Kredowanie

Kredowanie

Kredowanie - papierń, powlekanie papieru (na specjalnej maszynie) z jednej lub z obu stron cienką warstwą mieszaniny białego pigmentu mineralnego (zwykle siarczanu barowego i kaolinu) oraz kleju (np. kazeinowego, krochmalowego)
Kredowanie powłoki - wada powłoki lakierowej polegająca na powstawaniu na powierzchni powłoki warstwy proszku, wytworzonego w wyniku rozkładu substancji błonotwórczej, łatwo ulegającego ścieraniu.

Kredyt antycypacyjny - pożyczka udzielona przez bank finansujący działalność danego przedsiębiorstwa, przeznaczona na wykonanie kapitalnych remontów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kredyt inwestycyjny - pożyczka (najczęściej długoterminowa) udzielana na inwestycje środków trwałych (budownictwo inwestycyjne oraz zakup maszyn i urządzeń); terminy spłat są najczęściej dostosowane do okresów amortyzacji obiektów powstałych w wyniku wykorzystania tych kredytów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krem budyniowy - krochmal modyfikowany z dodatkiem laktozy, substancji mineralnych i barwników spożywczych, służący do szybkiego przyrządzania na zimno deseru budyniowego
kremogeny - przetwory owocowe otrzymywane przez przetarcie i homogenizację owoców jednego gatunku utrwalonych przez pasteryzację lub zamrożenie; rozróżnia się k. będące półproduktami przeznaczonymi do dalszego przerobu oraz k. będące produktami gotowymi do bezpośredniego spożycia.

krenologia - dział hydrogeologii zajmujący się badaniem źródeł (uprawnienia budowlane).
kreozot - mieszanina eterów fenoli (głównie gwajakolu i kreozolu), otrzymywana ze smoły węglowej i smoły drzewnej; k. jest stosowany do impregnacji drewna, do otrzymywania środków Dotujących i w farmacji jako środek antyseptyczny
Krepa - przędza skręcana w kierunku S lub Z z 2,3,4,6,7,8 lub więcej nitek greży o bardzo dużej liczbie skrętu, przeznaczona na osnowę lub wątek (program egzamin ustny).
Krepa - tkanina o chwycie ziarnistym uzyskanym w wyniku zastosowania splotów krepowych lub/i przędzy o specjalnym splocie (krepy’)
Krepa - rodzaj kauczuku plantacyjnego sprzedawany w postaci cienkich arkuszy przypominających bibułę krepową.

Krepowanie

Krepowanie - marszczenie materiałów włóknistych (tkanin, papieru) w celu zwiększenia ich rozciągliwości (opinie o programie).
Kres dolny zbioru, infimum - dla podzbioru A zbioru częściowo uporządkowanego X największy spośród elementów ograniczających A z dołu, tzn. taki element k e X (oznaczany k = inf/1 lub k = inf .v), że dla wszystkich supremum -. dla podzbioru A zbioru częściowo uporządkowanego X najmniejszy spośród elementów ograniczających A z góry, tzn. taki element K e X (oznaczany K = sup/I lub K = suf).v), że dla wszystkich .v e A zachodzi x < A i jeśli dla pewnego Ki e X również x jg Aj dla wszystkich, rysa traserska - linia wykreślona na przedmiocie rysikiem traserskim, najczęściej w celu zaznaczenia naddatku na obróbkę; rozróżnia się k. t. o b r ó b k o w e - wykreślone na granicy naddatku i następnie utrwalane przez wykonanie na nich punktakiem, w odstępach co kilka milimetrów, punktów traserskich, tj. wgłębień, k. t. kontrolne- wykreślone równolegle do obróbkowych, ale poniżej granicy naddatku tak, żeby pozostały po obróbce i ułatwiały sprawdzenie prawidłowości jej wykonania, k. t. pomocnicze - wykreślone w celu zaznaczenia położenia osi i płaszczyzn symetrii kreska - klisza (drukarska) kreskowa kreska kursowa - kreska na kociołku kompasu służąca do odczytywania kursu statku kreski dalmiercze - linie siatki kresek, które wyznaczają kąt paralaktyczny dalmierza optycznego (segregator aktów prawnych).
Kreskownica - przyrząd rysunkowy do kreślenia linii równoległych.

Kreślarnia - pomieszczenie przeznaczone i odpowiednio wyposażone do wykonywania rysunków technicznych (promocja 3 w 1)..
Kreślarz - pracownik wyspecjalizowany w wykonywaniu rysunków technicznych kret - urządzenie do drążenia wąskich poziomych kanałów podziemnych w celu drenowania, zakładania kabli podziemnych itp. kreton - tkanina bawełniana, przeważnie drukowana w barwne wzory.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !