k. następuje po utracie szybkości przez przeciągnięcie i wychylenie steru kierunkowego korkociąg odwrócony, korkociąg plecowy - lotu korkociąg wykonany jako figura akrobacji z lotu odwróconego przy ujemnym średnim kącie natarcia.
Korkociąg płaski - korkociąg, przy którym oś podłużna samolotu nachylona jest pod małym kątem do ziemi: k.p. wywołany jest niewłaściwym rozmieszczeniem ciężarów w samolocie kormus - kolonia organizmów zwierzęcych, której osobniki są tak zróżnicowane i przystosowane do określonych funkcji, że nie mogą samodzielnie istnieć; całość zyskuje charakter organizmu wyższego rzędu (uprawnienia budowlane).

Kornik - niewielki chrząszcz niszczący drewno, żerujący podobnie jak jego larwy pod korą głównie drzew iglastych lub w głębi drewna, gdzie drąży rozgałęziające się chodniki kornik - wada odlew u, ospowatość, przy której wgłębienia na powierzchni odlewu przybierają postać płytkich rozgałęzionych kanalików korodować - ulegać korozji korona budowli ziemnej - górna powierzchnia budowli ziemnej liniowej (tj. budowli mającej znaczną długość w stosunku do wymiarów jej przekroju poprzecznego), pozioma lub o spadkach podłużnych i poprzecznych, stanowiąca część jej konturu (program egzamin ustny).
Korona drogi - jezdnia wraz z poboczami drogi.

Korona elektrody

Korona elektrody - poświata pojawiająca się na elektrodzie podczas elektrycznych wyładowań w gazach.
Korona instrumentacyjna - korona ratunkowa (opinie o programie).
Korona przelewu, grzbiet przelewu - poziomy odcinek krawędzi przelewowej korona ratunkowa, korona instrumentacyjna  przyrząd do wydobywania z otworu wiertniczego przedmiotów pozostałych w nim wskutek wypadku wiertniczego korona słoneczna - najwyższa rozległa część atmosfery Słońca o bardzo wysokiej temperaturze rzędu 1 000 000 K, bardzo rozrzedzona, o niesferycznym zmiennym kształcie, na który jak się wydaje wywierają wpływ pola elektromagnetyczne (kształt zmienia się zgodnie z cyklem aktywności słonecznej).

Korona tłoka, główka tłoka - zasadnicza część tłoka silnika spalinowego obejmująca denko tłoka wraz z użebrowaniem piasty sworznia tłokowego oraz część ścianki bocznej z rowkami na pierścienie tłokowe (segregator aktów prawnych).
Korona wieży szybowej - szczytowy pomost wieży szybowej nakryty daszkiem, gdzie mieszczą się koła kierujące, przez które przechodzą liny wyciągowe od bębnów maszyny wyciągowej do klatek lub skipów.
Korona wieży wiertniczej - konstrukcja na szczycie wieży wiertniczej przeznaczona do umocowania wielokrążka wiertniczego stałego oraz krążków linowych.

Koronka - wyrób ażurowy, tkany lub dziany, o bogatym wzornictwie uzyskanym w wyniku zastosowania specjalnego rodzaju splotów koronka część wieńcząca tamę faszynową, wykonana na jej koronie ze świeżej wikliny (promocja 3 w 1).
Koronka indycza - indycze pióro ogonowe o symetrycznym trójkątnym kształcie chorągiewki i charakterystycznym podpuszeniu, składającym się z długich, luźnych promieni; używana do wyrobu galanterii.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !