Kształtki magnezytowe

Kształtki magnezytowe

Kształtki magnezytowe (PN-75/H-12060) produkuje się z wypalonego i zmielonego magnezytu z dodatkiem gliny ogniotrwałej. Wytrzymałość na ściskanie tych wyrobów wynosi 24-39 MN/m2. Nie wytrzymują one szybkich zmian temperatury. Są odporne na działanie zasadowych żużli, cementu, wapna oraz ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Stosuje się je do wykładzin pieców, w których wypala się materiały zasadowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Cegły termalitowc (PN-75/B-12019) są produkowane z ziemi okrzemkowej oraz glinki szamotowej z dodatkiem trocin lub pyłu węglowego, spalającego się podczas wypalania. Cegła jest produkowana w formacie normalnym (250 x 120×65 mm) w dwu odmianach 650 i 750 określanych gęstością objętościową. Barwa cegły termalitowej jest różowa lub czerwona. Wytrzymałość na ściskanie wynosi odpowiednio 0,78 lub 1,57 MN/m2, współczynnik przewodzenia ciepła A = 0,20 lub 0,25 W/(m- °C). Cegła termalitowa jest stosowana do izolacji pieców, kotłów itp. urządzeń grzewczych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do wyrobów o strukturze zwartej zaliczamy wyroby klinkierowe i kamionkowe oraz fajansowe i porcelanowe. Są one produkowane z glin charakteryzujących się dużą różnicą temperatury spiekania i topnienia. W temperaturze spiekania część składników mineralnych gliny ulega stopnieniu, ale materiał nie zmienia kształtu (uprawnienia budowlane).
Wyroby klinkierowe. Klinkier jest tworzywem spieczonym z glin ceglarskich charakteryzujących się wysoką temperaturą spiekania (ok. 1300°C) z dodatkiem surowców schudzających. Jest to tworzywo zwarte, nienasiąkliwe, o dużej wytrzymałości mechanicznej.

Cegły budowlane klinkierowe (PN-71/B-12008) są produkowane w formacie normalnym w dwóch klasach: 250 i 350. Nasiąkliwość wagowa wynosi odpowiednio poniżej 12 i 6%. Współczynnik przewodzenia ciepła A = 0,8 W/(m-°C), gęstość objętościowa 2 g/cm3 (program egzamin ustny). Cegły klinkierowe mają barwę ciemniejszą od budowlanych, zazwyczaj brązową do ciemno- wiśniowej. Stosuje się je do budowy ścian budynków, kanalizacji itp.

Cegły kanalizacyjne

Cegły kanalizacyjne (PN-76/B-12037) są produkowane w trzech wersjach wymiarowych: KP - kanalizacyjna prosta o formacie normalnym, KG 55 i KG 45 - kanalizacyjna klinowa o główce klinowej i mniejszym wymiarze klina odpowiednio 55 i 45. Minimalna wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą powinna wynosić dla KP ok. 15 MN/m2, a dla KG - 8 MN/m2. Nasiąkliwość wagowa nie powinna przekraczać 12%, mrozoodporność powinna być pełna. Cegłę stosuje się do budowy sieci kanalizacyjnej (opinie o programie).

Cegły kominówki mają kształt wycinka pierścienia kołowego o R = 600, 900, 1500, 2500 mm. Produkuje się je w pięciu typach różniących się długością i liczbą otworów przelotowych. Wszystkie typy mają grubość 90 mm i szerokość zewnętrznej ścianki łukowej 160 mm. Cegłę stosuje się do budowy przemysłowych kominów wolno stojących. Cegły klinkierowe drogowe dzieli się zależnie od wymiarów na dwa typy i trzy klasy r_łbl. 3-2, poz. 15). Nasiąkliwość wagowa klasy 1000, 800 i 500 powinna wynosić odpo- * jedni o nie więcej niż 6, 10 i 12%, ponadto powinna je cechować ścieralność ok. 0,4-1,0 czn i pełna mrozoodporność. Cegły stosuje się do budowy nawierzchni drogowych, parkingów, placów składowych oraz jako wykładziny posadzkowe i kanały ściekowe w warunkach agresji chemicznej (segregator aktów prawnych).

Płytki okładzinowe klinkierowe zależnie od wymiarów dzieli się na trzy typy. Barwa płytek jest brązowo-wiśniowa. Nasiąkliwość wagowa nie powinna przekraczać 6%, a mrozoodporność powinna być pełna. Płytki stosuje się do zewnętrznego licowania budynków.
Płytki terakotowe są prasowane i wypalane z glin z domieszkami topników oraz barwników (promocja 3 w 1).

Powierzchnie licowe są gładkie, rowkowane lub groszkowane. Podstawowe wymiary płytek kwadratowych 20x20x5 do 150x 150x 11 mm, prostokątnych 100x49x8 do 150 x 74x 11 mm. Ponadto produkuje się płytki sześciokątne oraz pięciokątne, a także kształtki i gorseciki. Nasiąkliwość wagowa wyrobów terakotowych wynosi 2,5-5,0%, a ścieralność 0,15—0,3 cm. Płytki stosuje się na nawierzchnie podłogowe w pomieszczeniach o dużym ruchu oraz wysokich wymaganiach higienicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !