Koziołek bomowy

Koziołek bomowy

Koziołek bomowy - składany krzyżak drewniany służący do podtrzymywania bomu w pozycji poziomej, tak w czasie postoju jachtu bez żagli jak i w czasie zrzucania grota.
kozłowanie, kangurowanie - podskakiwanie samolotu przy lądowaniu po nieprawidłowym przyziemieniu wskutek błędu pilotażu, nierówności powierzchni lotniska, porywistego wiatru kozuba - część sklepienia lub łupiny o powierzchni cylindrycznej, o rzucie poziomym w postaci trójkąta (program uprawnienia budowlane na komputer).

kożuszenie wyrobu lakierowanego - powstawanie na powierzchni wyrobu lakierowanego niepożądanej warstwy mniej lub więcej zestalonej i nierozpuszczalnej w spoiwie w wyniku procesów fizykochemicznych.
kółko całkujące - element pomiarowy planimetru w postaci krążka wprawianego w ruch obrotowy podczas prowadzenia wodzika po konturze figury  płaskiej, której pole jest mierzone; liczba obrotów k.c. przy pełnym obwiedzeniu konturu figury jest proporcjonalna do pola jej powierzchni kółko ręczne - element maszyny lub urządzenia w postaci koła, przystosowany do chwytania ręką; służy do ręcznego obracania części konstrukcyjnej, na której jest osadzony (np. śruby, wałka) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

kra lodowcowa - wielki płat lub blok skał wyrwany z podłoża i przeniesiony na znaczną odległość przez przesuwający się lądolód krakowanie - włók. zaparzanie tkanin w naprężeniu.
krajak1, nacinak - nóż do nacinania w głowicach frezowych do drewna.
krajak - narzędzie z krążkiem do przecinania szkła (uprawnienia budowlane).

Krajalnica

Krajalnica, krajarka - spoi. maszyna do krajania owoców, warzyw (np. szatkownica do kapusty), mięsa, wyrobów cukierniczych itp. krajalnica - papieru, maszyna do krajania wstęg papieru na arkusze (wielkoformatowe) krajanie - obróbka cięciem mająca na celu dzielenie drewna na części, lecz charakteryzująca się tym, że żadna z oddzielanych od siebie części nie jest wiórem.
krajanka - spoi. warzywa lub owoce pocięte na plastry lub paski, np. k. buraczana - buraki pocięte na cienkie paski (program egzamin ustny).
krajarka’, gilotyna - poligr. maszyna (jedno- lub wielonożowa) stosowana w introligatorstwie do cięcia, krajania, przekrawania itp. stosu zadrukowanych lub niezadrukowanych arkuszy papieru oraz wkładów książkowych, czasopism itp.

krajarka’ - papierń, maszyna przewijająca szeroki zwój taśmy papierowej i krojąca ją na wąskie tasiemki, zwijane następnie w krążki krajarka - maszyna docięcia różnych materiałów włókienniczych i skór, np. do wycinania pasów ze skóry, do przecinania ułożonych wielowarstwowo materiałów lub do wycinania wg szablonów elementów odzieży (k. krawiecka) krajka - (1) pasek tkany zwykle bardzo wzorzyście, najczęściej z wełny, używany zwłaszcza w strojach ludowych; (2) wzmocniony brzeg tkaniny, zwykle odmiennego koloru Krajowy System Informacyjny (opinie o programie).

KSI - ogólnokrajowy system zbierania, kodowania, gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i dostarczania informacji w celu planowania oraz kierowania operatywnego i strategicznego jednostkami organizacyjnymi wszystkich szczebli krakowanie, kraking - chem. proces technologiczny, podczas którego następuje rozpad wielkich cząstek węglowodorów na cząsteczki zawierające mniejszą liczbę atomów węgla, zachodzący w wyniku rozerwania wiązań między atomami węgla; podczas k. przebiegają ponadto reakcje wtórne (np. polimeryzacja, kondensacja), którym ulegają produkty rozpadu; k. prowadzi się w wysokich temperaturach (segregator aktów prawnych).

krakowanie fluidalne - krakowanie katalityczne przy użyciu katalizatora w postaci pyłu; k.f. stosuje się do rozkładu ciężkich destylatów ropy naftowej.
krakowanie katalityczne - krakowanie z zastosowaniem katalizatorów; k.k. prowadzi się w niższych temperaturach i przy niższym ciśnieniu niż k. termiczne.
krakowanie radiacyjne - krakowanie z zastosowaniem promieniowania jonizującego krakowanie termiczne - krakowanie prowadzone w wysokiej temperaturze bez udziału katalizatorów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami