Krypton

Krypton

Krypton - pierwiastek chemiczny VIII grupy układu okresowego (helowce), liczba atomowa 36; k. jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, o dużej bierności chemicznej; k. otrzymuje się przez frakcyjną destylację powietrza, stosuje się głównie w elektrotechnice do napełniania żarówek (łącznie z argonem) oraz jako dodatek do lamp neonowych (światło żółte i zielone) kryptonat promieniotwórczy - ciało stałe, do którego wprowadzono w formie luźno związanej promieniotwórczy izotop kryptonu “’Kr krystaliczność (powłoki) - wada powłoki lakierowej polegająca na tworzeniu się na jej powierzchni niepożądanych wzorów przypominających zamkniętą szybę (program uprawnienia budowlane na komputer).

krystaliczny - mający budowę o uporządkowanym układzie jonów, atomów lub cząsteczek w stanie stałym
krystalit1, ziarno krystaliczne - kryształ zniekształcony na skutek sąsiedztwa podobnych kryształów, które rozrastając się swobodnie w ciekłym ośrodku podczas krzepnięcia zaczynają się ze sobą stykać; k. jest elementem struktury ziarnistej
krystalit - fragment (ziarno) ciała stałego, rzędu kilku tysięcy nanometrów, o dużym stopniu uporządkowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

krystalizacja - proces tworzenia się i wzrostu kryształów ze stopu, roztworu lub z fazy gazowej krystalizacja frakcyjna - proces krystalizacji prowadzony w ten sposób, że z roztworu, w którym znajduje się szereg soli, wydziela się kolejno partie kryształów zawierających w przeważających ilościach poszczególne sole krystalizacja przez szczepienie, krystalizacja zarodkowana - proces krystalizacji prowadzony w ten sposób, że bezpośrednio przed krystalizacją do roztworu wprowadza się drobne kryształy („szczepionkę”)
krystalizacja wtórna - powstawanie nowych kryształów z kryształów pierwotnych wskutek przemiany alotropowej, zmiany rozpuszczalności (uprawnienia budowlane).

składników, tworzenia się lub rozpadu faz międzymetalicznych itp.
krystalizacja z fazy gazowej, kondensacja sublimacyjna - proces tworzenia się i wzrostu kryształów z fazy gazowej
krystalizacja zarodkowana - krystalizacja przez szczepienie.

Krystalizator

Krystalizator - aparat, w którym z nasyconego roztworu wydzielają się kryształy rozpuszczonej substancji; k. stosowane są w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, naftowym (program egzamin ustny).
krystalizator - metalowa forma odlewnicza chłodzona wodą, stosowana przy odlewaniu ciągłym, w której krzepnie metal wlewany od góry; skrzepły odlew o niezmiennym przekroju (pręt, rura) wyciągany jest ciągle z formy od dołu krystalochemia - zob. krystalografia krystalografia - nauka o kryształach, a więc o ich formie zewnętrznej, zależnej od rodzaju sieci krystalicznej (k. geometryczna), strukturze wewnętrznej, czyli ułożeniu w przestrzeni składowych cząstek Gonów, atomów lub cząsteczek) w sposób na ogół uporządkowany, zależności między strukturą wewnętrzną kryształów a ich składem chemicznym i własnościami fizycznymi (krystalochemia), własnościach fizycznych kryształów (opinie o programie).

krystalografia rentgenowska, rentgenografia, rentgenometria kryształów - metoda badania ciał krystalicznych oparta na zasadzie dyfrakcji wiązki promieniowania rentgenowskiego w strukturze krystalicznej; k.r. umożliwia identyfikację struktury krystalicznej, pomiar parametrów sieciowych, określenie rozkładu gęstości elektronowej
krystaloluminescencja, luminescencja krystalizacji - rodzaj luminescencji występujący podczas krystalizacji i wzrostu kryształów krystobalit - minerał, polimorficzna odmiana kwarcu, przezroczysty, bezbarwny lub mleczno- biały; występuje w skałach magmowych, powstaje jako faza stała w wielu spiekach ceramicznych, szkle kwarcowym.

kryształ - ciało stałe charakteryzujące się prawidłowym, periodycznym rozmieszczeniem cząstek (cząsteczek, atomów łub jonów) w przestrzeni (segregator aktów prawnych).
kryształ dendrytyczny - dendryt kryształ doskonały, kryształ idealny - kryształ, którego budowa przestrzenna wykazuje regularną powtarzalność identycznych elementów strukturalnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !