Blog

Stropy nie oparte zdjęcie nr 10
16.06.2021

Korekturka

W artykule znajdziesz:

Korekturka

Stropy nie oparte zdjęcie nr 11
Korekturka

Korekturka - prasa korektowa korelacja - mat. w rachunku prawdopodobieństwa miara liniowej zależności między zmiennymi losowymi wyrażana za pomocą współczynnika korelacji.

Korelacja konfiguracji - ustalanie wzajemnych stosunków między konfiguracją związku badanego i wzorcem konfiguracji względnej lub związkiem o oznaczonej konfiguracji absolutnej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Korelacja stratygraficzna - porównywanie warstw skalnych, a przede wszystkim zawartej w nich fauny i flory kopalnej, cech litologicznych i facjalnych oraz wyników uzyskanych z badań geofizycznych w celu wydzielenia równowickowych warstw
Korelator - urządzenie liczące analogowe lub cyfrowe do wyznaczania wartości funkcji korelacji własnej lub wzajemnej procesów przypadkowych, oparte na wykorzystaniu ergodyczności tych procesów; rozróżnia się k. fotoelcktryczne, elektromechaniczne, elektroniczno-analogowe, clcktroniczno-cyfrowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Korkociąg - figura akrobacji lotniczej lub niezamierzony lot samolotu lub szybowca po stromej linii spiralnej w dół w stanie autorotacji; k. następuje po utracie szybkości przez przeciągnięcie i wychylenie steru kierunkowego korkociąg odwrócony, korkociąg plecowy - lotu korkociąg wykonany jako figura akrobacji z lotu odwróconego przy ujemnym średnim kącie natarcia.
Korkociąg płaski - korkociąg, przy którym oś podłużna samolotu nachylona jest pod małym kątem do ziemi: k.p. wywołany jest niewłaściwym rozmieszczeniem ciężarów w samolocie kormus - kolonia organizmów zwierzęcych, której osobniki są tak zróżnicowane i przystosowane do określonych funkcji, że nie mogą samodzielnie istnieć; całość zyskuje charakter organizmu wyższego rzędu (uprawnienia budowlane).

Kornik - niewielki chrząszcz niszczący drewno, żerujący podobnie jak jego larwy pod korą głównie drzew iglastych lub w głębi drewna, gdzie drąży rozgałęziające się chodniki kornik - wada odlew u, ospowatość, przy której wgłębienia na powierzchni odlewu przybierają postać płytkich rozgałęzionych kanalików korodować - ulegać korozji korona budowli ziemnej - górna powierzchnia budowli ziemnej liniowej (tj. budowli mającej znaczną długość w stosunku do wymiarów jej przekroju poprzecznego), pozioma lub o spadkach podłużnych i poprzecznych, stanowiąca część jej konturu (program egzamin ustny).
Korona drogi - jezdnia wraz z poboczami drogi.

Korona elektrody

Korona elektrody - poświata pojawiająca się na elektrodzie podczas elektrycznych wyładowań w gazach.
Korona instrumentacyjna - korona ratunkowa (opinie o programie).
Korona przelewu, grzbiet przelewu - poziomy odcinek krawędzi przelewowej korona ratunkowa, korona instrumentacyjna  przyrząd do wydobywania z otworu wiertniczego przedmiotów pozostałych w nim wskutek wypadku wiertniczego korona słoneczna - najwyższa rozległa część atmosfery Słońca o bardzo wysokiej temperaturze rzędu 1 000 000 K, bardzo rozrzedzona, o niesferycznym zmiennym kształcie, na który jak się wydaje wywierają wpływ pola elektromagnetyczne (kształt zmienia się zgodnie z cyklem aktywności słonecznej).

Korona tłoka, główka tłoka - zasadnicza część tłoka silnika spalinowego obejmująca denko tłoka wraz z użebrowaniem piasty sworznia tłokowego oraz część ścianki bocznej z rowkami na pierścienie tłokowe (segregator aktów prawnych).
Korona wieży szybowej - szczytowy pomost wieży szybowej nakryty daszkiem, gdzie mieszczą się koła kierujące, przez które przechodzą liny wyciągowe od bębnów maszyny wyciągowej do klatek lub skipów.
Korona wieży wiertniczej - konstrukcja na szczycie wieży wiertniczej przeznaczona do umocowania wielokrążka wiertniczego stałego oraz krążków linowych.

Koronka - wyrób ażurowy, tkany lub dziany, o bogatym wzornictwie uzyskanym w wyniku zastosowania specjalnego rodzaju splotów koronka część wieńcząca tamę faszynową, wykonana na jej koronie ze świeżej wikliny (promocja 3 w 1).
Koronka indycza - indycze pióro ogonowe o symetrycznym trójkątnym kształcie chorągiewki i charakterystycznym podpuszeniu, składającym się z długich, luźnych promieni; używana do wyrobu galanterii.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Stropy nie oparte zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Stropy nie oparte zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Stropy nie oparte zdjęcie nr 16 Stropy nie oparte zdjęcie nr 17 Stropy nie oparte zdjęcie nr 18
Stropy nie oparte zdjęcie nr 19
Stropy nie oparte zdjęcie nr 20 Stropy nie oparte zdjęcie nr 21 Stropy nie oparte zdjęcie nr 22
Stropy nie oparte zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropy nie oparte zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropy nie oparte zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stropy nie oparte zdjęcie nr 32 Stropy nie oparte zdjęcie nr 33 Stropy nie oparte zdjęcie nr 34
Stropy nie oparte zdjęcie nr 35
Stropy nie oparte zdjęcie nr 36 Stropy nie oparte zdjęcie nr 37 Stropy nie oparte zdjęcie nr 38
Stropy nie oparte zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropy nie oparte zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropy nie oparte zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami