Komin Elektrowni Cieplnej

Komin Elektrowni Cieplnej

Komin Elektrowni Cieplnej w Moskwie wykonany w r. 1946, ma wysokość 120 m, a średnice: dolną - 9,90 m, górną - 5,0 m. Grubość ściany zmienia się od 45 cm powyżej otworów wlotowych do 15 cm u góry (program uprawnienia budowlane na komputer). Fundament jest okrągły o średnicy 17,15 m posadowiony na palach żelbetowych. Doprowadzenie czopuchów - podziemne; w trzonie wykonano trzy otwory
wlotowe o wymiarach 2,0 x 5,0 m.

Odpopielanie rozwiązano z osobnego stropu przez zastosowanie czterech lejów. Wykładzinę z cegły kwasoodpornej wykonano o grubości 25 cm i 12,3 cm w segmentach wysokości 20, 17,5 15 i 12,5 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wykładzina opiera się za pośrednictwem poziomych zakrzywionych beleczek na pojedynczych wspornikach, wypuszczonych z trzonu komina. Izolacją jest
warstwa z wełny żużlowej grubości 20 cm u wlotu czopuchów, 10 cm wyżej i 5 cm u wylotu. Trzon komina został przed ułożeniem wykładziny wyprawiony od wewnątrz zaprawą z cementu hutniczego. W ten sposób stworzono zabezpieczenie trzonu przed ewentualną agresją gazów przenikających przez wykładzinę. Zastosowano tylko jedną galerię oświetleniową u wierzchołka komina. Sama głowica chroniona jest segmentami żeliwnymi grubości 5 cm. Komin wykonywano z wieży wewnętrznej w formach przestawnych z blachy (uprawnienia budowlane).

Kominy Nr 1 i 2 Elektrowni Jaworzno II. W r. 1943 rozpoczęto budowę elektrowni cieplnej w Jaworznie, przy czym do obsługi trzech kotłów przewidziano dwa kominy żelbetowe o wysokości 100 m. Budowę tych kominów wg dokumentacji firmy Wayss u. Freytag A. G. (Dresden) rozpoczęto w r. 1944. Po wykonaniu fundamentu i części trzonu do wysokości + 27,0 m budowę przerwano z powodu działań wojennych, a następnie podjęto już wg nowych założeń i nowej dokumentacji wykonanej przez Krakowskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w r. 1951, zmieniając w części istniejącej szereg szczegółów oraz nadbudowując trzon do wysokości + 100 m (program egzamin ustny).

Była to pierwsza w Polsce budowa wysokiego komina żelbetowego, w związku z czym trzeba było pokonać szereg trudności technicznych przy realizacji tym bardziej, że budowa prowadzona była w zimie.

Charakterystyka techniczna komina

Charakterystyka techniczna komina jest następująca:
Wysokość komina - 100 m, średnica zewnętrzna trzonu u dołu - 7,50 m, u góry - 5,25 m, zbieżność 2 i 1,5%. Grubość ścian trzonu 40, 25 i 15 cm. Fundament płytowy, okrągły o średnicy 15 m na głębokości - 4,0 m, grubość płyty 2,80 m. Zbrojenie wkładkami stalowymi okrągłymi 0 20 do 0 12. Odstęp wkładek pionowych stały - 15 cm. Ogólny ciężar zbrojenia 53,4 T. Należy zaznaczyć, że projekt firmy Wayss u. Freytag przewidywał podwójne zbrojenie ściany trzonu (podwójne pionowe i podwójne poziome).

Otwory wlotowe czopuchów na wysokości + 19,0 m są dwustronne, okrągłe o średnicy wewnętrznej 4,50 m, z silnymi obramowaniami żelbetowymi. Strop z lejami odpopiela- jącymi, opartymi na wspornikach trzonu komina i osobnej belce średnicowej usytuowany jest na wysokości + 16,0 m (opinie o programie).
Wykładzinę grubości 12 cm wykonano z cegły szamotowej na zaprawie szamotowej w segmentach o wysokości 15 m. Pomiędzy wykładziną i trzonem ułożono izolację z wełny żużlowej grubości 10 cm. Głowica pokryta jest specjalnymi kształtkami żeliwnymi.

Zastosowano beton Rw = 250 kG/cm2, przy czym użyto polski cement szybkosprawny marki 400, który na budowie tej był stosowany po raz pierwszy (równolegle z silosami z Wierzbicy) po wprowadzeniu go do produkcji (segregator aktów prawnych).
Najciekawszym rozwiązaniem było połączenie części starej trzonu z nową. Podlegająca przez kilka lat działaniom wpływów atmosferycznych górna część istniejącego trzonu wykazała szereg rys.

Przyczyny powstania rys i ich szkodliwość oraz przydatność na nadbudowę całej istniejącej części trzonu była przedmiotem kilku ekspertyz i tematem szeregu konferencji z udziałem czołowych polskich rzeczoznawców z tej dziedziny (m.in prof. Cz. Kłosi a) (promocja 3 w 1). Ponieważ jednak rysy nie były aktywne, ostatecznie zdecydowano nadbudowę wykonać.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !