Kosiarka ładująca

Kosiarka ładująca

Kosiarka ładująca, kosiarko-ładowacz - kosiarka połączona z przyczepą oraz urządzeniami (nagar- niaczem. podbieraczem, przenośnikiem) przenoszącymi ściętą masę roślinną na tę przyczepę Kosiarka melioracyjna - kosiarka na łodzi lub na podwoziu kołowym, przystosowana do wycinania roślinności wodnej i traw; k.m. stosuje się do konserwacji cieków wodnych kosiarka traktorowa - Kosiarka doczepiana lub zawieszana na traktorze, w której zespół tnący otrzymuje napęd od wałka przekaźnikowego traktora (program uprawnienia budowlane na komputer).

kosiarko-ładowacz - kosiarka ładująca kosiarko-żniwiarka - maszyna do koszenia traw i zielonek, a po odpowiednim przystosowaniu także do zbioru zbóż i rzepaku; zbudowana jak kosiarka konna; różni się dodatkowym wyposażeniem (stół na zawiasach, rozdzielacz zbożowy zewnętrzny, koło zbożowe i inne) kosmobiologia - nauka o życiu we Wszechświecie poza Ziemią

Kosmochemia, astrochemia - dział chemii zajmujący się badaniem składu, rozmieszczenia, powstania i wymiany substancji znajdujących się w ciałach niebieskich, pyle kosmicznym, meteorytach i materii międzygwiezdnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kosmodrom - wydzielony teren, wyposażony w odpowiednie budynki i urządzenia naziemne i podziemne, na którym przeprowadza się montaż, przygotowanie do startu i start obiektów kosmicznych oraz z którego dokonuje się pomiarów związanych z lotem obiektu kosmicznego i utrzymuje się łączność radiową kosmogonia - dział astronomii, którego przedmiotem jest badanie powstawania i rozwoju pojedynczych ciał niebieskich lub ich układów kosmologia - dział astronomii zajmujący się wszechświatem jako całością; k. jest ściśle związana z fizyką, opiera się na badaniach części wszechświata dostępnej obserwacjom astronomicznym i bada rozkład, oddziaływanie i ruch mas w przestrzeni kosmicznej, jej własności geometryczne oraz procesy fizyczne zachodzące we wszechświecie (uprawnienia budowlane).

Kosmonauta, astronauta - człowiek odpowiednio przeszkolony i przygotowany do wykonywania lotów poza atmosferą ziemską na statkach kosmicznych
Kosmonautyka, astronautyka - nauka o lotach poza atmosferą ziemską w przestrzeni kosmicznej (program egzamin ustny).

Kosmotron

Kosmotron - synchrotron protonowy przyspieszający protony do 3 GeV; k. służy do badania reakcji cząstek o energii porównywalnej z energią promieniowania kosmicznego kostka - sortyment węgla o wymiarach ziarn 125-63 mm; (2) sortyment koksu o wymiarach ziarn 80-63 mm (opinie o programie).
Kostka błyskowa - fot. lampa błyskowa spaleniowa w postaci kostki sześciennej zawierającej cztery miniaturowe żarówki błyskowe z reflek- torkami z folii metalowej kostka brukowa - element o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego stosowany do budowy nawierzchni drogowych; rozróżnia się k. b. kamienną (z twardego kamienia naturalnego) i k. b. drewnianą (obecnie bardzo rzadko używaną) kostka gazogeneratorowa - sortyment drewna liściastego lub iglastego w postaci nieregularnych kawałków, przeznaczony do zgazowywania w generatorach gazowych (segregator aktów prawnych).

Kostka traserska - skrzynka sześcienna (z żeliwa) otwarta z jednej strony, o grubych ścianach, których płaszczyzny zewnętrzne są dokładnie obrobione i wzajemnie ściśle prostopadłe; każda ściana ma po kilka otworów służących do zamocowania przedmiotów trasowanych łapami dociskowymi; k.t. stosuje się przy trasowaniu przestrzennym w celu szybkiej zmiany położenia przedmiotu.
Kostkowanie, mazerowanie - obróbka wykańczająca polegająca na nadaniu powierzchni obrabianej ładnego wyglądu przez wykonanie skrobikiem drobnych rysek tworzących określony wzór, np. szachownicę.

Kosz - opakowanie transportowe wykonane z prętów lub pasm, najczęściej drewnianych.
Kosz - w maszynie do pisania segment wraz z zestawem dźwigni czcionkowych ułożonych półkoliście.
Kosz balonu - pomieszczenie dla załogi i wyposażenia balonu, przytwierdzone linami do obręczy nośnej utrzymywanej przez liny nośne; na zewnątrz k.b. znajduje się przymocowany balast (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !