Kotwienie i złącza

Kotwienie i złącza

Kotwienie ścian osłonowych do konstrukcji (uprawnienia budowlane). Ściany osłonowe w praktyce zagranicznej w większości przypadków kotwione (mocowane) są do rygli konstrukcji szkieletowej, żelbetowej lub stalowej, lecz nie wyklucza się również kotwienia ich do słupów (program na telefon). Wymagania stawiane kotwiom są następujące:

kotwie powinny być dostatecznie wytrzymałe na różnego rodzaju siły występujące w ścianach, czy to pod wpływem obciążenia (ciężar własny, wiatr itd.), czy zmian termicznych; powinny posiadać dostateczny stopień bezpieczeństwa oraz odznaczać się odpornością na korozję (program na komputer);

kotwie powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą przesunięcia płyt ściany osłonowej w trzech kierunkach, pozwalającą na montaż przy istnieniu dopuszczalnych tolerancji w samej konstrukcji budynku, jak również tolerancji prefabrykowanych płyt ściennych (program egzamin ustny);

kotwie powinny umożliwiać odkształcalność konstrukcji budynku i ścian, wywołaną zmianami termicznymi (opinie o programie);

rozmieszczenie i konstrukcja kotwi powinna umożliwiać łatwość montażu płyt ściennych, uwzględniając przede wszystkim montaż od wewnątrz budynku, celem uniezależnienia się od warunków klimatycznych;


kotwie powinny odznaczać się odpornością ogniową i zapewniać odpowiednie warunki utrudniające oderwanie się płyt ściennych przy pożarze;

konstrukcja kotwi powinna zapewniać łatwość wymiany uszkodzonych płyt ściennych (segregator aktów prawnych).

Rozwiązanie zamocowania kotwi

W przypadku kotwienia ścian osłonowych lekkich do stropu stosuje się kilka rozwiązań zamocowania kotwi: zamocowanie do górnej lub dolnej powierzchni stropu albo zamocowanie do czoła stropu.

Odstępy między ścianą osłonową a stropem powinny być niewielkie. Należy brać pod uwagę konieczność ukrycia kotwi i zabezpieczenia się przed przenikaniem dźwięków przez odstępy między ścianą a stropem (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !