Blog

30.05.2018

Kto może być kierownikiem praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Kto może być kierownikiem praktyki zawodowej?

Kierownik praktyki zawodowej pełni bardzo ważną rolę – to właśnie on odpowiada za nadzór praktyki zawodowej osoby, która ubiega się o uprawnienia budowlane (program na komputer). Podczas całej praktyki wydaje on praktykantowi polecenia, a na koniec dokonuje oceny przygotowania do zawodu oraz potwierdza odbycie wymaganej praktyki zawodowej. Kierownikiem praktyki może być osoba, która spełnia określone prawem wymagania (program na telefon). Jednym z nich jest konieczność posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, odpowiadających rodzajem i zakresem uprawnieniom, o które ubiega się kandydat, np. kierownik praktyk osoby ubiegającej się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie musi posiadać takie same uprawnienia w nieograniczonym zakresie (opinie o programie).

Kolejnym warunkiem jest czynne członkostwo w samorządzie zawodowym PIIB przez całą praktykę zawodową kandydata na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Tylko wtedy praktyka będzie zaliczona. Członkostwo najczęściej sprowadza się do konieczności opłacenia składek członkowskich związanych z przynależnością do okręgowej oraz krajowej izby. Konieczne jest również wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC. W celu sprawdzenia, czy opiekun praktyki jest czynnym członkiem samorządu zawodowego należy zajrzeć na stronę PIIB.

Według PIIB praktyką na budowie może kierować kierownik budowy lub kierownik robót, a praktyką przy sporządzaniu projektów powinien zarządzać projektant, będący autorem projektu. Bardzo ważną informację jest również to, że praktyka pod kierownictwem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzającego projekt może nie zostać zaliczona. Praktyką zawodową nie mogą również kierować osoby, które w treści uprawnień mają następujące wpisy:

• z wyłączenie skomplikowanych konstrukcji lub instalacji, • w budownictwie osób fizycznych, • o powszechnie znanych rozwiązaniach (promocja 3 w 1).

Niektóre izby dopuszczają praktykę pod takim nadzorem, ale jedynie w przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie. Praktyka zawodowa może odbywać się pod nadzorem obcokrajowca, ale musi on posiadać uprawnienia budowlane danego kraju odpowiadające zakresem uprawieniom, o które ubiega się kandydat (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami