Kratownica nagrzewnicy

Kratownica nagrzewnicy

Kratownica, greting - krata z listew drewnianych układana na pokładzie w specjalnych miejscach, np. na stanowisku sternika; (2) platforma komunikacyjna z ryflowanej blachy lub ażurowa konstrukcja z płaskowników stosowana jako galeria dookoła silników głównych lub innych urządzeń w siłowni; (3) trap klamrowy składający się z klamer przymocowanych na ścianach, np. ładowni.

kratownica nagrzewnicy - wypełnienie nagrzewnicy dmuchu, wykonane z cegieł szamotowych, które tworzą ażurową konstrukcję przestrzenną (program uprawnienia budowlane na komputer).
kratownica płaska - kratownica’, w której osie wszystkich prętów leżą w jednej płaszczyźnie kratownica prosta - kratownica1 utworzona w ten sposób, że począwszy od trzech prętów, tworzących trójkąt, każdy następny węzeł tworzony jest przez dodanie dwóch prętów - w kratownicy płaskiej, a trzech prętów - w kratownicy przestrzennej.
kratownica przestrzenna - kratownica1, w której osie prętów nie leżą w jednej płaszczyźnie kratówka - cegła kratówka.

Kraudion, crowdion - rodzaj liniowego defektu sieci krystalicznej polegający na obecności dodatkowego atomu w szeregu atomów rozmieszczonych w normalnych odstępach krawat - wąski pas płótna żaglowego używany do przewiązywania spuszczonego i zwiniętego na bom żagla.
krawędziak. kanciak, kantówka - materiał tarty o wymiarach przekroju w granicach od 100 x 100 mm do 180 x 180 mm krawędziarka1, bokarka. strugarka bokarka - strugarka do obróbki węższych boków desek, listew i bali przeznaczonych do łączenia, przy czym jeśli obrobione powierzchnie nie są płaskie ale z wpustem, rowkiem i in., k. noszą nazwę k. profilowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krawędziarka - maszyna blacharska do gięcia blach w linii prostej.
krawędź grzbietu sklepienia - krzywa przecięcia grzbietu sklepienia z czołem sklepienia krawędź kąta wielościennego - ramię każdego z kątów płaskich ograniczających dany kąt wielościenny.
krawędź komptonowska - maksymalna energia, jaką może uzyskać elektron wskutek efektu Comptona (uprawnienia budowlane).

Krawędź modularna

Krawędź modularna - krawędź przecięcia się płaszczyzn modularnych krawędź natarcia - przednia krawędź płata krawędź natarcia naddźwiękowa - krawędź natarcia płata delta znajdującego się w przepływie naddźwiękowym w przypadku, gdy kąt, jaki tworzy krawędź natarcia z płaszczyzną symetrii skrzydła, jest większy od kąta Macha krawędź natarcia poddźwiękowa - krawędź natarcia płata delta znajdującego się w przepływie naddźwiękowym w przypadku, gdy kąt symetrii skrzydła jest mniejszy od kąta Macha krawędź podniebienia sklepienia - krzywa przecięcia podniebienia sklepienia z jego czołem (program egzamin ustny).

Krawędź półpłaszczyzny - półpłaszczyzna krawędź skrawająca - linia przecięcia powierzchni natarcia zpowierzchnią przyłożenia główną (k. s. główna) lub z pomocniczą (k. s. pomocnicza) (opinie o programie).
krawędź spływu - tylna krawędź płata krawędź tnąca - krawędź skrawająca krawędź wewnętrzna wezgłowia sklepienia - linia przecięcia podniebienia sklepienia z jego wezgłowiem
krawędź wielościanu - wieloścran krawężnica - krokiew narożna krawężnica - piła stolarska ramowa do rozrzynania i przerzynania tarcicy na części
krawężnik - obrzeże z kamienia naturalnego lub sztucznego ograniczające jezdnię, przeznaczone do zabezpieczania boków jezdni lub nawierzchni drogowej przed rozsuwaniem się oraz oddzielania od chodników lub od poboczy drogi.

Krawężnik - strug wręgownik z odchylakiem lub bez odchylaka (segregator aktów prawnych).
krąg - pierścień zwinięty z wielu zwojów walców- ki, taśmy, drutu itp.
krąg - tarcza okrągła w instrumencie geodezyjnym z naniesioną podzialką kątową, osadzona na odpowiedniej osi obrotu i do niej prostopadła; k. na osi obrotu lunety (k. pionowy) służy do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej), k. na osi obrotu instrumentu (k. poziomy) - do mierzenia kątów w płaszczyźnie poziomej
krąg, grumot - rodzaj splotu wykonany z jednej pokrętki, który ma grubość i wytrzymałość liny, z której została wzięta pokrętka (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !