Kratownica nagrzewnicy

Kratownica nagrzewnicy

Kratownica, greting - krata z listew drewnianych układana na pokładzie w specjalnych miejscach, np. na stanowisku sternika; (2) platforma komunikacyjna z ryflowanej blachy lub ażurowa konstrukcja z płaskowników stosowana jako galeria dookoła silników głównych lub innych urządzeń w siłowni; (3) trap klamrowy składający się z klamer przymocowanych na ścianach, np. ładowni.

kratownica nagrzewnicy - wypełnienie nagrzewnicy dmuchu, wykonane z cegieł szamotowych, które tworzą ażurową konstrukcję przestrzenną (program uprawnienia budowlane na komputer).
kratownica płaska - kratownica’, w której osie wszystkich prętów leżą w jednej płaszczyźnie kratownica prosta - kratownica1 utworzona w ten sposób, że począwszy od trzech prętów, tworzących trójkąt, każdy następny węzeł tworzony jest przez dodanie dwóch prętów - w kratownicy płaskiej, a trzech prętów - w kratownicy przestrzennej.
kratownica przestrzenna - kratownica1, w której osie prętów nie leżą w jednej płaszczyźnie kratówka - cegła kratówka.

Kraudion, crowdion - rodzaj liniowego defektu sieci krystalicznej polegający na obecności dodatkowego atomu w szeregu atomów rozmieszczonych w normalnych odstępach krawat - wąski pas płótna żaglowego używany do przewiązywania spuszczonego i zwiniętego na bom żagla.
krawędziak. kanciak, kantówka - materiał tarty o wymiarach przekroju w granicach od 100 x 100 mm do 180 x 180 mm krawędziarka1, bokarka. strugarka bokarka - strugarka do obróbki węższych boków desek, listew i bali przeznaczonych do łączenia, przy czym jeśli obrobione powierzchnie nie są płaskie ale z wpustem, rowkiem i in., k. noszą nazwę k. profilowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krawędziarka - maszyna blacharska do gięcia blach w linii prostej.
krawędź grzbietu sklepienia - krzywa przecięcia grzbietu sklepienia z czołem sklepienia krawędź kąta wielościennego - ramię każdego z kątów płaskich ograniczających dany kąt wielościenny.
krawędź komptonowska - maksymalna energia, jaką może uzyskać elektron wskutek efektu Comptona (uprawnienia budowlane).

Krawędź modularna

Krawędź modularna - krawędź przecięcia się płaszczyzn modularnych krawędź natarcia - przednia krawędź płata krawędź natarcia naddźwiękowa - krawędź natarcia płata delta znajdującego się w przepływie naddźwiękowym w przypadku, gdy kąt, jaki tworzy krawędź natarcia z płaszczyzną symetrii skrzydła, jest większy od kąta Macha krawędź natarcia poddźwiękowa - krawędź natarcia płata delta znajdującego się w przepływie naddźwiękowym w przypadku, gdy kąt symetrii skrzydła jest mniejszy od kąta Macha krawędź podniebienia sklepienia - krzywa przecięcia podniebienia sklepienia z jego czołem (program egzamin ustny).

Krawędź półpłaszczyzny - półpłaszczyzna krawędź skrawająca - linia przecięcia powierzchni natarcia zpowierzchnią przyłożenia główną (k. s. główna) lub z pomocniczą (k. s. pomocnicza) (opinie o programie).
krawędź spływu - tylna krawędź płata krawędź tnąca - krawędź skrawająca krawędź wewnętrzna wezgłowia sklepienia - linia przecięcia podniebienia sklepienia z jego wezgłowiem
krawędź wielościanu - wieloścran krawężnica - krokiew narożna krawężnica - piła stolarska ramowa do rozrzynania i przerzynania tarcicy na części
krawężnik - obrzeże z kamienia naturalnego lub sztucznego ograniczające jezdnię, przeznaczone do zabezpieczania boków jezdni lub nawierzchni drogowej przed rozsuwaniem się oraz oddzielania od chodników lub od poboczy drogi.

Krawężnik - strug wręgownik z odchylakiem lub bez odchylaka (segregator aktów prawnych).
krąg - pierścień zwinięty z wielu zwojów walców- ki, taśmy, drutu itp.
krąg - tarcza okrągła w instrumencie geodezyjnym z naniesioną podzialką kątową, osadzona na odpowiedniej osi obrotu i do niej prostopadła; k. na osi obrotu lunety (k. pionowy) służy do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej), k. na osi obrotu instrumentu (k. poziomy) - do mierzenia kątów w płaszczyźnie poziomej
krąg, grumot - rodzaj splotu wykonany z jednej pokrętki, który ma grubość i wytrzymałość liny, z której została wzięta pokrętka (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !