Kroczek

Kroczek

Kroczek - precyzyjny cyrkiel do mierzenia małych odcinków linii na mapach kroczki - ryby w drugim roku życia, hodowane w rybackich gospodarstwach stawowych dla otrzymania w trzecim roku ryb towarowych krok linii śrubowej - skok linii śrubowej krok schodowy - wielkość określana wzajemną zależnością między wysokością użytkową stopnia a posunięciem stopnia; wartość tej wielkości decyduje o praktycznej przydatności schodów do komunikacji pieszej krokiew - bud. belka pochyła podtrzymująca pokrycie dachowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

krokiew koszowa - krokiew o górnej powierzchni wklęsłej, umieszczona w koszu dachu krokiew narożna, krawężnica - krokiew o górnej powierzchni wypukłej, umieszczona w narożu dachu krokodyl - kol. el. element metalowy umieszczony między dwoma tokami szyn toru, który może być przyłączony do źródła energii elektrycznej i który, będąc pod napięciem przez styczność ze szczotką umieszczoną na lokomotywie, uruchamia powtarzacz w przedziale maszynisty krokówka - geogr. szkicowa wieloskalowa mapa sporządzana w terenie na podstawie pobieżnych pomiarów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kroksztyn - wystające przed lico muru zakończenie belki stropowej lub wspornik podtrzymujący gzyms, balkon, wykusz itp. kron - szkło optyczne bezołowiowe krople w szkle (wada) - szkliste wtrącenia w kształcie kulistym lub wrzecionowatym, mające często inny odcień niż szkło kroploszczelny - mający obudowę zabezpieczającą od kapiącej wody.

krosno - maszyna włókiennicza do wytwarzania tkanin.
krosno - rama (zazwyczaj drewniana) zastępująca ościeżnicę lub stosowana jako jej uzupełnienie, np. w oknach skrzynkowych; elementy składowe k. (tzw. krośniaki) są ustawione dłuższymi wymiarami przekroju poprzecznego równolegle do powierzchni ściany, a nie prostopadle jak w ościeżnicy
krosno bezczółenkowe - krosno z przenośnikiem pobierającym wątek z nieruchomych dużych nawojów, co pozwala na pominięcie cewienia (uprawnienia budowlane).

Krosno chwytakowe

Krosno chwytakowe - krosno bezczółenkowe
krosno dyszowe - krosno bezczółenkowe krosno wiązałka - maszyna do produkcji wyrobu sieciowego węzłowego, której działanie polega na wiązaniu wyrobu sieciowego z dwóch układów przędzy krosty - pryszcze krośniaki - bud. zob. krosno3 krotnica, urządzenie (teletransmisyjne) końcowe wielokrotne* - urządzenie teletransmisyjne realizujące co najmniej dwa kanały na jednym torze albo co najmniej dwa kanały na każdym z dwóch torów, umieszczone na każdym z obu końców danego toru lub dwóch danych torów krotnik częstotliwości - powielacz częstotliwości krotnik fotoelektryczny - powielacz fotoelektronowy (program egzamin ustny).

krotność dezaktywacji, krotność dekontaminacji - odwrotność współczynnika dezaktywacji; stosunek początkowej aktywności skażenia promieniotwórczego do aktywności pozostałej po przeprowadzonej dezaktywacji krotność gwintu - masz. liczba grzbietów gwintu krotność krotnicy* - liczba kanałów elektrycznych, jaką uzyskuje się w danej krotnicy w jednym kierunku przesyłania sygnałów krotność krotnika elektronowego - stosunek prądu wyjściowego do prądu odpowiadającego emisji pierwotnej
krotność osłabienia - stosunek gęstości strumienia energii promieniowania padającego na daną warstwę materiału do gęstości strumienia energii promieniowania wychodzącego z tej warstwy materiału (opinie o programie).

krotność ślimaka - masz. liczba zębów ślimaka krotność wymiany powietrza (przy wentylacji) - liczba określająca ile razy w ciągu godziny zastąpiono powietrze wewnątrz pomieszczenia powietrzem świeżym; jest to iloraz ilości wymienionego powietrza przez pojemność pomieszczenia (segregator aktów prawnych).

króbka - przegródka w kaszcie przeznaczona do przechowywania pojedynczych czcionek z kompletu czcionek lub justunku króciak - kopalniak o długości 1,25- 1,50 m i o średnicy w cienkim końcu (bez kory) 6-11 cm króciak - krótki pręt stalowy króciec - kształtka rurowa krótka, prosta, służąca do połączenia przewodu z armaturą, innymi urządzeniami lub przewodem; w zależności od rodzaju zakończenia k (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !