Blog

Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 10
25.05.2020

Gładka powierzchnia stropu

W artykule znajdziesz:

Gładka powierzchnia stropu

Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 11
Gładka powierzchnia stropu

Jeżeli wymagana jest gładka powierzchnia stropu od spodu lub przewidziana jest duża ilość przewodów instalacyjnych wewnątrz stropu, wówczas stosuje się płyty żebrowe z dolną płytą, analogicznie do odwróconych płyt panwiowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Takie typowe płyty, stosowane w Polsce dla stropów o siatce slupów 6,0X6,0 m (strop SPS). Dwie pierwsze płyty dwużebrowe to płyty międzysłupowe, trzecia zaś jest płytą przysłupową. Na ułożone płyty żebrowe na wystających ku górze żebrach układa się płytki górne. Elementy tego stropu wykonane są z betonu marki 200; żebra wylewane oraz rowki między płytami wypełnia się betonem marki 140 lub 170. Stropy te zaprojektowano dla dwóch obciążeń użytkowych: p = 750 kG/m2 i 1000 kG/m (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Charakterystykę techniczną tak płyt żebrowych, jak i płytek górnych podano w przy czym ilość stali odpowiada tu użytej stali zwykłej handlowej o Qr = 2500 kG/cm2. Podobne rozwiązanie spotyka się i w innych krajach, np. w Czechach, Słowacji i Rosji, gdzie stosuje się również płyty o większych szerokościach. W Rosji stosuje się płyty o trzech żebrach nośnych podłużnych, przy czym szerokość płyt wynosi 1,59 m, a długość 5,86 m. Taka sama jak w płytach polskich jest wysokość żeber podłużnych, żeberka natomiast drugorzędne, poprzeczne są tu wyższe. Zbrojenie żeber stanowią spawane szkielety, a zbrojenie płyt - spawane siatki (uprawnienia budowlane).

Rzadziej od podanych wyżej układów płytowo-żebrowych spotyka się płyty kasetonowe. Wykonuje się je zasadniczo w dwóch wersjach: bez dolnego wypełnienia oraz z dolnym wypełnieniem. Ten drugi rodzaj wykonuje się przez takie ułożenie bloków, np. z lekkiego betonu, aby utworzyły się między nimi żeberka, które po zazbrojeniu (wraz z płytą górną) zalewa się betonem. Aby nie dopuścić do wysuwania się bloków, zukosowuje się je, aby żeberka żelbetowe poszerzały się ku dołowi.

Typowe płyty korytkowe

Typowe płyty korytkowe stosuje się w Polsce do przekryć w osiach podpór od 1,80 do 3,00 (program egzamin ustny). Stosuje się płyty otwarte od czoła lub zamknięte skrajnymi żeberkowymi przeponami. Grubość płytki górnej wynosi 2,5 cm, a wysokość żeberek - 10 cm. Wykonuje się je z betonu marki 200. Przy obliczaniu ich przyjęto łączny ciężar warstw izolacyjno-termicznych równy 100 kG/m2.

Minimalne oparcie dla płyt wynosi 4 cm, a szerokość podpór 12 cm. Zasadniczym modułem ich szerokości jest 60 cm, natomiast płyty o szerokości 30 cm stosuje się tylko jako końcówki, np. przy gzymsach. Łączenie płyt ze sobą wykonuje się analogicznie jak płyt panwiowych. Dla wyrównania powierzchni oraz spełnienia warunków przeciwpożarowych płyty zaciera się zaprawą cementową marki 50; grubość warstwy wynosi 1 cm. Taką samą zaprawą zapełnia się spoiny między płytami (opinie o programie).
Stropowe przekrycia belkowe. Do tych przekryć, zwanych także niekiedy dylowymi, należy strop typu Ka-Be. Strop powstaje przez ułożenie kolo siebie belek o przekroju dwuteowym szerokostropowym. Belki te o wysokości 20 cm mają pionowe, usytuowane co 60 cm przepony dla wzmocnienia głównie górnych półek.

Na podporze przekrój belek jest prostokątny, a na górnym zukosowaniu podporowym znajdują się uchwyty do ich podnoszenia (segregator aktów prawnych). W środku rozpiętości belek jedna część pólek górnych jest nieco krótsza, co pozwala na zabetonowanie przestrzeni między- belkowej w tym miejscu, zapobiegając klawiszowaniu stropu. Ciężar własny stropu wynosi 215 kG/m2; zużycie stali 6,38 kG/m2.Do tego typu przekryć można zaliczyć strop BM1( który jest stropem płytowym otworowym, lecz o małej szerokości elementów w stosunku do rozpiętości.

Przekrój prostokątny elementu o wymiarach 22X45 cm ma dwa otwory okrągłe. Zbrojenie górne przyjmowane jest ze względu na warunki pracy podczas transportu oraz montażu. Elementy, ułożone obok siebie, łączone są wzdłuż całej długości styku zaprawą cementową 1 : 1,5 wprowadzoną w górną szczelinę (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 16 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 17 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 18
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 19
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 20 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 21 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 22
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 32 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 33 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 34
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 35
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 36 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 37 Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 38
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Przetwarzanie tworzyw sztucznych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami