Kotwienie i złącza

Kotwienie i złącza

Kotwienie ścian osłonowych do konstrukcji (uprawnienia budowlane). Ściany osłonowe w praktyce zagranicznej w większości przypadków kotwione (mocowane) są do rygli konstrukcji szkieletowej, żelbetowej lub stalowej, lecz nie wyklucza się również kotwienia ich do słupów (program na telefon). Wymagania stawiane kotwiom są następujące:

kotwie powinny być dostatecznie wytrzymałe na różnego rodzaju siły występujące w ścianach, czy to pod wpływem obciążenia (ciężar własny, wiatr itd.), czy zmian termicznych; powinny posiadać dostateczny stopień bezpieczeństwa oraz odznaczać się odpornością na korozję (program na komputer);

kotwie powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą przesunięcia płyt ściany osłonowej w trzech kierunkach, pozwalającą na montaż przy istnieniu dopuszczalnych tolerancji w samej konstrukcji budynku, jak również tolerancji prefabrykowanych płyt ściennych (program egzamin ustny);

kotwie powinny umożliwiać odkształcalność konstrukcji budynku i ścian, wywołaną zmianami termicznymi (opinie o programie);

rozmieszczenie i konstrukcja kotwi powinna umożliwiać łatwość montażu płyt ściennych, uwzględniając przede wszystkim montaż od wewnątrz budynku, celem uniezależnienia się od warunków klimatycznych;


kotwie powinny odznaczać się odpornością ogniową i zapewniać odpowiednie warunki utrudniające oderwanie się płyt ściennych przy pożarze;

konstrukcja kotwi powinna zapewniać łatwość wymiany uszkodzonych płyt ściennych (segregator aktów prawnych).

Rozwiązanie zamocowania kotwi

W przypadku kotwienia ścian osłonowych lekkich do stropu stosuje się kilka rozwiązań zamocowania kotwi: zamocowanie do górnej lub dolnej powierzchni stropu albo zamocowanie do czoła stropu.

Odstępy między ścianą osłonową a stropem powinny być niewielkie. Należy brać pod uwagę konieczność ukrycia kotwi i zabezpieczenia się przed przenikaniem dźwięków przez odstępy między ścianą a stropem (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !