Kruszarka walcowa

Kruszarka walcowa

Kruszarka walcowa - kruszarka, w której rozdrabnianie odbywa się między dwoma obracającymi się wokół swych osi walcami (przy czym k.w. może mieć jedną lub między obracającym się walcem a szczęką; powierzchnie tych walców i szczęk mogą być gładkie, zębate, rowkowane.
kruszce - występujące w przyrodzie siarczki, arsenki, antymonki, selenki i tellurki oraz siarko-sole (przeważnie siarkoarseny i siarkoantymoniny) metali ciężkich, z wyjątkiem żelaza i manganu.

Kruszenie - rozdrabnianie materiału kruchego kruszenie jądra atomowego, spalacja - rozbicie jądra atomowego na fragmenty (przez cząstkę o wielkiej energii) (program uprawnienia budowlane na komputer).
kruszność - zdolność materiału wybuchowego do kruszenia w czasie wybuchu otaczającego go materiału
kruszywo - materiał sypki pochodzenia mineralnego (najczęściej) lub organicznego; cechą charakterystyczną k. jest uziarnienie, które stanowi podstawę podziału na k. jednofrakcyjne, wielofrakcyjne i pospółki.

Kruszywo ciężkie - kruszywo o gęstości pozornej > 2000 kg/m.
kruszywo kamienne - kruszywo naturalne lub sztuczne uzyskane w wyniku rozdrobnienia skały (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kruszywo korkowe - kruszywo uzyskane przez rozdrobnienie kory dębu korkowego (Quercus suber L.) lub odpadów powstałych przy wyrobie przedmiotów z tworzyw korkowych kruszywo lekkie - kruszywo o gęstości pozornej < 1800 kg/m’
kruszywo łamane - kruszywo w postaci pyłu, miału, grysu, tłucznia, uzyskane przez rozdrobnienie kamieni naturalnych lub sztucznych.

Kruszywo naturalne - kruszywo powstałe w wyniku erozji skał (tj. oddziaływania wody, powietrza, temperatury), np. piasek, żwir, otoczaki kruszywo organiczne - kruszywo uzyskiwane z trocin, torfu, wełny drzewnej, trzciny, słomy rzepakowej, paździerzy itp.; k.o. stosowane jest do lekkich betonów porowatych kruszywo otoczone - kruszywo kamienne (tłuczeń, grys, piasek) otoczone błonką lepiszcza bitumicznego (uprawnienia budowlane).

Kruszywo pumeksowe

Kruszywo pumeksowe, żużel wielkopiecowy pumeksowy - kruszywo lekkie uzyskane przez szybkie ostudzenie płynnego żużla wielkopiecowego małą ilością wody
kruszywo sztuczne - kruszywo uzyskane przez wypalenie w temperaturze spiekania odpowiednio przygotowanych glin, łupków, popiołów lotnych itp. lub przez przeróbkę żużla wielkopiecowego lub paleniskowego (program egzamin ustny).

Krużganek - zawarta w obrysie budynku galeria mająca jako zewnętrzną przegrodę pionową otwarte arkady lub kolumnadę na wysokości jednego lub kilku pięter; k. spotyka się najczęściej wokół dziedzińców wewnętrznych w zamkach, pałacach, klasztorach krwawienie - (1) włók. schodzenie barwnika z zabarwionego materiału pod wpływem określonej cieczy, powodujące zabarwienie tej cieczy lub dołączonych części tego samego lub innego materiału; (2) w chemii tworzyw sztucznych niepożądana zmiana barwy powłoki lakierowej spowodowana migracją barwnika z warstw głębszych na powierzchnię wskutek rozpuszczającego działania rozpuszczalników i zmiękczaczy obecnych w warstwie powierzchniowej na warstwy głębsze krwawnik - kameol krycie (materiałów malarskich) - właściwość pigmentowych materiałów malarskich przysłaniania naturalnej barwy podłoża, tj. czynienia jej niewidoczną (opinie o programie).

krypa, szkuta - płaskodenny bezpokladowy niewielki statek o prostych kształtach i mocnej konstrukcji, bez napędu, przeważnie drewniany, do przewozu ładunków masowych, do obsługi obiektów technicznych lub placów budowy, głównie na wodach śródlądowych krypta - sklepione pomieszczenie pod kościołem (najczęściej pod prezbiterium) przeznaczone na grobowce i do odprawiania nabożeństw (segregator aktów prawnych).
kryptodepresja - depresja kryptofity - wieloletnie rośliny zielone, których nadziemne organy obumierają całkowicie w porze roku nie sprzyjającej wegetacji, a pęki odnowieniowe (kłącza, cebulki, bulwy) zachowują się w glebie bądź w wodzie.

Kryptoklimat - mikroklimat wewnątrz zamkniętych urządzeń i pomieszczeń (np. opakowań, magazynów, ładowni statków) kryptol - węgiel uszlachetniony granulkowany używany jako materiał oporowy w wysokotemperaturowych piecach elektrycznych zw. piecami kryptolowymi (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !