Kształt obrzeża

Kształt obrzeża
Kształt obrzeża

Na podstawie obserwacji przy produkcji elementów ścian zewnętrznych stwierdzono również wiele nieprawidłowości, np.:

  • trudności przy zabetonowywaniu obrzeży powodują, że przy progach i ościeżach okiennych stosuje się w celu „ułatwienia” węższe pasy wełny mineralnej, niż przewidziano w projekcie (program uprawnienia budowlane na komputer);
  • uszkodzenia krawędzi i naroży powstające przy rozformowywaniu elementów tłumaczone są wadliwie skonstruowanym bokiem formy dla przyjętego kształtu obrzeża i sposobu ich rozformowywania. Poziomy przesuw boku formy przy jednoczesnym minimalnym obrocie jest powodem powstawania znacznych nacisków na krawędzie nie zbrojonego betonu. Wprowadzenie w tym przypadku jak sugerują Autorzy pracy dodatkowego zbrojenia progów i kapinosów, np. za pomocą pasków siatki Rabitza, wzmocniłoby te fragmenty płyt, a przy wykonywaniu napraw zwiększyłoby trwałość tych napraw (program uprawnienia budowlane na ANDROID);
  • stabilizacja wkładek omega przez nakładanie ich na listwy przytwierdzone do boków formy nie zapewnia trwałego ich położenia. Podczas wibrowania betonu omegi zsuwają się z listew i przemieszczają w betonie. Zastosowanie stabilizatorów ze szpilek 0 6 mm mogłoby zdać egzamin, gdyby zwiększyć ich sztywność i ograniczyć możliwość odchylania z pionu;
  • przy produkcji nie przestrzega się warunku, aby zbrojenie warstwy fakturowej przebiegało w jej środku;
  • sporadycznie występujące przecieki między ościeżem i ościeżnicą wskazują na konieczność przeszkolenia odpowiednich brygad w tym zakresie (uprawnienia budowlane). Należy dodatkowo wprowadzić przybijanie od zewnątrz ćwierć- wałków mocowanych do ościeżnicy.

Wilgotność powietrza

Przy pomiarach cieplno-wilgotnościowych stwierdzono m. in., że w jednym z mieszkań występowały bardzo duże zawilgocenia ścian zewnętrznych z wykwitami pleśni. Nie stwierdzono natomiast w tym przypadku przeciekania wód opadowych (program egzamin ustny). Mieszkanie to zajmowała 5-osobowa rodzina, w tym dwoje małych dzieci, było ono bardzo mało przewietrzane przy jednoczesnym wytwarzaniu dużej „wilgoci użytkowej” (pranie, gotowanie itp.). Wilgotność powietrza w tym mieszkaniu wynosiła ponad 70%, podczas gdy w innych w pobliżu 40%. W wyniku obserwacji i pomiarów stwierdzono, że sposób użytkowania mieszkań ma bardzo poważny wpływ na zawilgocenie przegród zewnętrznych. Na podstawie badania próbek wełny mineralnej pobranych ze ściany jednego z budynków ustalono, że jej ciężar objętościowy w stanie suchym wynosił średnio 0,163 G/cm3, nasiąkliwość średnio 125%, a wilgotność średnio 7,3% (opinie o programie).

Z otrzymanego wykresu temperatur w przekroju ściany i wykresu prężności pary wodnej wynika, że w przekroju ściany w zewnętrznej warstwie betonu może występować zjawisko wykraplania pary wodnej. Ponieważ rzeczywista izolacyjność cieplna ściany może być niższa na skutek zawilgacania wełny mineralnej od wód opadowych przeciekających przez nieszczelności oraz że może wystąpić niedogrzewanie pomieszczeń (głównie przy ścianach szczytowych) lub zbyt duża wilgotność względna powietrza wewnątrz pomieszczeń wskutek niewłaściwego użytkowania mieszkań, strefa wykraplania pary wodnej w ścianie może przesunąć się do środka przegrody, a więc objąć warstwę izolacji cieplnej (segregator aktów prawnych). Uwzględniając te rozważania można stwierdzić, że rzeczywisty współczynnik przenikania ciepła dla tych ścian może osiągać wartości powyżej 1, a straty ciepła będą znacznie wyższe od założonych w projekcie.

Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że w eksploatowanych budynkach występują następujące wady ścian zewnętrznych:

  • uszkodzenia i wady prefabrykatów powstające w czasie ich produkcji, tj. uszkodzenia krawędzi i naroży powstające przy rozformowywaniu elementów, przemieszczenia warstwy izolacji cieplnej wskutek trudności przy wykonywaniu obrzeży, nieregularne usytuowanie wkładek profilowych w pionowych obrzeżach elementów wskutek braku prawidłowej ich stabilizacji, nieprawidłowe usytuowanie zbrojenia w warstwie fakturowej,
  • przecieki wód opadowych przez uszkodzenia, ubytki, pęknięcia elementów i na skutek braku na niektórych odcinkach wkładek uszczelniających w złączach pionowych.

Poza tym występuje niedogrzanie mieszkań i niewłaściwe ich użytkowanie przez lokatorów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !