Ksenonowy sposób wykonania fundamentów

Ksenonowy sposób wykonania fundamentów

W praktyce fundamentowej kesony-dzwony stosuje się w wyjątkowych przypadkach, gdyż odpowiednie do ich zastosowania warunki gruntowo-wodne występują bardzo rzadko (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kesonowy sposób wykonania fundamentów należy do najbardziej pewnych i skutecznych metod fundamentowania.

Do zalet tego sposobu wykonania fundamentów należy zaliczyć:
- Możliwość głębokiego posadowienia fundamentów w gruntach nasyconych wodą oraz możliwość wykonania ich w głębokiej wodzie.
- Pewność posadowienia. Istnieje tu bowiem możliwość sprawdzenia wytrzymałości gruntu na poziomie posadowienia fundamentu przez bezpośrednie badanie i dodatkowe wiercenia w komorze roboczej. Zapewnione jest również należyte wykonanie podstawy fundamentu, gdyż komorę roboczą betonuje się w dogodnych warunkach bez dostępu wody, co umożliwia prawidłowe wykonywanie robót i ich kontrolę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Możliwość korygowania głębokości fundamentów w czasie ich wykonywania. Istnieje bowiem zawsze możliwość większego zagłębienia fundamentu, gdy na projektowanym poziomie natrafi się na nieodpowiedni grunt. I odwrotnie, gdy napotka się płycej na dostatecznie pewne warstwy gruntu, wówczas fundament można posadowić wyżej. Pozwala to na posadowienie fundamentu na właściwym poziomie, czego dokładnie nie da się ustalić na podstawie wierceń badawczych i przekrojów geologicznych, gdyż nie zawsze odzwierciedlają one dokładny obraz zalegania warstw gruntu.
Nieznaczne naruszenie struktury naturalnej gruntu w czasie zagłębiania kesonu. Pozwala to na wykonywanie fundamentów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli bez obawy ich osiadania.
Możliwość głębienia fundamentów w gruntach, zawierających przeszkody (stare fundamenty, kloce drzew, skaliste przewarstwienia, kamienie itp.).
Wszystkie roboty przy budowie fundamentów na kesonach wykonywane są w warunkach umożliwiających osiągnięcie wysokiej ich jakości i pozwalających na dokonywanie bezpośredniej kontroli (uprawnienia budowlane).

Procesy produkcyjne

Procesy produkcyjne są tu prawie całkowicie zmechanizowane, a roboty wykonywane są w sposób ciągły bez przerw technologicznych (program egzamin ustny). Zapewnia to dużą wydajność i szybkie tempo robót.
Pewność wykonania. Technologia głębienia kesonów rozporządza skutecznymi środkami zapewniającymi prawidłowość ruchu kesonu przy wszelkiego rodzaju gruntach. Środki te umożliwiają natychmiastową i skuteczną interwencję w przypadku zatarcia się kesonu w gruncie lub zajęcia przez niego nieprawidłowego położenia.
Do wad kesonowej metody fundamentowania należą:
Szkodliwy wpływ wysokiego ciśnienia na organizm ludzki, co daje się odczuć już przy nadciśnieniu powyżej 1,3 at n (opinie o programie).

Organizm ludzki może jednak znieść bez większych zaburzeń nadciśnienie dochodzące do 3-3,5 at n. Jest to górna granica, przy której praca w kesonie może się jeszcze odbywać. Im dłużej człowiek przebywa w sprężonym powietrzu, tym bardziej jest narażony na szkodliwy wpływ nadciśnienia. Z tych względów czas pracy robotnika w kesonie jest ograniczony do 3-6 godzin na dobę w zależności od ciśnienia tam panującego. Wymaga to większej liczby zmian roboczych na dobę i powoduje konieczność zatrudnienia dużej liczby wysokopłatnych robotników kesonowych, co podraża w dużym stopniu robociznę budowy (segregator aktów prawnych).

Duże koszty instalacyjne związane z urządzeniami i prowadzeniem robót. Koszty te przy płytkim posadowieniu i niewielkiej liczbie kesonów znacznie obciążają koszt jednostkowy wykonania fundamentu. Przy większej jednak liczbie kesonów i głębszym ich posadowieniu koszty te w coraz mniejszym stopniu wpływają na koszt jednostkowy robót.

Fundamenty na kesonach stosowane są w przypadku ciężkich i odpowiedzialnych budowli, jak podpory mostów, zapory wodne, nabrzeża oraz duże obiekty przemysłowe i budowlane, gdy zachodzi potrzeba wykonania fundamentów w wodzie lub gruntach nasyconych wodą.
Mają one zastosowanie zarówno przy głębokim, jak i płytkim posadowieniu budowli (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !