Blog

Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 10
17.06.2021

Kredowanie

W artykule znajdziesz:

Kredowanie

Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 11
Kredowanie

Kredowanie - papierń, powlekanie papieru (na specjalnej maszynie) z jednej lub z obu stron cienką warstwą mieszaniny białego pigmentu mineralnego (zwykle siarczanu barowego i kaolinu) oraz kleju (np. kazeinowego, krochmalowego)
Kredowanie powłoki - wada powłoki lakierowej polegająca na powstawaniu na powierzchni powłoki warstwy proszku, wytworzonego w wyniku rozkładu substancji błonotwórczej, łatwo ulegającego ścieraniu.

Kredyt antycypacyjny - pożyczka udzielona przez bank finansujący działalność danego przedsiębiorstwa, przeznaczona na wykonanie kapitalnych remontów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kredyt inwestycyjny - pożyczka (najczęściej długoterminowa) udzielana na inwestycje środków trwałych (budownictwo inwestycyjne oraz zakup maszyn i urządzeń); terminy spłat są najczęściej dostosowane do okresów amortyzacji obiektów powstałych w wyniku wykorzystania tych kredytów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krem budyniowy - krochmal modyfikowany z dodatkiem laktozy, substancji mineralnych i barwników spożywczych, służący do szybkiego przyrządzania na zimno deseru budyniowego
kremogeny - przetwory owocowe otrzymywane przez przetarcie i homogenizację owoców jednego gatunku utrwalonych przez pasteryzację lub zamrożenie; rozróżnia się k. będące półproduktami przeznaczonymi do dalszego przerobu oraz k. będące produktami gotowymi do bezpośredniego spożycia.

krenologia - dział hydrogeologii zajmujący się badaniem źródeł (uprawnienia budowlane).
kreozot - mieszanina eterów fenoli (głównie gwajakolu i kreozolu), otrzymywana ze smoły węglowej i smoły drzewnej; k. jest stosowany do impregnacji drewna, do otrzymywania środków Dotujących i w farmacji jako środek antyseptyczny
Krepa - przędza skręcana w kierunku S lub Z z 2,3,4,6,7,8 lub więcej nitek greży o bardzo dużej liczbie skrętu, przeznaczona na osnowę lub wątek (program egzamin ustny).
Krepa - tkanina o chwycie ziarnistym uzyskanym w wyniku zastosowania splotów krepowych lub/i przędzy o specjalnym splocie (krepy’)
Krepa - rodzaj kauczuku plantacyjnego sprzedawany w postaci cienkich arkuszy przypominających bibułę krepową.

Krepowanie

Krepowanie - marszczenie materiałów włóknistych (tkanin, papieru) w celu zwiększenia ich rozciągliwości (opinie o programie).
Kres dolny zbioru, infimum - dla podzbioru A zbioru częściowo uporządkowanego X największy spośród elementów ograniczających A z dołu, tzn. taki element k e X (oznaczany k = inf/1 lub k = inf .v), że dla wszystkich supremum -. dla podzbioru A zbioru częściowo uporządkowanego X najmniejszy spośród elementów ograniczających A z góry, tzn. taki element K e X (oznaczany K = sup/I lub K = suf).v), że dla wszystkich .v e A zachodzi x < A i jeśli dla pewnego Ki e X również x jg Aj dla wszystkich, rysa traserska - linia wykreślona na przedmiocie rysikiem traserskim, najczęściej w celu zaznaczenia naddatku na obróbkę; rozróżnia się k. t. o b r ó b k o w e - wykreślone na granicy naddatku i następnie utrwalane przez wykonanie na nich punktakiem, w odstępach co kilka milimetrów, punktów traserskich, tj. wgłębień, k. t. kontrolne- wykreślone równolegle do obróbkowych, ale poniżej granicy naddatku tak, żeby pozostały po obróbce i ułatwiały sprawdzenie prawidłowości jej wykonania, k. t. pomocnicze - wykreślone w celu zaznaczenia położenia osi i płaszczyzn symetrii kreska - klisza (drukarska) kreskowa kreska kursowa - kreska na kociołku kompasu służąca do odczytywania kursu statku kreski dalmiercze - linie siatki kresek, które wyznaczają kąt paralaktyczny dalmierza optycznego (segregator aktów prawnych).
Kreskownica - przyrząd rysunkowy do kreślenia linii równoległych.

Kreślarnia - pomieszczenie przeznaczone i odpowiednio wyposażone do wykonywania rysunków technicznych (promocja 3 w 1)..
Kreślarz - pracownik wyspecjalizowany w wykonywaniu rysunków technicznych kret - urządzenie do drążenia wąskich poziomych kanałów podziemnych w celu drenowania, zakładania kabli podziemnych itp. kreton - tkanina bawełniana, przeważnie drukowana w barwne wzory.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 16 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 17 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 18
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 19
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 20 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 21 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 22
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 32 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 33 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 34
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 35
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 36 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 37 Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 38
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Naprężenia przyczepności zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami