Krycie pojedyncze w nakładkę

Krycie pojedyncze w nakładkę

Do krycia stosuje się zasadniczo papę smołową nr 500 lub 320 albo asfaltową 500 (program na komputer).
Krycie nieprzerwanymi rolami. Role papy rozwija się w pasy równolegle do okapu, poczynając od dołu . Sąsiednie role tego samego pasa łączone są w poprzek na nakładkę Nu a sąsiadujące pasy na nakładkę N2, O szerokości 10 cm. Końce pap w nakładkach sklejane są lepikiem i zbijane gwoździami papowymi ocynkowanymi z podkładkami co 5 cm. Po przybiciu nakładkę zasmarowuje się lepikiem od góry. Przy papach smołowych stosuje się lepiki smołowe na gorąco (ok. 0,5 kg/m2), przy asfaltowych używa się lepiki asfaltowe na gorąco (ok. 0,75 kg/m2), a niekiedy w przypadku lepików z rozpuszczalnikiem (benzyna, benzol) — na zimno (program na telefon).

Układając pas przybija się go gwoździami papowymi cynkowanymi: gwoździe G! przy dolnej krawędzi, przechodzące przez 2 papy rozstawione są co 5-4-10 cm, a gwoździe G2, które służą tylko do tymczasowego umocowania przy górnej krawędzi, odległe są o 40-4-50 cm.
Na kalenicy role sąsiednich połaci można połączyć w nakładkę o szerokości  25 cm  lub też pokryć pasem o szerokości 50 cm  (program egzamin ustny).

Na okapie, jeśli nie ma rynny, papę zgina się i podwija na 2 cm poniżej dolnej krawędzi deski okapowej oraz przybija gwoździami papowymi z podkładkami co 5 cm (opinie o programie).
Przy zwisającym szczycie zabezpiecza się zakończenie paskiem papy, przybijając go do obydwóch łat gwoździami papowymi, rozstawionymi co 5 cm.
Sklejanie papy w nakładkach i za- smarowanie nakładek lepikiem ma na celu nie tylko zwiększenie wodoszczelności pokrycia, ale również i zabezpieczenie papy od podrywania jej przez wiatr.
b. Krycie odcinkami papy (segregator aktów prawnych).

W miejscach narażonych na silne wiatry papę układa się nie rolami całkowitej długości, lecz kawałkami, otrzymanymi z przecięcia 10 m roli na 4 części, przy czym krótsze boki są’ obcięte pod kątem 70-^80° do podłużnej krawędzi. Łączenie tych kawałków na nakładki, lepik i gwoździe — jak przy kryciu całymi rolami szerokość nakładek poprzecznych można zmniejszyć do 8 cm. W ten sposób otrzymuje się mocniejsze połączenie z podkładem niż przy kryciu całymi rolami, ponieważ szwów prostopadłych do okapu, w których papa jest przybita do podkładu, jest 4 razy więcej. Ponadto osiąga się tę korzyść, że jeżeli przypadkowo wiatr przerwie w jakimś miejscu połączenie, to zerwana zostanie nie cała rola, lecz tylko jej czwarta część (promocja 3 w 1).

Krycie pojedyncze na listwach

Do krycia stosuje się zasadniczo, jak poprzednio, papę smołową 500 lub 320. Listwy trójkątnego kształtu są z desek o grubości 32 mm. Listwy układa się w kierunku prostopadłym do okapu i przybija z obydwóch stron gwoździami w odległości ok. 25 cm. Rozstaw listew przyjmuje się tak, aby metrowy pas papy rozwinięty prostopadle do okapu sięgał końcami do wierzchołków listew trójkątnych. Zaleca się, aby nakładki były posmarowane lepikiem. Lepiku nie stosuje się przy kryciu prowizorycznym w czasie mroźnej lub deszczowej pogody.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !