Koziołek bomowy

Koziołek bomowy

Koziołek bomowy - składany krzyżak drewniany służący do podtrzymywania bomu w pozycji poziomej, tak w czasie postoju jachtu bez żagli jak i w czasie zrzucania grota.
kozłowanie, kangurowanie - podskakiwanie samolotu przy lądowaniu po nieprawidłowym przyziemieniu wskutek błędu pilotażu, nierówności powierzchni lotniska, porywistego wiatru kozuba - część sklepienia lub łupiny o powierzchni cylindrycznej, o rzucie poziomym w postaci trójkąta (program uprawnienia budowlane na komputer).

kożuszenie wyrobu lakierowanego - powstawanie na powierzchni wyrobu lakierowanego niepożądanej warstwy mniej lub więcej zestalonej i nierozpuszczalnej w spoiwie w wyniku procesów fizykochemicznych.
kółko całkujące - element pomiarowy planimetru w postaci krążka wprawianego w ruch obrotowy podczas prowadzenia wodzika po konturze figury  płaskiej, której pole jest mierzone; liczba obrotów k.c. przy pełnym obwiedzeniu konturu figury jest proporcjonalna do pola jej powierzchni kółko ręczne - element maszyny lub urządzenia w postaci koła, przystosowany do chwytania ręką; służy do ręcznego obracania części konstrukcyjnej, na której jest osadzony (np. śruby, wałka) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

kra lodowcowa - wielki płat lub blok skał wyrwany z podłoża i przeniesiony na znaczną odległość przez przesuwający się lądolód krakowanie - włók. zaparzanie tkanin w naprężeniu.
krajak1, nacinak - nóż do nacinania w głowicach frezowych do drewna.
krajak - narzędzie z krążkiem do przecinania szkła (uprawnienia budowlane).

Krajalnica

Krajalnica, krajarka - spoi. maszyna do krajania owoców, warzyw (np. szatkownica do kapusty), mięsa, wyrobów cukierniczych itp. krajalnica - papieru, maszyna do krajania wstęg papieru na arkusze (wielkoformatowe) krajanie - obróbka cięciem mająca na celu dzielenie drewna na części, lecz charakteryzująca się tym, że żadna z oddzielanych od siebie części nie jest wiórem.
krajanka - spoi. warzywa lub owoce pocięte na plastry lub paski, np. k. buraczana - buraki pocięte na cienkie paski (program egzamin ustny).
krajarka’, gilotyna - poligr. maszyna (jedno- lub wielonożowa) stosowana w introligatorstwie do cięcia, krajania, przekrawania itp. stosu zadrukowanych lub niezadrukowanych arkuszy papieru oraz wkładów książkowych, czasopism itp.

krajarka’ - papierń, maszyna przewijająca szeroki zwój taśmy papierowej i krojąca ją na wąskie tasiemki, zwijane następnie w krążki krajarka - maszyna docięcia różnych materiałów włókienniczych i skór, np. do wycinania pasów ze skóry, do przecinania ułożonych wielowarstwowo materiałów lub do wycinania wg szablonów elementów odzieży (k. krawiecka) krajka - (1) pasek tkany zwykle bardzo wzorzyście, najczęściej z wełny, używany zwłaszcza w strojach ludowych; (2) wzmocniony brzeg tkaniny, zwykle odmiennego koloru Krajowy System Informacyjny (opinie o programie).

KSI - ogólnokrajowy system zbierania, kodowania, gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i dostarczania informacji w celu planowania oraz kierowania operatywnego i strategicznego jednostkami organizacyjnymi wszystkich szczebli krakowanie, kraking - chem. proces technologiczny, podczas którego następuje rozpad wielkich cząstek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniejszą liczbę atomów węgla, zachodzący w wyniku rozerwania wiązań między atomami węgla; podczas k. przebiegają ponadto reakcje wtórne (np. polimeryzacja, kondensacja), którym ulegają produkty rozpadu; k. prowadzi się w wysokich temperaturach (segregator aktów prawnych).

krakowanie fluidalne - krakowanie katalityczne przy użyciu katalizatora w postaci pyłu; k.f. stosuje się do rozkładu ciężkich destylatów ropy naftowej.
krakowanie katalityczne - krakowanie z zastosowaniem katalizatorów; k.k. prowadzi się w niższych temperaturach i przy niższym ciśnieniu niż k. termiczne.
krakowanie radiacyjne - krakowanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego krakowanie termiczne - krakowanie prowadzone w wysokiej temperaturze bez udziału katalizatorów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !