Blog

25.03.2019

Kto może kierować budową?

W artykule znajdziesz:

Kto może kierować budową?

Kierownik budowy to osoba, która zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, odpowiada za kierowanie budową obiektu budowlanego w określonej lokalizacji (program na komputer). Osoba ta może też kierować rozbudową, nadbudową bądź odbudową takiego obiektu. W myśl obowiązującego prawa kierowanie robotami budowlanymi jest samodzielną funkcją techniczną w budownictwie. Oznacza to, że kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w jednej z określonych przepisanym specjalności techniczno-budowlanej (program na telefon). W przypadku, gdy zakres wykonywanych robót budowlanych jest niezgodny ze specjalnością, jaką posiada kierownik budowy, jego obowiązkiem jest ustanowienie odpowiedniego kierownika takich robót.

Prawa oraz obowiązki kierownika budowy

Kto może kierować budową?

Kierownik budowy to funkcja, która nie jest tożsama z funkcją kierownika takich robót budowlanych (program na egzamin ustny), jak remont, przebudowa, montaż bądź rozbiórka obiektu budowlanego. Zarówno kierownik budowy, jak i kierownicy wspomnianych robót budowlanych są uczestnikami procesu budowlanego. Prawa oraz obowiązki kierownika budowy obowiązują również kierowników robót budowlanych i są określone w art. 24 ust.2 ustawy Prawo budowlane. Przy mniejszych projektach osoba mająca uprawnienia do kierowania rootami budowlami może nadzorować wszystkie prace, ale w przypadku większych obiektów budowlanych, konieczne jest wyznaczenie kierowników robót w zakresach poszczególnych specjalności (promocja 3 w 1).
W związku ze specyfiką prac budowlanych, które określane są jako budowa i wykonowane w początkowym etapie budowy, najbardziej optymalne jest zatrudnienie kierownika budowy mającego uprawnienia budowlane w specjalności konstukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (segregator). Na kolejnych etapach budowy konieczne może być wyznaczenie kierowników posiadających uprawnienia budowlane w specjalności:
• inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami