Kryteria oceny

Kryteria oceny
Kryteria oceny

Mimo wyraźnego postępu w ostatnich latach, konieczna jest jednak w dziedzinie poprawy jakości większa niż dotychczas intensyfikacja działania o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i kierowniczym, a także technicznym. W celu prowadzenia badań i oceny jakości należy opracować kryteria oceny i metody badań oraz ustalić zasady organizacyjne zbierania i przepływu tych informacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kontrola prowadzona jest na etapie projektowania, produkcji elementów, montażu budynków i robót wykończeniowych, a uzyskiwane wyniki dają możliwość doraźnej oceny wykonawstwa. Bieżące spostrzeżenia, mogą być od razu przekazywane do poszczególnych etapów realizacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po uzyskaniu danych z eksploatacji i szczegółowej analizie wszystkich wyników z etapu projektowania i realizacji można opracować ogólne wnioski dotyczące np.:

 • zmian w aktualnie obowiązujących normach i warunkach technicznych,
 • rozwiązań projektowych konstrukcji, elementów i detali,
 • zmian technologii produkcji i technologii montażu (uprawnienia budowlane),
 • warunków eksploatacji budynków i stosowanych materiałów oraz rozwiązań konserwacyjnych lub naprawczych.

W praktyce przy wdrażaniu nowo opracowanych otwartych systemów budownictwa mieszkaniowego konieczna jest bieżąca kontrola jakości.

Budownictwo mieszkaniowe realizowane metodami uprzemysłowionymi charakteryzuje się jak wspomniano poprzednio swoją specyfiką obejmującą zarówno okres realizacji, jak i eksploatacji, która wymaga kształcenia odpowiednich specjalistów. W celu poprawy jakości realizowanego i eksploatowanego budownictwa należy więc opracować programy nauczania i doszkalania oraz szkolić w tym zakresie intensywniej niż dotychczas rzemieślników, majstrów, techników oraz inżynierów. Wymaga to również specjalizacji w samej nauce o jakości, tj. kwalitologii (program egzamin ustny).

Kryteria badań

Zespół specjalistów z dziedziny budownictwa i metodologii oraz kryteriów badań i oceny jakości powinien opracować kompleksowy program działania i sterowania jakością w budownictwie mieszkaniowym wznoszonym metodami uprzemysłowionymi. Program ten powinien obejmować działania o charakterze:

 • organizacyjnym, ekonomicznym, kierowniczym,
 • technicznym.

Przy ustalaniu kierunków działania w celu poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego należy uwzględnić m. in. jakość budownictwa w nawiązaniu do:

 • kwalifikacji i zaangażowania załóg wykonujących roboty budowlane,
 • nadzoru technicznego i kontroli jakości,
 • odbiorów wykończonych budynków mieszkalnych (opinie o programie),
 • kosztów, cen oraz zachęt materialnych,
 • jakości materiałów, elementów budowlanych oraz jakości wyrobów i wyposażenia budynków.

Jakość produkcji budowlanej zależy od jakości organizacji procesów i prac wykonywanych przez zespoły ludzkie. Stąd niezbędne jest działanie w celu zapewnienia właściwej organizacji miejsca pracy i odpowiednich kwalifikacji ludzi realizujących procesy budowlane (segregator aktów prawnych).

W budownictwie szczególną uwagę należy poświęcić nie tylko problemom przygotowania fachowej kadry inżynieryjno-technicznej i rzemieślnicze], lecz również zagadnieniom prakseologii zajmującej się metodami celowego działania ludzkiego, spełniającej więc funkcje integracyjne w stosunku do wszelkich poczynań w organizacji, zarządzaniu i wykonawstwie. Niezbędne jest, aby pracownicy budownictwa wykazywali większe niż dotychczas zaangażowanie w świadomość i motywację działania. Zasady dobrej roboty powinny wynikać z potrzeby, a nie z przymusu. Bardzo ważnym czynnikiem jest więc poprawa warunków kulturowych zespołów realizujących inwestycje budowlane (promocja 3 w 1).

Ogólnie można stwierdzić, że kwalifikacje zawodowe większości pracowników zatrudnionych w procesie inwestycyjnym są w zasadzie dostateczne. Jednak stopień ich emocjonalnego zaangażowania w podnoszenie jakości jest raczej bierny, co nie zawsze przynosi efekty w osiąganiu oczekiwanej jakości budynków mieszkalnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !