Kto może być opiekunem praktyki?

Zgodnie z interpretacją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa praktyką zawodową wykonawczą może opiekować się wyłącznie kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych (program na komputer). W przypadku praktyki projektowej kierownikiem lub patronem praktyk może być projektant. Co ważne, praktyka zawodowa nie będzie zaliczona, jeśli praktyka odbywała się pod kierunkiem inspektora sprawdzającego projekt lub inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon). Praktyką zawodową nie mogą także kierować osoby, które posiadają uprawnienia nadane na postawie rozporządzenia z 20 lutego 1975 roku i które w treści tych uprawnień mają jeden z poniższych wpisów:
• o powszechnie znanych rozwiązaniach,
• w budownictwie osób fizycznych,
• z wyłączeniem skomplikowanych konstrukcji lub instalacji (program na egzamin ustny).

Kierownik praktyki zawodowej

Kto może być opiekunem praktyki?

Kierownik praktyki zawodowej musi mieć uprawnienia budowlane w specjalności odpowiedniej dla specjalności, o którą stara się kandydat – co ważne, muszą to być uprawnienia bez ograniczeń, nawet jeśli wnioskodawca stara się o uprawnienia w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Izba Architektów dopuszcza w takie sytuacji odbywanie praktyk pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w ograniczonym zakresie, ale okręgowe izby inżynierów takich praktyk nie uznają. Niemniej przed przystąpieniem do praktyk, warto dowiedzieć się, czy ustalenia te nie uległy zmianie – najlepiej zrobić to osobiście we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa (segregator).
Jednak zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest odbycie praktyk pod kierownictwem osoby mającej nieograniczone uprawnienia budowlane – wynika to z faktu, że osoby, które posiadają uprawnienia w ograniczonym zakresie, mogą je rozszerzyć bez konieczności ponownego odbywania praktyki zawodowej, pod warunkiem, że poprzednio odbywała się ona pod nadzorem osoby mającej uprawnienia bez ograniczeń. Kolejnym ważnym warunkiem jest to, aby opiekun praktyk był czynnym członkiem Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa. Można to sprawdzić na stronie internetowej PIIB. Członek izby jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich i posiadania ubezpieczenia OC (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !