Krążyny łuku

Krążyny łuku

Krążyny łuku oparto na przyczółkach, rusztowanie zawieszono na linach rozpiętych między słupami ustawionymi na obu brzegach rzeki. Betonowanie rozpoczęto od łuków i ściągów. Po stężeniu betonu w tych elementach usunięto krążyny łuku i zabetonowano wieszaki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnie zabetonowano pomost na szalowaniu zawieszonym do ściągów. Jezdnia drogowa o szerokości użytkowej 4,80 m oraz dwa chodniki po 0,60 m. Całkowita szerokość użytkowa pomostu 6,00 m. Ustrojem niosącym mostu są dwa luki ze ściągami. Osie łuków są parabolami drugiego stopnia. Przekrój poprzecznicy łuku składa się z dwóch pasów połączonych ze sobą słupkami i zastrzałami. Pasy mają przekrój prostokątny o stałej szerokości 90 cm i wysokości zmiennej: od 30 do 60 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Uzbrojono je prętami wzdłużnymi i strzemionami, działającymi jak uzwojenie. Słupki i zastrzały łuków mają grubość 15 cm i szerokość 40 cm. Uzbrojenie ich stanowią pręty głęboko zakotwione w pasach łuku oraz strzemiona. Ściąg składa się z 90 prętów 27 mm obetonowanych do przekroju 70 X X 80 cm. Złącza prętów w ściągu wykonano w nakładkę.

Nad podporami pręty ściągu odgięto wachlarzowo, a przekrój betonu wzmocniono w tych miejscach silnymi strzemionami.
Łuk połączony jest ze ściągiem przez 22 wieszaki. Każdy wieszak uzbrojono dwunastoma prętami średnicy 16 mm i obetonowano do przekroju 16 X 20 cm.
Łuki stężone wiatrownicami o układzie kratownicy w kształcie litery K i ramownicami podporowymi (uprawnienia budowlane).

Płyta pomostu leży na ruszcie ukształtowanym przez poprzecznice główne o rozstawie osiowym 4.00 m, poprzecznice drugorzędne ułożone między poprzecznicami głównymi, trzy rzędy podłużnie dodatkowych i ściągi.
Przęsło oparte jest na łożyskach z betonu uzbrojonego. Łożysko przegubowe, nieprzesuwne ma postać dwóch powierzchni walcowych o promieniu 1 m rozdzielonych dwoma arkuszami blachy cynkowej i pokrytych smarem. Łożyska przegubowo-przesuwne tworzą dwa wahacze betonowe w kształcie wycinków z walców o średnicy 1,5 m ustawionych między powierzchniami płaskimi.

Przekrój wycinka

Przekrój wycinka wynosi 70 X 106 cm i jest uzbrojony strzemionami o znacznym przekroju w trzech kierunkach. W stykach łożysk przesuwnych dano odlewy stalowe, zaopatrzone w czopy i gniazda zabezpieczające wahacz od poślizgu (program egzamin ustny).
Podpory mostu - przyczółki składają się z dwóch połączonych ze sobą słupów, zakończonych u dołu podstawami, opartymi na palach betonowych uzbrojonych. Przekrój pali ma kształt ośmiokąta opisanego na kole o średnicy 40 cm. Długość pali 18 m. Pale tkwią w warstwie piasku i otoczaków.

Łuki wykonano z betonu o składzie 300 kg cementu glinowego na 1 nP. Wytrzymałość betonu po 90 dniach przekroczyła 400 kG/cm2 (opinie o programie). Z betonu na cemencie glinowym wykonano też łożyska przegubowe przesuwne. Krążyny opuszczono za pomocą piasecznic. Po usunięciu krążyn ugięcie przęsła w środku ściągu wyniosło 58 mm, to jest Visso rozpiętości. Wydłużenia ściągu mierzone ekstenso- metrami wskazywały, że naprężenia rzeczywiste w ściągu wynoszą 560 kG/cm2, czyli 71% naprężenia obliczonego w założeniu, że beton ściągu nie przejmuje rozciągania i nie współdziała z pomostem.

Ugięcie pod próbnym obciążeniem ruchomym doszło w łuku, w połowie rozpiętości, do 8 mm, to jest do 1 : 10 250 i znikło zupełnie po usunięciu obciążenia. Pod próbnym obciążeniem stałym ugięcie łuków wyniosło 13 mm, to jest około 1 :7000, zaś ugięcie ściągów 14 mm przy wydłużeniu wieszaków o 1 mm (segregator aktów prawnych). Projektantem mostu był Henri Lossier. Ustrój niosący mostu tworzą dwa luki ze ściągami. Uzbrojenie łuków stanowi około 0.8% pola przekroju betonu. Łuki są stężone sześcioma rozpornicami o dużej sztywności. Przęsło stoi na dwóch parach łożysk stalowych. Przyczółki betonowe są ustawione na skale.
Most zaprojektowano na obciążenie dwóch trójosiowych parowozów o ciężarze po 45 T oraz na obciążenie czterech dwuosiowych wagonów o ciężarze po 35,2 T.

Uwzględniono też wpływ parcia wiatru o sile 150 kG/m2 przy pomoście obciążonym i o sile 250 kG/m przy pomoście nieobciążonym.
Podkłady torów ułożono bez podsypki, bezpośrednio na płycie pomostu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami