Kto może być kierownikiem praktyki zawodowej?

Kierownik praktyki zawodowej pełni bardzo ważną rolę – to właśnie on odpowiada za nadzór praktyki zawodowej osoby, która ubiega się o uprawnienia budowlane (program na komputer). Podczas całej praktyki wydaje on praktykantowi polecenia, a na koniec dokonuje oceny przygotowania do zawodu oraz potwierdza odbycie wymaganej praktyki zawodowej. Kierownikiem praktyki może być osoba, która spełnia określone prawem wymagania (program na telefon). Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, odpowiadających rodzajem i zakresem uprawnieniom, o które ubiega się kandydat, np. kierownik praktyk osoby ubiegającej się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie musi posiadać takie same uprawnienia w nieograniczonym zakresie (opinie o programie).

Kolejnym warunkiem jest czynne członkostwo w samorządzie zawodowym PIIB przez całą praktykę zawodową kandydata na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Tylko wtedy praktyka będzie zaliczona. Członkostwo najczęściej sprowadza się do konieczności opłacenia składek członkowskich związanych z przynależnością do okręgowej oraz krajowej izby. Konieczne jest również wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. W celu sprawdzenia, czy opiekun praktyki jest czynnym członkiem samorządu zawodowego należy zajrzeć na stronę PIIB.

Według PIIB praktyką na budowie może kierować kierownik budowy lub kierownik robót, a praktyką przy sporządzaniu projektów powinien zarządzać projektant, będący autorem projektu. Bardzo ważną informację jest również to, że praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzającego projekt może nie zostać zaliczona. Praktyką zawodową nie mogą również kierować osoby, które w treści uprawnień mają następujące wpisy:

• z wyłączenie skomplikowanych konstrukcji lub instalacji, • w budownictwie osób fizycznych, • o powszechnie znanych rozwiązaniach (promocja 3 w 1).

Niektóre izby dopuszczają praktykę pod takim nadzorem, ale jedynie w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie. Praktyka zawodowa może odbywać się pod nadzorem obcokrajowca, ale musi on posiadać uprawnienia budowlane danego kraju odpowiadające zakresem uprawieniom, o które ubiega się kandydat (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami