Krzepnąca gospodarka

Krzepnąca gospodarka

Nowa era w dziejach Warszawy zastała nie miasto, lecz tragiczne jego szczątki, zastała straszny obraz bestialskiego zniszczenia wielkiego organizmu, którego zdawałoby się nic już wskrzesić nie zdoła. Wbrew pesymizmowi świata zachodniego, wbrew oportunistycznym koncepcjom nowej lokalizacji stolicy kraju partia i rząd natychmiast po wyzwoleniu Warszawy uznały jej szczątki za stolicę Polski czyniąc w ten sposób zadość pragnieniom narodu, wyrażając wolę odrodzenia starej stolicy narodu, miasta jego bohaterskich tradycji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Śmiała ta i mądra decyzja była wyrazem więzi historycznej łączącej nową rzeczywistość Polski Ludowej z jej najlepszymi tradycjami, była odpowiedzią na niszczycielską furię hitleryzmu i sceptycyzm fachowców zachodnich nic wierzących „w cuda“, nie wierzących w ustokrotnione siły narodu, który sam stał się gospodarzem swego kraju (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Historia potwierdziła słuszność decyzji rządu ludowego. Gorące przywiązanie narodu do swej stolicy pomnożone przez nową świadomość obywatelską, nowy, ludowy patriotyzm wyzwoliły z Warszawy tak wielkie rezerwy wysiłku, woli i hartu, że już wkrótce doprowadziły do wskrzeszenia życia w tym mieście ruin i cmentarzy (uprawnienia budowlane). Krzepnąca gospodarka oparta na własności społecznej podstawowych środków produkcji i rozwijająca się na torach budownictwa socjalistycznego oraz twórczy entuzjazm narodu odbudowującego swą stolicę zapewniły szybkie tempo odbudowy. W chwili wyzwolenia Warszawy na jej lewym brzegu nie było w ogóle ludności, a Pragę zamieszkiwało 150 tys. osób. Już w maju 1945, tj. po 4 miesiącach, ludność Warszawy wynosiła 350 tys. mieszkańców, 1 stycznia 1946 r. - 474 tys., latem 1949 r. - G15 tys., w r. 1953 - 905 tys. Ze 103 min m3 kubatury Warszawy przedwojennej władza ludowa zastała w zniszczonym mieście zaledwie 26 min m8. Już w r. 1949 ogólna kubatura budynków warszawskich wzrosła do 44 min m3 (program egzamin ustny).

Uznanie bezwzględnego prymatu

Od początku prac nad odbudową stolicy wielka ta akcja uzyskała dzięki wskazówkom partii zdrowe i trwałe socjalistyczne podwaliny gospodarczo-społeczne (opinie o programie). Uznanie bezwzględnego prymatu interesów ogółu, interesów rzesz pracujących nad interesami aktywnej i silnej jeszcze w owym czasie inicjatywy prywatnej, przeprowadzenie komunalizacji gruntów miejskich i nastawienie przebudowy na cel naczelny nowego ustroju - troskę o maksymalne zaspokojenie nieustannie rosnących potrzeb materialnych i kulturalnych człowieka pracy - oto kamienie węgielne koncepcji społecznej nowej Warszawy. W konsekwencji nastąpiły także decyzje odrzucające projekt uczynienia z Warszawy miasta urzędniczego - „Waszyngtonu” i ustalające, że stolica musi się stać wielkim miastem przemysłowym, ośrodkiem proletariackim (segregator aktów prawnych).

Podobnie odrzucono technokratyczne idee potraktowania Warszawy jako wielkiego placu budowy udostępnianego ludności w miarę wykańczania poszczególnych dzielnic; władze potępiły również z miejsca najbardziej skrajne tendencje dezurbanistyczne grożące zmarnotrawieniem środków inwestycyjnych przez nieracjonalne wyzyskanie uzbrojonych terenów miasta. Wśród zasadniczych przesłanek społecznych i urbanistycznych, które były podstawą akcji odbudowy, ważne są dla nas zarysowane już w latach 1946-1947 zasady stosunku do odziedziczonych wartości zniszczonego miasta (promocja 3 w 1).

Przesłanki te sprowadzają się do tak charakterystycznej dla urbanistyki socjalizmu jedności przebudowy z ciągłością tradycji. Program radykalnej przebudowy, przeobrażenia miasta był bezspornym postulatem wynikającym z oceny smutnej spuścizny Warszawy kapitalistycznej. „Nowa Warszawa - mówił Bolesław Bierut - nie może być powtórzeniem dawnej, nie może być poprawionym jedynie powtórzeniem przedwojennego zbiorowiska prywatnych interesów kapitalistycznego społeczeństwa, nic może być odbiciem sprzeczności rozszarpujących to społeczeństwo, nie może być widownią i podłożem wyzysku pracy ludzkiej i panoszenia się przywilejów warstw posiadających".

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !