Koszty budowy i obsługi

Koszty budowy i obsługi

W przedstawionych rozwiązaniach przyjęto, iż ujęta woda dla potrzeb gospodarskich odpowiada wymaganiom przepisów sanitarnych (rozporządzenie Ministrów Opieki Spoi. i Spraw Wewn. z 27. VIII. 1933, Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 562). W innym przypadku należy wodę oczyścić i przygotować do spożycia, stosując dodatkowe urządzenia techniczne, które już znacznie komplikują całość instalacji wodociągowej i podwyższają koszty budowy i obsługi. W wielu przypadkach, szczególnie na terenach nizinnych, nie da się ich uniknąć (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drugim podstawowym zagadnieniem sanitarnym na wsi jest właściwe odprowadzanie ścieków fekalnych i ich oczyszczanie oraz kanalizacja wód deszczowych. Ślepe naśladownictwo rozwiązań miejskich dałoby tu najmniej pożądane wyniki, a najczęściej w ogóle nie wchodzi w rachubę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli można mówić o kanalizacji wsi, to prawie zawsze będziemy mieć do czynienia z kanalizacją częściową, tzn. tylko dla wód deszczowych odprowadzanych rowami otwartymi lub częściowo krytymi przy drogach głównych, ulicach i placach. Układy kanalizacji pełnej w układzie rozdzielczym, a więc 7 oddzielną siecią częściowo podziemną dla wód deszczowych, a oddzielną dla ścieków fekalnych, mogą być ewent. stosowane w nowo projektowanych wsiach i osiedlach wiejskich o zabudowie zwartej z przewagą budynków mieszkalnych. przy oddzielnym lokalizowaniu budynków inwentarskich wraz z oborami i stajniami (uprawnienia budowlane).

Z natury rzeczy w koncepcji kanalizacji obiektów wiejskich nasuwa się myśl rolniczego wykorzystania ścieków. Rozpatrzenie tej koncepcji jest w każdym projekcie obowiązujące, jakkolwiek nie zawsze daje się zrealizować, względnie nie zawsze daje pożądany efekt ekonomiczny (program egzamin ustny).

Ustępy spłukiwane

Zakładamy, iż ustępy w nowych budynkach wiejskich znajdować się będą w obrębie budynku mieszkalnego, a nie poza nim. Z powodzeniem mogą tu być stosowane ustępy suche należycie wyposażone i ustępy spłukiwane. Projektant musi na ten szczegół zwrócić szczególną uwagę, gdyż głównie od położenia, obudowy 1 wyposażenia tych ustępów zależy ich wartość użytkowa i sanitarna. Licznie spotykane na wsi rozwiązania negatywne tego szczegółu są najczęściej dowodem nieprzemyślenia problemu ze strony projektanta (lub samowolnego budowniczego), albo są to prymitywne i amatorskie rozwiązania samych użytkowników (opinie o programie).

Ustępy spłukiwane w pomieszczeniach ciepłych zakładane są w budynkach mieszkalnych o wyższym standardzie wyposażenia i obowiązują w obiektach użyteczności publicznej (szkoły, żłobki, izby chorych, domy gromadzkie itp.). Jednak nie należy sądzić, że w małym domu mieszkalnym na wsi ustęp suchy jest dowodem zacofania. Dobrze zaprojektowane i wykonane ustępy suche, z zamkniętym dołem kloacznym, spotyka się w najlepiej przygotowanych schroniskach górskich, domach wiejskich itp. w Szwajcarii, Norwegii czy Finlandii. Potrzebna jest najmniejsza pojemność betonowego dołu kloacznego około 300 1/mieszk., co pozwala na wybieranie co pół roku fekalii, przesypywanych warstwami próchnicy, torfu lub igliwia (segregator aktów prawnych).

Porównując opisane rodzaje osadników i ich najmniejsze wielkości, wyciągamy wniosek, iż dla małych domów wolnostojących na wsi zupełnie wystarczające i najtańsze jest budowanie dołów gnilnych o pojemności 3 m😐. Dwupoziomowe studnie emszerskie nadają się do obiektów dużych o 50 i więcej mieszkańcach i wymagają głębokich wykopów.

Ścieki opuszczające osadnik gnilny są sklarowane, lecz w stanie silnego rozkładu. Proces fermentacyjny, mineralizujący substancje organiczne, nie jest  tu w pełni zakończony. Dlatego nie można takich ścieków wprowadzać do otwartych cieków wodnych, których zdolność samooczyszczania jest niewystarczająca. Odbiornik otwarty (potok, rzeka, staw), sprawdzany przy niskim stanie wody, powinien mieć taką zawartość tlenu, która pokryje biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) na zmineralizowanie organicznych części zawartych w zanieczyszczonej wodzie w ciągu 5 dni, przy pomocy bakterii i innych mikroorganizmów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !