Blog

17.06.2021

Krój

Krój

Krój

Krój - element pługa umieszczony przed korpusem płużnym, służący do odcinania skiby od calizny; w zależności od kształtu rozróżnia się k. nożowe i tarczowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
krój pisma - kształt znaków pisma drukarskiego charakteryzujący się wspólnymi cechami niezależnie od ich stopnia; każdy k.p. ma swoją nazwę np. Wisła, Półtawski krój tarczowy.
krótkofalarstwo - amatorskie nawiązywanie dwustronnej łączności radiowej w specjalnie do tego celu wyznaczonych zakresach fal krótkich i ultrakrótkich za pomocą aparatury nadawczo-odbiorczej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
krótkopęd - pęd dtugości od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów o małych przyrostach rocznych.

kruchość - własność materiału polegająca na jego pękaniu bez uprzednich znaczniejszych odkształceń plastycznych.
kruchość ługowa - korozja ługowa kruchość na niebiesko - kruchość stali w temperaturze, w której utlenia się ona do barwy niebieskiej (250- 300 C).
kruchość odpuszczania - obniżenie udamości występujące w niektórych stalach konstrukcyjnych, studzonych powoli po odpuszczeniu lub wygrzewaniu przez dłuższy czas w zakresie temperatur 4 50-600 “C (uprawnienia budowlane).

Kruchość wodorowa, korozja wodorowa, choroba wodorowa - kruchość metalu spowodowana nadmierną dyfuzją wodoru, np. podczas trawienia lub elektrolitycznego pokrywania przedmiotów metalowych.
krupa - opad kulistych nieprzezroczystych ziarn lodu o średnicy 2-5 mm; występuje przy temperaturze powietrza około 0°C, często razem z deszczem lub śniegiem krupiarka - maszyna do wyrobu kasz krupon, słupec - środkowa, najściślejsza część skóry (bydlęcej, świńskiej) otrzymana przez odcięcie karku i boków (program egzamin ustny).
kruponowanie - rozkrój skóry na krupon, kark i boki.
krusta - krucha, brunatnozielona wierzchnia warstwa smażonych produktów, poddanych uprzednio mączeniu lub panierowaniu; k.
nadaje produktowi pożądany wygląd zewnętrzny, zapach i smak.

Kruszarka

kruszarka - maszyna do wstępnego rozdrabniania materiałów kruchych (np. kamieni, gruzu, rudy).
kruszarka bębnowa - kruszarka, w której rozdrabnianie materiału odbywa się w obracającym się bębnie (opinie o programie).
kruszarka czterowalcowa - kruszarka walcowa.
kruszarka dwuwalcowa - kruszarka walcowa kruszarka iglicowa - kruszarka, w której rozdrabnianie materiału odbywa się przez rozłupywanie go za pomocą iglic (kolców) przytwierdzonych do ruchomej ramy..

Kruszarka jednowalcowa, kruszarka walcowo- -szczękowa - kruszarka, w której rozdrabnianie materiału odbywa się między obracającym się walcem a szczęką
kruszarka-kołogniot, kruszarka kołowa, gniotownik - kruszarka, w której rozdrabnianie materiału powodują ciężkie walce toczące się po dnie misy (segregator aktów prawnych).
kruszarka młotkowa - kruszarka, w której rozdrabnianie następuje na skutek uderzeń obracających się młotków w kawałki kruszonego materiału.
kruszarka odrzutowa - kruszarka, której elementem roboczym ruchomym jest wirnik zaopatrzony w progi, a elementami roboczymi statycznymi są stalowe płyty umieszczone wewnątrz komory roboczej; rozdrabnianie odbywa się przez wielokrotne odrzucanie wirnikiem brył rudy na płyty.

Kruszarka pierścieniowa - kruszarka, której elementami roboczymi są stalowe pierścienic zamocowane obrotowo wewnątrz bębna o małej wysokości i stykające się z jego powierzchnią wewnętrzną; kruszenie odbywa się między pierścieniami a wewnętrzną powierzchnią bębna kruszarka stożkowa - kruszarka, w której rozdrabnianie odbywa się między dwoma elementami o powierzchniach stożkowych na skutek zmiany położenia tych elementów względem siebie kruszarka szczękowa - kruszarka, w której rozdrabnianie materiałów odbywa się między dwiema szczękami na skutek okresowej zmiany położenia tych szczęk względem siebie (promocja 3 w 1).

Kruszarka tarczowa - kruszarka, której elementami roboczymi są: tarcza ruchoma oraz znajdująca się pod nią tarcza nieruchoma kruszarka trójwalcowa (dwustopniowa) - kruszarka z trzema walcami o dwóch stopniach rozdrabniania materiału, przy czym pierwszy odbywa się między obracającym się walcem, a szczęką, drugi zaś między dwoma walcami.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami