Kostka drogowa betonowa

Kostka drogowa betonowa

Wydajność przenośnika zależy od techniki załadunku materiału na przenośnik, techniki odbioru z przenośnika, obsługi przenośnika, rodzaju przenoszonego materiału i wreszcie od cech samej maszyny (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wydajność przenośnika zależy również od szerokości taśmy; im szersza jest taśma, tym większą ilość materiału. Bardzo ważnym czynnikiem w pracy każdej maszyny o napędzie elektrycznym, a więc i przenośników, jest odpowiedni dobór mocy silnika elektrycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dobór ten uzależniony jest od szerokości i długości taśmy przenośnika oraz od rodzaju przenoszonego materiału.
Obok maszyn i urządzeń każdy betoniarz posługuje się narzędziami, które wprawdzie nie są liczne, lecz obok maszyn i urządzeń również są ważne, bez nich bowiem żaden betoniarz obejść się nie może (uprawnienia budowlane).

Należy tu wymienić następujące narzędzia:
- łopata zwykła służąca do nasypywania masy betonowej, kruszywa itp.,
- packa metalowa krótka i długa do zacierania i wygładzania powierzchni świeżo wykonanych elementów,
- kielnia murarska zwykła,
- kubełek do ropy naftowej,
- nóż do rozcinania worków z cementem,
- pędzel do smarowania form ropą naftową,
- młotek drewniany do opukiwania form.

Kostka drogowa betonowa trylinka wykonywana jest ze żwirobetonu wibrowanego, niekiedy również z grysu bazaltowego.
W zależności od wymiarów i kształtu rozróżnia się następujące rodzaje kostki:
a) normalna sześciokątna,
b) połówka,
c) infuła.

W zależności natomiast od cech wytrzymałościowych i fizycznych odróżnia się trzy następujące klasy kostek: klasa I kostka
tłuczniowa, stosowana do nawierzchni drogowych o normalnym ruchu kołowym, klasa II kostka dwuwarstwowa, stosowana do nawierzchni drogowych o zwiększonym ruchu kołowym, klasa III  kostka jednowarstwowa, stosowana jako podkład pod nawierzchnię asfaltową lub na drogach o słabym ruchu (program egzamin ustny).

Kierownik grupy

Każda grupa robocza, zanim przystąpi do pracy, powinna zwrócić baczną uwagę na następujące wstępne prace przygotowawcze na stanowisku roboczym:
a) dokładne oczyszczenie i uporządkowanie stanowiska roboczego, sprawdzenie stanu i stopnia przydatności do pracy form, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz powiadomienie kierownictwa zaobserwowanych brakach i uszkodzeniach,
b) przygotowanie do dziennej produkcji potrzebnej ilości podkładów oraz ropy naftowej lub innego środka służącego do smarowania form i podkładów,
c) uporządkowanie i przygotowanie do pracy miejsca w dojrzewalni do składowania świeżo wyprodukowanych wyrobów, w czasie produkcji utrzymanie w czystości form, sprzętu maszyn, a po skończonej pracy oczyszczenie i nasmarowanie środkami ochronnymi oraz ułożenie ich na odpowiednio przygotowanym miejscu (opinie o programie).

Do obowiązków kierownika grupy należy:
- ustalenie czynności dla poszczególnych członków grupy,
- kontrola wykonawstwa w ciągu całego dnia pracy oraz instruktaż,
- sprawdzenie przydatności sprzętu do produkcji.

Kierownik grupy również jest odpowiedzialny za:
a) jakościowe i ilościowe wykonanie dziennego planu produkcji,
b) właściwe rozliczenie się z pobranej do produkcji masy betonowej,
c) konserwację bieżącą maszyn i sprzętu oraz
d) wzorowy porządek na stanowisku roboczym (segregator aktów prawnych).

Kostka betonowa trylinką może być wyrabiana sposobem utrząsania na stole wibracyjnym lub też na specjalnie przystosowanej do tego maszynie zwanej trylinczarką.
Przy produkcji kostki sposobem utrząsania należy przeprowadzać następujące czynności: oczyszczenie i wysmarowanie form i podstawek, nasypanie do form mieszanki oraz zawibrowanie.

Z chwilą ukończenia wibrowania, co można zauważyć po występowaniu na powierzchni wyrobu mleczka cementowego, element należy wyjąć z formy, ułożyć na podstawie i następnie odtransportować do dojrzewalni na odległość do 15 m; tam układa się je w stosy na wysokość do 6 warstw (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !