Koszty jednostkowe uprawnienia budowlane

Koszty jednostkowe uprawnienia budowlane

Wobec wyższych kosztów jednostkowych konstrukcji cienkościennych ramownice cienkościenne o rozpiętości ponad 24 m mogą być droższe od ramownic wykonanych z kształtowników walcowanych na gorąco. Na większy koszt ogólny wpływa tu głównie koszt robocizny, który można obniżyć, stosując wysoki stopień mechanizacji przy produkcji w dużych seriach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ramownice cienkościenne stosuje się przede wszystkim w lekkim budownictwie przemysłowym (hale, magazyny, składy, wiaty). Konstrukcje te wykonuje się zasadniczo bez suwnic. Niektóre firmy stosują jednak w halach wykonanych z kształtowników profilowanych na zimno lekkie suwnice o udźwigu do 10 000 kG.

Przy projektowaniu przyjmuje się schematy ramownic dwu- i trójprzegubowych lub o słupach utwierdzonych. Układy stężeń stosuje się podobnie jak w zwykłych konstrukcjach stalowych, często z kształtowników walcowanych na gorąco (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

i rozpory projektuje się jako pełnościenne o przekroju dwuteowym i różnym stosunku szerokości pasów do wysokości środnika, ażurowe lub kratowe przy zastosowaniu prętów o specjalnych kształtach. Dzięki odpowiedniemu kształtowaniu elementów oraz stosowaniu tłoczonych usztywnień można uzyskać bardzo korzystne wskaźniki sztywności i stateczności ogólnej konstrukcji.
W celu zwiększenia nośności elementów stosuje się także wypełnianie prętów otwartych i zamkniętych betonem.

Interesujące rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiają ramownice systemu Do-lesta, produkowane przez Wytwórnię Konstrukcji Stalowych „Donges” - Darmstadt, łączone w rozmaity sposób.

Firma „Donges” produkuje także całe hale o rozpiętości 15 i 21 m z suwnicami o udźwigu 1500, 3000 i 5000 kG, a wyjątkowo również 7500 i 10 000 kG z elementów walcowanych na gorąco ze stali St37, o składzie chemicznym podobnym do polskiej stali St3S. Pasy dolny i górny ram wykonane są z otwartych elementów, a skratowanie z kształtowników prasowanych. Elementy główne ramy wykonane są z blach o grubości 44-5 mm (uprawnienia budowlane).

Uniwersalne wiaty

W kraju realizuje się uniwersalne wiaty, zaprojektowane w dwu wariantach zasadniczo dla rolnictwa wielkotowarowego. W obydwu wariantach są to ramy trzykrotnie statycznie niewyznaczalne. W wariancie I zarówno rygiel, jak i słupy są kratowe, a w wariancie II rygiel jest kratowy, a słupy pełnościenne z rur prostokątnych. Płatew w wariancie I ma profil celowy, a w wariancie II - profil rury prostokątnej (program egzamin ustny).

Konstrukcje te są rozbieralne z możliwością dowolnej obudowy z segmentów o wymiarach 12,00×6,00 m. Do wykonania każdego z tych dwu wariantów stosuje się trzy kształtowniki - pojedynczo lub składane w rurę. W wariancie I zużycie stali wynosi ok. 18 kg/m2, a w wariancie II - ok. 20 kg/m2. Wiaty zaprojektowano w Biurze Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych „Mostostal”. Konstrukcja wiat jest dostosowana do wykonania w warunkach prowizorycznych, za pomocą najprostszego sprzętu.

W RFN opracowano rozwiązanie konstrukcji ramowej o złożonym przekroju pasów wykonanych z kształtowników profilowanych na zimno (opinie o programie). Ramownice te zostały zastosowane w systemie hal firmy Hoesch (RFN). Ramownica hali składa się z czterech elementów montażowych: dwóch słupów i dwóch półrygli. Połączenia elementów wykonuje się za pomocą nakładek stykowych łączonych na śruby. Elementy konstrukcyjne są wykonane ze stali St37.

W czasie profilowania na zimno następuje takie podniesienie granicy plastyczności i wytrzymałości, że uzyskuje się wartości bliskie wartościom stali St52. Konstrukcja jest wymiarowana według naprężeń dopuszczalnych k = 2100 kG/cm2. Przestrzennie wyprofilowane pasy mają dużą sztywność na zwichrzenie i wyboczenie giętno-skrętne (segregator aktów prawnych). Produkuje się dźwigary o wysokości 425, 500 i 600 mm przy grubości blachy 4, 4,5 i 5 mm. Hale są wykonywane bez suwnic i z suwnicami bramowymi o nośności do 10 000 kG. Rozpiętości hal wynoszą od 12,50 do 25,00 m.

Konstrukcje szkieletowe z kształtowników profilowanych na zimno znalazły szerokie zastosowanie w USA, krajach Europy Zachodniej oraz Afryce. W ostatnim okresie są intensywnie rozwijane także w krajach socjalistycznych.

Przykładem wszechstronności zastosowania konstrukcji szkieletowych ze stalowych kształtowników cienkościennych może być wybudowanie w czasie Światowej Wystawy w Brukseli w 1958 r. osiedla z elementów systemu Fillod. Ogółem wykonano 56 budynków o łącznej powierzchni 6930 m2 (promocja 3 w 1)..

Po zakończeniu wystawy wszystkie budynki zostały rozebrane i wysłane do Konga.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami