Blog

06.06.2019

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP – kwalifikacja wykształcenia

W artykule znajdziesz:

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP – kwalifikacja wykształcenia

Wykładnia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną potwierdziła konieczność zbadania wykształcenia kandydata na uprawnienia architektoniczne w oparciu o wymienione przepisy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Komisja stwierdziła też, że w Polsce nie ma kierunku pokrewnego do kierunku architektura i urbanistyka lub architektura, co wynika z wymogów programowych oraz jakości kształcenia (program na komputer).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP – kwalifikacja wykształcenia

Stanowisko to zostało potwierdzone również przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z tym zarówno komisje okręgowe, jak i Krajowa Komisja Kwalifikacyjna muszą dokonywać oceny wykształcenia kandydata na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków weterynarii i architektury oraz na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (program na telefon).

Zgodnie z powyższymi przepisami i biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna stoi na stanowisku, że ukończenie studiów na poziomie II stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka nie pozwala na otrzymanie uprawnień w specjalności architektonicznej (opinie o programie).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - specjalność architektoniczna

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej przedstawiła swoje stanowisko w zakresie kwalifikacji wykształcenia osób starających się o uprawnienia budowlane architektoniczne (program egzamin ustny). Dotyczy ono kandydatów po studiach na kierunku związanym z budownictwem, który następnie ukończyli studia II stopnia na kierunku architektura bądź wyłącznie studia na kierunku, który jest związany z budownictwem (segregator aktów prawnych).

W stanowisku stwierdzono, iż zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upoważnione są wyłącznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie techniczne, które musi być dostosowane do rodzaju oraz stopnia skomplikowania wykonywanej funkcji (promocja 3 w 1). W związku z tym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uznała, iż na etapie kwalifikacji wykształcenia należy dokonać indywidualnej oceny kandydata, biorąc pod uwagę poziom posiadanego przez niego wykształcenia w świetle obowiązujących przepisów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami