Kostki betonowe

Kostki betonowe

W kostkach betonowych 10 X 10 X 10 cm wytrzymałość tę osiąga się po około 35 minutach (program uprawnienia budowlane na komputer). Według tej metody poddawane są w Czechosłowacji obróbce termicznej żebrowe płyty dachowe (żelbetowe) o wymiarach 600 X 150 X 20 cm, produkowane metodą taśmową. Nagrzewanie tych płyt trwa 60 minut, następnie w ciągu 10 minut przeprowadza się częściowe odparowanie nadmiaru wody zarobowej.

Beton o współczynniku wodocementowym 0,48 i cyklu obróbki termicznej wynoszącym 70 minut osiąga wytrzymałość 100 kG/cm2 bezpośrednio po obróbce oraz 330 kG/cm3 po 28 dniach. W ostatnich latach została opracowana i wprowadzona w niektórych nowoczesnych wytwórniach elementów prefabrykowanych metoda skróconej obróbki termicznej betonu przez formowanie go na gorąco. Znalazła ona zastosowanie również i w Polsce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W metodzie tej formuje się elementy z mieszanki betonowej o temperaturze 50 do 60 °C, przy czym temperaturę taką można uzyskać jednym z trzech sposobów: a) przez podgrzewanie poszczególnych składników mieszanki oddzielnie w silosach przed ich wprowadzeniem do betoniarki, b) przez podgrzewanie mieszanki w betoniarce w czasie procesu mieszania do temperatury 60 do 75°C przy użyciu pary, przez podgrzewanie gotowej mieszanki w pojemnikach transportowych przy użyciu elektronagrzewu do temperatury 80 do 95°C. Przez formowanie i zagęszczanie gorącego betonu w formie skraca się znacznie normalny cykl obróbki termicznej. Na skrócenie składają się następujące czynniki: usunięcie z procesu obróbki termicznej fazy stopniowego, powolnego podnoszenia temperatury oraz znacznie wcześniejszy początek uwadniania cementu w wysokiej temperaturze, który w tej metodzie rozpoczyna się już w czasie mieszania składników betonu w betoniarce (uprawnienia budowlane).

Po uformowaniu element wprowadzany jest do komory obróbki termicznej, w której panuje temperatura wyższa od temperatury gorącego betonu (od 70 do 80 °C) lub do komory o odpowiedniej izolacji, w której występuje powolne obniżanie się temperatury gorącego betonu w formie. W tym drugim przypadku wysoka temperatura gorącego betonu jest wykorzystywana do przyspieszonego dojrzewania betonu. Potrzebny dla uzyskania koniecznej do rozformowania wytrzymałości betonu cykl obróbki termicznej (od uformowania do rozformowania) wynosi w tej metodzie najczęściej od 3 do 6 godzin zależnie od rodzaju temperatury komory (program egzamin ustny).

Czynności rozformowywania

Do czynności rozformowywania należą:
1) zdjęcie ścianek bocznych formy,
2) zdjęcie elementu z części dennej formy lub z podkładu,
3) natychmiastowe usunięcie usterek.
Czynności technologiczne przy rozformowywaniu nie są wprawdzie skomplikowane, wymagają jednak wielkiej staranności wykonania. Zasadniczo do czynności tych można przystąpić wtedy, gdy beton osiągnie tzw. wytrzymałość rozformowywania, którą określa się najczęściej na 100 kG/cm2, niekiedy zaś 50 lub 60 kG/cm2 (opinie o programie).

Przy wykonywaniu elementów z betonu o konsystencji wilgotnej rozformowuje się elementy częściowo, tj. zdejmuje się ścianki boczne, wyciąga rdzenie itp., bezpośrednio po ukończeniu czynności formowania. W niektórych rozwiązaniach technologicznych elementy po zdjęciu ścianek bocznych formy przenosi się na podkładzie na miejsce składowania i twardnienia (naturalnego czy sztucznego). W innych procesach technologicznych prefabrykaty rozformowuje się i zdejmuje z podłoża lub podkładu bezpośrednio po zagęszczeniu betonu i przenosi się je w takim stanie na miejsce składowania i twardnienia (segregator aktów prawnych). Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w produkcji niektórych typów płyt wykonywanych z betonu o konsystencji wilgotnej i silnie zagęszczonego.

Płyty zdejmuje się z podkładu za pomocą tarcz odpowietrzających. Po zdjęciu płyt z podkładu lub otwarciu ścianek bocznych formy zaczepia się haki wciągu o pętle montażowe płyty i podnosi się ją na wysokość 5-10 cm, następnie transportuje za pomocą żurawia, suwnicy lub elektrowciągu na miejsce składowania tymczasowego, względnie do oddziału kontroli i napraw, gdzie usuwa się wszystkie usterki elementu.
Przy podnoszeniu lub wydobywaniu z formy płaskich elementów o dużej powierzchni, należy liczyć się z dużą siłą odrywającą, która może dojść do 1 T/m2 (promocja 3 w 1).

Dlatego też rozformowywanie takich elementów należy przeprowadzać za pomocą urządzeń dźwigowych o odpowiednio dużym udźwigu lub za pomocą specjalnie skonstruowanych urządzeń do rozformowywania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !