Kroczek

Kroczek

Kroczek - precyzyjny cyrkiel do mierzenia małych odcinków linii na mapach kroczki - ryby w drugim roku życia, hodowane w rybackich gospodarstwach stawowych dla otrzymania w trzecim roku ryb towarowych krok linii śrubowej - skok linii śrubowej krok schodowy - wielkość określana wzajemną zależnością między wysokością użytkową stopnia a posunięciem stopnia; wartość tej wielkości decyduje o praktycznej przydatności schodów do komunikacji pieszej krokiew - bud. belka pochyła podtrzymująca pokrycie dachowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

krokiew koszowa - krokiew o górnej powierzchni wklęsłej, umieszczona w koszu dachu krokiew narożna, krawężnica - krokiew o górnej powierzchni wypukłej, umieszczona w narożu dachu krokodyl - kol. el. element metalowy umieszczony między dwoma tokami szyn toru, który może być przyłączony do źródła energii elektrycznej i który, będąc pod napięciem przez styczność ze szczotką umieszczoną na lokomotywie, uruchamia powtarzacz w przedziale maszynisty krokówka - geogr. szkicowa wieloskalowa mapa sporządzana w terenie na podstawie pobieżnych pomiarów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kroksztyn - wystające przed lico muru zakończenie belki stropowej lub wspornik podtrzymujący gzyms, balkon, wykusz itp. kron - szkło optyczne bezołowiowe krople w szkle (wada) - szkliste wtrącenia w kształcie kulistym lub wrzecionowatym, mające często inny odcień niż szkło kroploszczelny - mający obudowę zabezpieczającą od kapiącej wody.

krosno - maszyna włókiennicza do wytwarzania tkanin.
krosno - rama (zazwyczaj drewniana) zastępująca ościeżnicę lub stosowana jako jej uzupełnienie, np. w oknach skrzynkowych; elementy składowe k. (tzw. krośniaki) są ustawione dłuższymi wymiarami przekroju poprzecznego równolegle do powierzchni ściany, a nie prostopadle jak w ościeżnicy
krosno bezczółenkowe - krosno z przenośnikiem pobierającym wątek z nieruchomych dużych nawojów, co pozwala na pominięcie cewienia (uprawnienia budowlane).

Krosno chwytakowe

Krosno chwytakowe - krosno bezczółenkowe
krosno dyszowe - krosno bezczółenkowe krosno wiązałka - maszyna do produkcji wyrobu sieciowego węzłowego, której działanie polega na wiązaniu wyrobu sieciowego z dwóch układów przędzy krosty - pryszcze krośniaki - bud. zob. krosno3 krotnica, urządzenie (teletransmisyjne) końcowe wielokrotne* - urządzenie teletransmisyjne realizujące co najmniej dwa kanały na jednym torze albo co najmniej dwa kanały na każdym z dwóch torów, umieszczone na każdym z obu końców danego toru lub dwóch danych torów krotnik częstotliwości - powielacz częstotliwości krotnik fotoelektryczny - powielacz fotoelektronowy (program egzamin ustny).

krotność dezaktywacji, krotność dekontaminacji - odwrotność współczynnika dezaktywacji; stosunek początkowej aktywności skażenia promieniotwórczego do aktywności pozostałej po przeprowadzonej dezaktywacji krotność gwintu - masz. liczba grzbietów gwintu krotność krotnicy* - liczba kanałów elektrycznych, jaką uzyskuje się w danej krotnicy w jednym kierunku przesyłania sygnałów krotność krotnika elektronowego - stosunek prądu wyjściowego do prądu odpowiadającego emisji pierwotnej
krotność osłabienia - stosunek gęstości strumienia energii promieniowania padającego na daną warstwę materiału do gęstości strumienia energii promieniowania wychodzącego z tej warstwy materiału (opinie o programie).

krotność ślimaka - masz. liczba zębów ślimaka krotność wymiany powietrza (przy wentylacji) - liczba określająca ile razy w ciągu godziny zastąpiono powietrze wewnątrz pomieszczenia powietrzem świeżym; jest to iloraz ilości wymienionego powietrza przez pojemność pomieszczenia (segregator aktów prawnych).

króbka - przegródka w kaszcie przeznaczona do przechowywania pojedynczych czcionek z kompletu czcionek lub justunku króciak - kopalniak o długości 1,25- 1,50 m i o średnicy w cienkim końcu (bez kory) 6-11 cm króciak - krótki pręt stalowy króciec - kształtka rurowa krótka, prosta, służąca do połączenia przewodu z armaturą, innymi urządzeniami lub przewodem; w zależności od rodzaju zakończenia k (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !