Kotłownia w ogrzewanym budynku

Kotłownia w ogrzewanym budynku

Źródłem ciepła dla ogrzewania parowego, podobnie jak przy innych systemach, jest kotłownia w ogrzewanym budynku, kotłownia osiedlowa lub elektrociepłownia (program uprawnienia budowlane na komputer). Czynnikiem grzejnym jest w tym przypadku para. o ciśnieniu:
a) niskim - do 0,5 at(n),
b) średnim - do 0,5 do 4,0 at(n),
c) wysokim - ponad 4,0 at(n).
Ciśnienie pary zależne jest od wielkości oporów (tarcie o ścianki,, zmiana kierunku, przewodów itp.); dla celów ogrzewczych przeważnie ciśnienie pary nie przekracza 0,5 at(n), tj 5,0 m H2O. Kotły produkujące parę o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at(n) podlegają kontroli specjalnej instytucji, zwanej Dozorem Kotłów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podobnie jak przy ogrzewaniach wodnych układ sieci ogrzewania parowego może być z rozdziałem górnym i rozdziałem dolnym.
Para z kotłowni lub sieci miejskiej doprowadzana jest do grzejników przewodami zasilającymi parowymi. Po oddaniu ciepła w grzejnikach temperatura pary obniża się (poniżej 100°C), para skrapla się (konden- suje) i odpływa grawitacyjnie przewodami odwadniającymi (kondensacyjnymi) do kotłowni lub do sieci miejskiej!
Gromadzenie się wody w przewodach parowych powoduje często niedogrzewanie grzejników, ponieważ woda nie przepuszcza pary (uprawnienia budowlane).
Przewody parowe należy prowadzić ze spadkiem (najlepiej w kierunku przepływu pary), umożliwiającym automatyczny odpływ wytwarzających się w tych przewodach skroplin.
Przewody odwadniające montuje się ze spadkiem w kierunku odpływu (program egzamin ustny).

Przetłaczanie do kotła

Należy zaznaczyć, że w ogrzewaniach parowych skroplona w grzejnikach para (kondensat) może być odprowadzana bezpośrednio do kotła lub do specjalnego zbiornika zwanego zbiornikiem kondensatu, skąd za pomocą pompy jest przetłaczana do kotła.
Bezpośredni sposób odprowadzania skroplin polega na połączeniu przewodu kondensacyjnego bezpośrednio z dolną częścią kotła parowego (opinie o programie). Cały system ogrzewania tworzy jakby zamknięty obieg, w którym przewody parowe oddzielane są od przewodów kondensacyjnych odwadniaczem, garnkiem kondensacyjnym lub syfonem.

Sposób pośredni (przepompowywanie kondensatu) stosowany jest w przypadku, kiedy kocioł parowy nie może być ustawiony dostatecznie nisko, tj. gdy kotłownia nie może być należycie zagłębiona. Wówczas skropliny nie mogą spłynąć do kotła grawitacyjnie, dlatego to odprowadza się je do zbiornika kondensatu, skąd specjalną pompą przepompowuje się do kotła.
Ogrzewanie parowo-powietrzne i wodno-powietrzne. System ogrzewania parowo- i wodno-powietrznego w budynkach mieszkalnych stosowany jest tylko wyjątkowo. System ten ma zastosowanie w budynkach, gdzie ustawienie grzejników jest niepożądane ze względu na zabytkowy charakter budynku.

Ogrzewanie powietrzem stosuje się w kościołach, teatrach, salach zebrań, również w halach fabrycznych i warsztatach (segregator aktów prawnych).
Ogrzewanie tego rodzaju polega na wtłaczaniu do pomieszczeń ogrzanego powietrza. Zasadniczymi elementami ogrzewania powietrznego są: wentylator z silnikiem elektrycznym, nagrzewnice i kanały nawiewne.
Wentylator zasysa i tłoczy powietrze zewnętrzne, nagrzewnica ogrzewa je, a kanały rozprowadzają ciepłe już powietrze do pomieszczeń, które mają być ogrzewane.

Czynnikiem grzejnym w nagrzewnicy może być para lub woda przechodząca przez rury żebrowe, z których składa się nagrzewnica. Tłoczone przez wentylator powietrze nagrzewa się przechodząc między gorącymi żeberkami tych rur. Całe urządzenie, tj. wentylator i nagrzewnica, może być zmontowane w suterenie. Ogrzane powietrze doprowadza się wówczas ukrytymi w podłodze lub ścianie kanałami, zakończonymi wewnątrz pomieszczeń kratkami nawiewnymi. W budynkach fabrycznych, w których nie zależy na specjalnie estetycznym wyglądzie, do ogrzewania powietrznego używane są, tzw. nagrzewnice paro- lub wodno-powietrzne (promocja 3 w 1). W nagrzewnicach tego typu wentylator, zespół rur żebrowych (grzejnych) i kratka nawiewna - wbudowane są do jednej skrzynki, tzw. nagrzewnicy, którą zawiesza się na ścianie.
Ogrzewanie przez promieniowanie jest ogrzewaniem wodnym pompowym o temperaturze wody od 37 do 42°C.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !