Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (program na komputer). Postawę jej działania stanowi obowiązująca od 15 grudnia 2000 roku ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (program na telefon). Komisja składa się z przewodniczącego oraz zmiennej liczby członków, których może być od 8 do 16. Jej kadencja trwa 4 lata (program egzamin ustny).

Podstawowe zadania komisji kwalifikacyjnej są następujące:
• opracowywanie zestawów pytań egzaminacyjnych na egzaminy na uprawnienia budowlane,
• prowadzenie postępowań odwoławczych oraz wydawanie decyzji w II instancji w sprawach, które związane są z wyjaśnianiem decyzji w zakresie treści uprawnień oraz decyzji o nadaniu tych uprawnień przez poszczególne okręgowe komisje kwalifikacyjne,
• dokonywanie przynajmniej raz w roku analizy wszystkich przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
• wydawanie decyzji związanych z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
• składanie sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,
• sporządzenie opinie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
• sprawowanie nadzoru nad działaniem wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych (opinie o programie).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ma wiele uprawnień, wśród których jest prawo do uchylania uchwał poszczególnych okręgowych komisji kwalifikacyjnych, jeśli są one niezgodne prawe bądź regulaminami i uchwałami wydanymi na podstawie prawa budowlanego. Jeśli Komisja Kwalifikacyjna podejmie decyzję w II instancji w sprawie uprawnień budowlanych, to w toku postępowania w organach samorządu zawodowego jest to decyzja ostateczna (segregator aktów prawnych).

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Można złożyć na tę decyzję skargę do właściwego miejscowo sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania (promocja 3  w 1). Ostateczne są także decyzje Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące spraw nadawania oraz pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ponownym rozpatrzeniu tych spraw. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opiera swoje działania na regulaminie, który opracowywany jest przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !